Houten zelfbinder van LEGO, ca 1940/1945, (art.nr 679) 

 

  


Zelfbinder

Machine waarmee graan werd gemaaid en in schoven gebonden. Algemeen in gebruik geweest in de graanteelt tot de komst van de combine in de jaren '60 van de 20e eeuw. De zelfbinder sneed het graan door middel van een maaibalk. Een haspel streek vervolgens de afgemaaide halmen op een platform achter de maaibalk, waarover een rondgaand doek deze zijdelings afvoerde naar twee schuin oplopende elevatordoeken die de halmen op de zogenaamde bindtafel brachten. Daar werden de halmen door middel van een automatisch bindmechanisme tot een schoof samengebonden. In de loop van de jaren 1950 werden deze meerdoeksmachines algemeen vervangen door de eenvoudiger en dus goedkopere eendoeksbinder. De gebonden schoven moesten, nadat de zelfbinder ze op het land had laten vallen, handmatig bij elkaar gezet worden in hokken of gasten om het afgemaaide koren de gelegenheid te geven te drogen en na te rijpen.


 


 

 Houten zelfbinder van LEGO, ca 1948, (art.nr 1679).

 

 


 


Houten zelfbinder van BILOfix, ca 1954. 

 


Klik op onderstaande foto's om deze te vergroten!