Lees deze voorwaarden en bepalingen aandachtig voordat u deze site gaat gebruiken. Door gebruik te maken van deze site geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Als u zich niet kunt vinden in deze voorwaarden en bepalingen, maak dan geen gebruik van onze site!

Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Miniland.nl
.

Deze site wordt gehost in Nederland en valt als zodanig onder de Nederlandse Wetgeving. miniland.nl onderhoud deze site voor jouw persoonlijke entertainment en informatie.  Surf gerust eens rond over onze site. Je mag materialen/software downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, er van uit gaand dat je je op de hoogte stelt van de geldende copyrights, merkrechten en andere eigendom aanduidingen. Je mag de content van deze site, daaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, video beelden enzovoort, echter niet kopiŽren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, doorsturen of distribueren op enige manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van miniland.nl. 

 

Voorwaarden en Bepalingen

1. Je mag aannemen dat alles wat je ziet en leest op deze site is beschermd door het copyright, tenzij anders is aangegeven.
Daarom mag je de content alleen gebruiken zoals aangegeven in deze voorwaarden en bepalingen. miniland.nl geeft aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt  dat jouw gebruik van de afgebeelde materialen op deze site rechten van derden schendt. Afbeeldingen zijn eigendom van of worden gebruikt met permissie van de eigenaar, door miniland.nl. Het gebruik van deze afbeeldingen door jou, of ieder ander die hiervoor van jou toestemming heeft gekregen is verboden op grond van deze voorwaarden en bepalingen. Elke ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met copyrights, merkrechten en de rechten met betrekking tot privacy en publiciteit.

2. miniland.nl probeert op alle mogelijke manieren om juiste informatie op te nemen op de site. Je mag aannemen dat de informatie altijd up-to-date is. Desondanks kan miniland.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie. miniland.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of andere juridische gevolgen op basis van onjuiste informatie op deze site. 

3. Het gebruik van deze site is voor je eigen risico. Noch miniland.nl  noch enige andere partij betrokken bij de totstandkoming van deze site is aansprakelijk voor enige schade geleden door het jou toegang verschaffen tot deze site.  miniland.nl kan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade aan, of virussen die je computer infecteren, mocht je gebruik maken van de download mogelijkheden die aan deze site zijn verbonden.

4. Elke communicatie of materiaal dat je doorstuurd naar de site door middel van e-mail of op enige andere manier, inclusief data, vragen, commentaren, suggesties, of vergelijkbaars, zal worden behandeld als niet vertrouwelijk en wordt automatisch eigendom van miniland.nl.  Alles wat je per post naar ons stuurt mag door miniland.nl worden gebruikt voor elk willekeurig doel, inclusief reproductie, uitsluiting, doorsturen, publicatie, uitzending en posten. miniland.nl is tevens gemachtigd om gebruik te maken van ideeŽn, concepten, kennis, of technieken die zijn ingesloten in elke vorm van communicatie van jou met miniland.nl.
 
5. De merkrechten, en logos, afgebeeld op de site zijn merken van de
LEGO Group of miniland.nl. Niets op deze site mag worden gebruikt  op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van miniland.nl of derden die eigenaar zijn van de desbetreffende merkrechten of intellectuele eigendomsrechten.  

6. miniland.nl heeft niet alle sites waarnaar wordt doorgelinkt op onze site uitvoerig bekeken en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit het gebruik van de op deze link-paginaís aangegeven informatie of andere content. Het gebruik maken van de links naar andere paginaís is voor eigen risico.
Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. miniland.nl Media is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

7. Deze site kan links bevatten naar andere websites, die worden geopereerd door derden. Deze links zijn toegevoegd voor jouw gebruiksgemak. miniland.nl controleerd deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor hun content. Het feit dat miniland.nl doorlinks naar andere sites houdt niet in dat miniland.nl deze sites erkend, toestaat of ondersteund en tevens heeft miniland.nl geen contacten/afspraken met derden over het gebruik van hun sites en het gebruik van de links is dan ook voor eigen risico van de gebruiker.  

8. miniland.nl mag op elk willekeurig moment deze voorwaarden en bepalingen aanpassen. Zonder dat miniland.nl verplicht is om je hiervan op de hoogte te stellen. Je dient zelf regelmatig deze voorwaarden en bepalingen te bekijken om op de hoogte te blijven van enige verandering hiervan.

Tevens verwijzen we je door naar de algemene voorwaarden, die worden getoond op het beginscherm van Miniland Online.

Aansprakelijkheid

Alhoewel miniland.nl Media bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.