26 Juni 2009/26 June 2009

Kinderen proberen LEGO wereld record te vestigen

Elgin (Verenigd Koninkrijk) - God instrueerde Noach volgend de Bijbel om een ark te bouwen van 300 cubits lang,  50 cubits breed en 30 cubits hoog. We weten niet precies hoe groot een cubit is, maar als een cubit gelijk stond aan een LEGO steentje, dan zou het gelijk zijn aan 34.900 LEGO stenen.

Meer dan 150 basisschool leerlingen hebben dat deze week uitgevonden toen ze een wereld record vestigden door een schaalmodel van 1:37 van de ark van Noach bouwden, gemaakt van LEGO, tijdens het Harvest Bible Chapel's "High 5" zomerkamp.

"De ark die we bouwen is gebouwd naar het plan dat God aan Noach gaf," zegt de tienjarige Christian Klehm uit Barrington Hills.

David Dudych, 10, uit West Dundee, voegt toe, "en de computer."

Donderdagmiddag was het bouwwerk klaar. Het LEGO model bestaat uit de ark en een vijfkleuren regenboog er overheen, omgeve met de woorden uit Genesis 6:8: "Maar Noach vond genade in de ogen des Heren." Het is 3,66 meter lang en 61 cm breed en 45,7 cm hoog en het bevat een 91 cm lange doorkijk waarbij je de drie binnendekken kunt bekijken.

Het model zal het record als het grootste LEGO model van Noach's ark vestigen, volgens Pastoor Craig Steiner van de Elgin church's Adult Ministries Department.

LEGO stuurde de benodigde onderdelen naar Elgin vanuit haar hoofdkwartier in Denmark, gebaseerd op de plannen die door Steiner en kerk leden Jeremy Lindsey, David Hoagland en Samuel in de computer waren ingegeven. Burgemeester van Elgin Ed Shock zal vandaag meedoen tijdens het feest ter ere van de completering van de ark, wat tegelijk deel uit maakt van het reglement van LEGO World Records, waarbij is gesteld dat er een official van de stad aanwezig moet zijn bij het vestigen van het record.

Steiner zegt dat hij op het idee kwam toen hem gevraagd werd om een LEGO workshop te leiden tijdens de High 5, waarbij rekening moest worden gehouden dat er kinderen van 3 jaar tot 12jaar mee konden doen. Het is ook sociaal een grote uitdaging om te leren samenwerken en het verhaal van Noachs ark te leren kennen.

"Ze vinden het prachtig. Ze kunnen niet wachten om terug te komen. Ze zijn zo opgewonden over het bouwen, maar ze zijn ook erg gretig om te leren." zegt hij.

Steiner zegt er rekening mee te houden dat het model zal worden opgenomen in de lijst van recordholders.org waarin ook andere LEGO wereld records worden bijgehouden.

De ark zal worden tentoongesteld tijdens de kerkdiensten in de Harvest Bible Chapel tot 11 juli. De diensten zijn om 17.00 uur op zaterdag en om 09.00 en 11.15 uur op zondag.

De ark wordt niet gelijmd, LEGO is volgens Steiner namelijk niet gemaakt om samen geklikt te blijven.

Kids expect to set LEGO World Record

ELGIN - According to the Bible, God instructed Noah to build an ark 300 cubits long, 50 cubits wide and 30 cubits tall.

Not sure how big a cubit is? Well, if a cubit were a LEGO piece, that would equal about 34,900 LEGOs.

More than 150 grade school-aged children found that out this week when they built an expected record-setting 1:37 scale model of Noah's ark made of LEGOs at Harvest Bible Chapel's "High 5" summer day camp.

"The ark we're building is from the plans God gave Noah," 10-year-old camper Christian Klehm of Barrington Hills said.

David Dudych, 10, of West Dundee, added, "And the computer."

Completed Thursday afternoon at the camp at the church's Elgin campus, 1000 N. Randall Rd., the LEGO model features the ark as well as a five-color rainbow overhead, surrounded by the words of Genesis 6:8: "But Noah found favor with the Lord." It measures 12 feet long, 2 feet wide and 18 inches tall and includes a 3-foot wide exposed side revealing its three inner decks.

That should find favor with LEGO World Records.

The model will set the record for the largest LEGO model of Noah's ark both "by dimension and brick," according to Pastor Craig Steiner of the Elgin church's Adult Ministries Department.

LEGO shipped the pieces to Elgin from its world headquarters in Denmark, based on plans drawn up by plugging the biblical dimensions into a computer program by Steiner and church members Jeremy Lindsey, assistant professor of architecture at Judson University in Elgin; David Hoagland, architect and vice president of Shales McNutt Construction in Elgin; and Hoagland's 15-year-old son Samuel. Elgin Mayor Ed Shock is expected to help campers celebrate the ark's completion Friday afternoon, part of LEGO World Records' requirement that a city official be on hand.

Steiner said he came up with the idea for a project when he was asked to lead a LEGO elective at High 5, which features 13 elective activities campers from 3-year-olds through fifth-graders can choose. It's a great physical component to learning about teamwork and the story of Noah's ark, the pastor said.

"They love it. They can't wait to come back. They're so excited to build, but they're also intrigued to learn," he said.

"I think we have a lot of misconceptions that Noah's ark was a goofy houseboat with giraffes' heads poking out the top. I think it's been intriguing for them to see what the ark really looked like and change misconceptions."

Steiner said he expects the model to be listed on recordholders.org with other LEGO World Records, which include largest LEGO ship, longest LEGO train and fastest time to build the Imperial Star Destroyer LEGO set.

It will be on display during worship services at Harvest Bible Chapel through July 11. Services are at 5 p.m. Saturdays and 9 and 11:15 a.m. Sundays.

But, Steiner said, "We're not gluing it. LEGOs aren't made to stay together."