12 Mei 2002

LEGO Domein naam beslissing

Korea (Zuid) LEGO Domain Name Decision

Toyplaza, een regionale distributeur van Lego A/S, welke de domein naam legokorea.co.kr had geregistreerd, en met LEGO speelgoed adverteerde en verkocht op haar website, werd verboden om de naam LEGO te gebruiken op haar website en werd bevolen om de domeinnaam af te staan. 

De Seoul District Court merkte op dat, volgens de Distributie Overeenkomst met Lego Korea, het voor Toyplaza verboden was om Lego Korea's naam en/of merken te gebruiken in marketing activiteiten zonder LEGO's voorafgaande toestemming. Aan de andere kant, ondanks het feit dat het Toyplaza verboden werd de domeinnaam legokorea.co.kr te gebruiken, oordeelde het hof dat de registratie van zo'n domeinnaam op zichzelf geen marketing activiteit is, en daarom kan Toyplaza via de Distributie Overeenkomst niet worden gevraagd om de domeinnaam te staken. 

 

Het Hof vond dat er van inbreuk op het merkenrecht geen sprak was, omdat de LEGo producten die werden verkocht op de Toyplaza website authentiek waren en de consument kon dus niet in verwarring worden gebracht over de herkomst van de goederen. Hoe dan ook , Toyplaza's website bevatte bepaalde elementen waardoor het leek of het de officiŽle pagina van Lego A/S of Lego Korea was, omdat er op geen enkele wijze werd gesproken over het feit dat Toyplaza enkel de regionale distributeur van Lego A/S was. Daarom besloot het Hof dat Toyplazas advertenties en de verkoop van LEGO producten op haar website wel voor verwarring van de consument kon zorgen en daarom werd Toyplaza opgedragen de domeinnaam te staken. Verder besloot het Hof dat alleen het gebruik van de domein naam legokorea.co.kr door Toyplaza niet kon worden aangegrepen om als inbreuk van het merkenrecht te dienen.

Ondanks dit alles heeft Toyplaza had de gewraakte website doorgelinkt naar haar bedrijfswebsite. Het hof besloot dat dit ongedaan gemaakt diende te worden, omdat de actie uit het verleden liet zien dat er wel degelijk de intentie was om verwarring te zaaien.