10 November 2009

Missies Smart Move bekend (First LEGO League)

Eindhoven (Nederland) - Enkele maanden geleden hebben we al bericht dat het nieuwe thema van de First LEGO League 'Smart Move' is. Kunnen FIRST® LEGO® League teams de manier beïnvloeden waarop we kijken naar vervoer? De sleutel tot de 'Smart Move' Challenge is om mensen, locaties, goederen en diensten op de veiligste en meest efficiënte wijze te vervoeren. Tijdens deze challenge overwegen de teams vele manieren van transport, waaronder ook transportvormen die niet dagelijks gebruikt worden. Kunnen de teams hun mogelijkheden verbeteren door slimme stappen te ondernemen? Hieronder de nieuwe missies voor 2009/2010!

Missies:

De Smart Move Robotcompetitie geeft je ervaring uit eerste hand in het ontwerpen van een voertuig (jouw robot) die is voorzien van sensoren om toegang te krijgen tot plaatsen en dingen, terwijl je botsingen vermijdt of overleeft, en dit alles in een testomgeving …

 

Stel je voor dat je een voertuig zou kunnen programmeren om je ergens naartoe te laten brengen, of dat het zelfs op zichzelf daar naartoe zou kunnen gaan …

Stel je voor dat ieder voertuig weet waar al de andere zijn …

Stel je voor dat voertuigen elkaar en de dingen om hen heen zouden kunnen ontwijken …

Stel je voor dat voertuigen geprogrammeerd kunnen worden om te vermijden dat ze verkeersopstoppingen veroorzaken of er in terecht komen.

Zouden er dan nog verkeerslichten nodig zijn?

 

Als deze voertuigen elkaar zouden raken …

- Hoe zouden ze gebouwd kunnen worden om passagiers echt veilig te vervoeren?

- Hoe zouden ze gebouwd kunnen worden om te vermijden dat ze vast komen te zitten of beschadigd raken?

 

Is het je opgevallen dat waar jij woont, de meeste voertuigen maar gedurende een deel van de dag worden gebruikt?

- Hoe zou het aantal voertuigen in jouw omgeving verminderd kunnen worden?

 

Welke nieuwe technologieën zouden jouw noodzaak tot reizen kunnen wegnemen?

Naast verbeelden en afvragen … Probeer sommige van deze dingen zelf uit!

 

KRIJG TOEGANG TOT PLAATSEN (kies er een) … Verplichte voorwaarde: Jouw robot moet op het moment dat de wedstrijd eindigt, op exact een van deze posities zijn (deze missie heeft geen invloed op de andere):

Doelwit – Verplichte voorwaarde: Geparkeerd op de bestemmingsmarkering terwijl tenminste één van de aangedreven wielen of rupsbanden de ronde bestemmingsmarkering raakt.

Score: 25 punten

Gele brug plateau – Verplichte voorwaarde: Geparkeerd waarbij tenminste één van de aangedreven wielen of rupsbanden jouw gele brugbedekking raakt, maar daarbij mag rode bedekking of de mat niet geraakt worden.

Score: 20 punten

Voertuig delen – Verplichte voorwaarde: Geparkeerd waarbij tenminste één van de aangedreven wielen of rupsbanden de rode brugbedekking raakt, maar niet de mat.

Score: 25 punten

KRIJG TOEGANG TOT DINGEN …
Toegangstekens – Verplichte voorwaarde:

Toegangstekens (4) moeten in hun “omlaag” positie staan.

Score: 25 punten per stuk.

Lussen – Verplichte voorwaarde: De lussen (11) moeten in de basis zijn.

Score: 10 punten per stuk.

BONUS: Nieuwe technologieën kunnen soms jouw noodzaak tot reizen wegnemen. Ze zijn moeilijk om te ontwikkelen, maar elke nieuwe maakt de komst van de volgende makkelijker … Als alle grijze lussen (3) de basis hebben bereikt, mag je een rode lus met de hand naar de basis brengen. Onafhankelijk daarvan, als alle drie de rode lussen de basis hebben bereikt, mag je een lus van een willekeurige kleur met de hand naar de basis brengen. Eenmaal verdiend, mogen deze handmatige vrijheden (welke een speciale uitzondering op de regels vormen) op ieder moment gebruikt worden vóór het einde van de wedstrijd.
VERMIJD BOTSINGEN

Waarschuwingstekens – Verplichte voorwaarde:

De waarschuwingstekens (8) moeten rechtop staan (haaks op de mat).

Score: 10 punten per stuk.

LET OP:  De waarschuwingstekens zijn de aanrakingspenalty objecten van dit seizoen … Dit betekent dat als je jouw actieve robot aanraakt terwijl deze volledig buiten de basis is, zullen de scheidsrechters per keer één rechtop staand waarschuwingsteken verwijderen. De waarschuwingtekens worden in zuid-noord volgorde verwijderd en vervolgens van west naar oost. Als er op het moment van aanraking geen rechtop staande waarschuwingstekens zijn, dan is er geen penalty.

Sensor muren (vermijd optie) – Verplichte voorwaarde: Sensor muren (4) moeten rechtop staan (haaks op de mat). Willekeurig welke muren kunnen meetellen. Niet meer dan vier muren kunnen meetellen. Iedere rechtop staande sensor muur vereist ook een “neerwaarts” toegangsteken. Voorbeeld: Wanneer er vier rechtop staande muren zijn maar slechts drie toegangstekens staan omlaag, dan tellen er maar drie muren.

Score: 10 punten per stuk, met een maximum van 40 punten.

OVERLEEF BOTSINGEN …
Sensor muren (botsing optie) – Verplichte voorwaarde: Geen (nul) sensor muren staan rechtop.

Score: 40 punten

Voertuig botsingtest – Verplichte voorwaarde: De vrachtwagen mag de rode hefboom van de oprit niet raken. De robot moet volledig buiten de basis zijn wanneer deze de missie uitvoert, anders verwijdert de scheidsrechter twee rechtop staande waarschuwingstekens (in dezelfde volgorde als bij twee aanraakpenalty’s).

Score: 20 punten

Enkele passagier veiligheidsgordel test – Verplichte voorwaarde: De botsproefpassagier moet gedurende de gehele wedstrijd aan boord van jouw robot zijn. De eerste keer dat jouw robot de passagier niet meeneemt, verwijdert de scheidsrechter de passagier. Ieder veiligheidsgordel systeem is goed zolang de passagier snel losgemaakt kan worden na afloop van de wedstrijd.

Score: 15 punten

Meervoudige passagier veiligheidstest – Verplichte voorwaarde: Alle vier de personen moeten zitten of staan in of op een door jou ontworpen vervoermiddel en een deel van dit object bevindt zich in het ronde doelwit.

Score: 10 punten

Lees ook:

Thema FIRST LEGO League 2009/2010 bekend, inschrijving van start (29-04-2009)