17 Juli 2008

Ingenieur worden door knutselen met LEGO treinen

De Roger Van Overstraeten Society heeft rond een Lego-treintje het originele project IR13 ontwikkeld om 12- tot 14-jarige leerlingen zin te doen krijgen om later ingenieursstudies aan te vatten.

De RVO-Society is een initiatief van het onderzoekscentrum IMEC uit Heverlee, drie universiteiten en andere partners en introduceert op vernieuwende wijze producten en projecten rond technologie en wetenschap in het onderwijs.

Het nieuwe project geeft leerlingen vrij spel met een Lego-treintje dat is uitgerust met een aantal eenvoudige sensoren en de nodige logica om het sturen van de motor in goede banen te leiden. De opdracht bestaat erin de trein zodanig te manipuleren dat hij met een druk op de knop vertrekt, zijn snelheid aanpast, automatisch stopt voor een rood licht, bij een seinhuis toetert en de lichten in het donker aanzet.

Net als een ingenieur moeten de leerlingen hierbij analyseren, ontwerpen, implementeren, testen en bijsturen. In het kader van dit project neemt de leerkracht de rol op van begeleider die de opgave uitlegt en de beschikbare technologie inleidt. De RVO-Society voorziet de leerkrachten hierbij van de nodige hardware, het lesmateriaal, opleiding en ondersteuning.