03 November 2010
Een kikker ontleden met LEGO... 

Billund (Denemarken) - Dierproeven zijn zinloos! Hieronder de oplossing voor het ontleden van kikkers door studenten!

Lees ook: