31 Oktober 2007

50 Jaar LEGO

 

Wat bijna niemand weet is dat LEGO voor het eerst werd geďmporteerd naar Nederland via het Groningse plaatsje Haren.

De inmiddels 89-jarige Jan van der Meer is de allereerste Nederlandse Lego-importeur. „Mijn zwager Koert Lameris had een plastic spuitgieterij. Lego klopte in '56 bij hem aan of hij de steentjes wilde importeren. Daar had hij geen zin in: 'Ik ben gieter, geen handelaar, dan moet je bij mijn zwager Jan zijn!' zei hij. Ik vond het een aardig product en kon ook snel winkeliers vinden die het wilden verkopen. Alleen V&D, die zag er eerst geen brood in... Pas toen de vestiging in Den Haag ermee begon kwamen ze allemaal over de brug."

„Die eerste steentjes waren kwalitatief helemaal niet zo goed, ze trokken na een tijdje krom! Toen regende het klachten van kinderen. Lego is vervolgens overgestapt op een sterker materiaal, ABS; ook is er iets aan het inspuitingspro ces veranderd", herinnert de nog buitengewoon vieve Van der Meer zich. In '63 deed hij de Lego-import over aan een vriend: „Het ging me te veel tijd kosten."

We hebben een hele oude LEGO folder uit 1959 gevonden:

Dit staat er op de folder:

 

LEGO een succes

Toen wij ruim twee jaar geleden begonnen LEGO op de Nederlandse markt te introduceren, werden wij beslist niet met open armen ontvangen. Een gedeelte van de speelgoedhandelaren nam zelfs een afwijzende houding aan. Slechts de specialisten uit de branche zagen onmiddellijk in, dat LEGO geheel anders was dan de reeds op de markt aanwezige bouwdozen.

Hun vertrouwen in dit artikel werd niet beschaamd, integendeel. de resultaten overtroffen zelfs de meest stoutmoedige verwachtingen. Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, kunnen wij bogen op een zeer uitgebreide klantenkring. U zult zich afvragen: Hoe komt dat nu, dat LEGO in zo’n kort tijdsbestek de Nederlandse markt heeft veroverd?

Is dit te danken aan:

Inderdaad!

Dit zijn zeer belangrijke punten, maar niet de voornaamste oorzaken van het succes. Het grote geheim daarvan is het bouwen zelf! Pas wanneer U zelf met LEGO een huis. een schip, een vliegtuig of wat dan ook bouwt, zult U dit ervaren.

Ieder element heeft zijn eigen functie en doel, — ja zelfs meerdere functies. Alle elementen kunnen op talloze manieren worden toegepast, want alles wat de naam LEGO draagt. past in- en bij elkaar.

Wanneer U er mee bezig bent. zult u inzien, dat er werkelijk systeem in het spel is. En dat dit speelgoed bij alle ontwikkelingsfasen van het kind past.

De grote schare enthousiasten voor het LEGO-systeem — jongens en meisjes van alle leeftijden — óók volwassenen — vormt de basis van het succes. omdat zij een werkelijk goed stuk speelgoed hebben gevonden waarmee ze urenlang bezig kunnen zijn.

 

Italiaanse directeur krijgt oorspronkelijke visie op LEGO

Op een goede dag wilde de directeur van een groot Italiaans warenhuis weten hoe het met de verkoop aan LEGO ging. Hij ging dus naar de chef van de speelgoedafdeling en stelde zijn vraag. Het antwoord kwam ogenblikkelijk en zonder nadenken:

“Als U de kraan opendraait, loopt het water vanzelf. — Met LEGO gaat het precies zo.”

 

LEGO op de speelgoedbeurs in Neurenberg

Op de 10e internationale speelgoedbeurs die eind februari werd gehouden, was ook LEGO aanwezig. Het LEGO-systeem werd op verantwoorde wijze naar voren gebracht in een grote etalage, die een voorbeeld was van boe men het publiek psychologisch het best kan benaderen.

Men toonde zots grote belangstelling. dat de stand te klein bleek om de afnemers uit verschillende landen te kunnen bevatten. Deze grote belangstelling mag worden beschouwd als een bewijs van het vertrouwen. dat de mensen van het vak in het LEGO-systeem stellen.