5 December 2007

Sinterklaas koopt LEGO of Mega Brands

woensdag 5 december 2007

Velen van u vieren vanavond het Sinterklaasfeest. En uit betrouwbare bron weten wij dat menig ouder LEGO heeft ingeslagen. Maar LEGO is niet langer de enige leverancier van bouwsteentjes. Mega Brands mag ze nu ook produceren en verkopen!

LEGO is de naam van een Deense speelgoedfabrikant die bekend is geworden met gekleurde kunststofblokjes. De naam LEGO is afgeleid van de Deense woorden LEg GOdt (speel goed). Later bleek het woord in het Latijn 'ik verzamel/kies/lees' te betekenen. De fabrikant is de grootste speelgoedfabrikant van Europa met een omzet van 1,049 miljard euro in 2006. 

Octrooi

In 1957 patenteerde LEGO al de buisjes in de onderzijde van de steentjes, zodat ze ze op meer manieren aan elkaar verbonden konden worden. Dat werd het LEGO-steentje zoals we dat nu kennen. In die tijd werd echter een mindere kwaliteit plastic (cellulose acetaat) gebruikt. In 1963 werd cellulose acetaat verruild voor het stabielere Acrylonitril butadieen styreen (ABS plastic), het materiaal dat tot op heden nog wordt gebruikt.

Nabootsen

Het octrooi op de steentjes uit 1961 is allang verlopen en iedereen mag de uitvinding namaken. Maar ook nu  gelden er nog grenzen, meestal in de vorm van merkenrechten of 'slaafse nabootsing': je mag namaken maar daarbij moet je wel een eigen, origineel product maken. En dat is Mega Brands gelukt.

Vonnis

Het Gerechtshof Den Bosch heeft in juni 2007 namelijk besloten dat:

"Er is sprake van een door potentiŽle kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit. In de praktijk van het Nederlandse huisgezin is dat in veel gevallen: Lego en Duplo. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen. Dat betekent nabootsen, maar in de bijzondere omstandigheden van dit geval is dat een nabootsing die zijn rechtvaardiging vindt in de reŽle behoefte bij klanten aan compatibiliteit. Daarbij is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van Lego en Duplo noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid".  

De firma Mega Brands mag dus haar blokjes op de markt brengen.