26 Mei 2011
LEGO in merken top 100 EURIB 2010. 

Rotterdam (Nederland) - De European Institiute For Brand Management (EURIB) is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van brand, design & reputation management. EURIB is in 2002 opgericht en is gevestigd te Rotterdam. De hoofdactiviteiten van EURIB zijn onderwijs en onderzoek in de drie genoemde vakgebieden.

De laatste tien jaar is een groot aantal merken uit het Nederlandse merkenlandschap verdwenen. Het uit de markt nemen van merken (‘delistings’) komt voort uit managementbeslissingen waarbij gewoonlijk niet naar de mening van de consument wordt gevraagd. EURIB/ European Institute for Brand management heeft besloten in de discussie over het uit de markt nemen van merken, de consument zelf eens aan het woord te laten.

In het 'Onmisbare merken' onderzoek staat de vraag centraal welke merken Nederlanders zouden missen als ze uit de markt zouden worden genomen. Naar aanleiding van het onderzoek wordt jaarlijks de EURIB Top 100 Onmisbare Merken samengesteld

Ook LEGO komt als merk voor in deze top 100. We hebben de belangrijkste gegevens over LEGO uit deze lijst van de afgelopen jaren op een rijtje gezet voor je.

2008. (bron: EURIB Merken top 100 publicatie 2008)

Tabel 55: Speelgoed. In deze paragraaf presenteren we de onmisbaarheidsscores per productcategorie. De vergelijkingen per productcategorie zijn relevant omdat productcategorie gerelateerde factoren mede de onmisbaarheidsfactor van een merk bepalen (denk bijvoorbeeld aan het aantal contact momenten per dag of per week). LEGO staat in deze categorie op de eerste plaats (53%).

In de totale lijst van 1.327 merken zie je goed welk merk het belangrijkst is: LEGO staat hier op een 49ste plek, zeer goed. 

2009. (bron: EURIB Merken top 100 publicatie 2009)

In 2009 is het onderzoek naar onmisbare merken voor de tweede keer uitgevoerd. (zie tabel 1). Allereerst kunnen we constateren dat de onmisbaarheidscores over de gehele linie licht zijn gedaald (-7%). Dit komt overeen met de trend die ook in andere monitoren zichtbaar is. Voornaamste reden is dat de meeste merken door het verlies aan reclamecontactmomenten lagere bekendheidscores te zien geven. Een andere oorzaak voor de algemene afname van de onmisbaarheidscores is dat we nu voor meer merken deze score hebben gemeten dan in 2008 (de kans dat een merk wordt aangevinkt is bij een groter aantal namen kleiner). Ook nu is het opmerkelijk dat Nederlandse merken de lijst aanvoeren. In de top-10 is 70% van de merken van Nederlandse origine (2008: 80%) en in de top-100 is dit 74% (2008: 73%). Goed 'ingeburgerde', van origine buitenlandse merken (zoals C&A en LEGO) hebben we dan nog niet eens meegeteld.  

In de totale lijst van 1.354 merken zie je goed welk merk het belangrijkst is: LEGO is licht gestegen van de 49ste plek in 2008 naar de 42ste plaats in 2009.

Tabel 56: Speelgoed. In deze paragraaf presenteren we de onmisbaarheidsscores per productcategorie. De vergelijkingen per productcategorie zijn relevant omdat productcategorie gerelateerde factoren mede de onmisbaarheidsfactor van een merk bepalen (denk bijvoorbeeld aan het aantal contact momenten per dag of per week). LEGO staat in deze categorie bovenaan met een aandeel van 45%, dat is maar liefst 13% meer dan de nummer 2.

2010. (bron: EURIB Merken top 100 publicatie 2010)

In de totale lijst van 1.359 merken zie je goed welk merk het belangrijkst is: LEGO staat in 2010 op de 65ste plaats, dat is lager dan de jaren er voor (2008: 45, 2009: 42).

Tabel 55: Speelgoed. In deze paragraaf presenteren we de onmisbaarheidsscores per productcategorie. De vergelijkingen per productcategorie zijn relevant omdat productcategorie gerelateerde factoren mede de onmisbaarheidsfactor van een merk bepalen (denk bijvoorbeeld aan het aantal contact momenten per dag of per week). LEGO staat ook dit jaar bovenaan met maar liefst 9% verschil op nummer 2 (Monopoly).

Lees ook: