09 Februari 2009

Wat zit er in een LEGO minifiguurtje???

Billund (Denemarken) - De ingewanden van een LEGO minifiguurtje zijn voor het eerst opgetekend op een schematische dwarsdoorsnede!