20 Juni 2009

Optocht Oosterbierum heeft LEGO wagen

Oosterbierum (Friesland) - Eens in de 2 jaar is het dorpsfeest van Oosterbierum, een heel klein dorpje met ca. 500 inwoners, maar er doen altijd veel mensen mee aan de optocht.

Er doen meestal zo'n 15 a 20 wagens mee, iedereen is vrij om zijn eigen onderwerp te kiezen. Tjitske Zuidema en anderen hebben dit keer voor LEGO gekozen en hebben een

LEGO huis op de wagen gebouwd met een tuintje er voor. Er zaten 12 kinderen op de wagen. Tjitske en nog een volwassene liepen naast de wagen in LEGO kostuum. De

kostuums hebben ze gemaakt van dozen met kartonnen koppen er op. De optocht was op vrijdagmorgen en op zaterdagmiddag. 

 

De jury beoordeelde de wagen en deze kreeg van hen de tweede prijs. Daarnaast kregen ze de publieksprijs. 

Oosterbierum (Fries: Easterbierrum) is een dorp in het noorden van de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het telt 470 inwoners (2004). Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde het tot de per die datum opgeheven gemeente Barradeel.

Van een reeks dorpen in de streek die zijn ontstaan op een strandwal is Oosterbierum het meest oostelijke; vandaar de naam. Het is waarschijnlijk sinds de vroege middeleeuwen bewoond. De gotische kerk kreeg rond 1500 zijn huidige vorm en was gewijd aan Sint Joris. Na enkele jaren kortweg īde kerk van Oosterbierum` geheten te hebben draagt het sinds 2005 weer de naam St. Joriskerk. In het zuidwesten van het dorp bevond zich een stins van het geslacht Haerda.

Lees ook: