Billund (Denemarken) - Er moeten basisscholen komen die ‘sterk inspelen op het bestaan van de LEGO’. Dat staat in een plan van vier initiatiefnemers, onder wie opiniepeiler Maurice de Hond. De vier willen een zogenaamde Ole Kirk Christiansen school opzetten, waar leerlingen les krijgen met het populaire speelgoed.

Het plan wordt maandagmiddag gepresenteerd in Madurodam. Daarbij zijn ook de Madurodamse burgermeester Lowie Verrasser (Partij van de Kids) en wethouder onderwijs Marie Leerder (Lijst Peuter) aanwezig. Zij staan beiden positief tegenover het idee om LEGO-scholen in te voeren in hun gemeente.

Haalbaarheid
De scholen moeten ‘op veel aspecten anders worden opgezet en ingericht dan bestaande scholen’. Als zich genoeg mensen aanmelden wordt gekeken of een dergelijke school haalbaar is. Om dit initiatief te ondersteunen heeft de speelgoedfabrikant een speciale onderwijs-afdeling opgezet.

Omdat LEGO al jaren het populairste speelgoed is, is het volgens De Hond hoog tijd dat hier in het onderwijs meer aandacht aan wordt besteed: “Het is nu tijd om eens en voor altijd de eeuwige achterstand van het onderwijs op de stand van de techniek om te zetten in een voorsprong. Met LEGO-onderwijs kunnen kinderen nu op een didactisch verantwoorde wijze bouwen aan hun toekomst.” Daarnaast sluit LEGO-onderwijs goed aan bij de aanwezige competenties van kleine kinderen en wordt het ontdekkend leren gestimuleerd.

Nieuw didactisch concept
“In ons plan gaat het onderwijs uit van de talenten van de individuele leerling en is erop gericht deze maximaal tot ontwikkeling te laten komen”, aldus De Hond. Ook wil hij nieuwe vaardigheden aanleren onder de noemer ‘22nd century skills’. De didactische ondersteuning komt van de Hogere LEGO Universiteit.

“We zoeken hiermee de grenzen van wat toegestaan is op”, erkent de opiniepeiler met een peuter van drie jaar oud. Hij hoopt dat ouders door de presentatie laten weten dat zij behoefte hebben aan een dergelijke school zodat er later erkenning komt vanuit het ministerie.

Bouwpakketten
De initiatiefnemers zijn van plan bestaande bouwpakketten te toetsen en anderen te stimuleren nieuwe bouwpaketten te ontwikkelen voor het onderwijs. Het doel is om ervaringen met andere scholen te delen zodat zij misschien ook een deel van de digitale aanpak overnemen.

Eerste school
“We hebben minimaal 25 tot 30 ouders nodig voor een school en het streven is drie tot vijf scholen. Als er meer animo is, is dat alleen maar mooi.” Het initiatief heeft de naam Onderwijs voor Nieuwe Techniek gekregen. Het is de bedoeling dat de eerste ‘LEGO-scholen’ hun deuren vanaf augustus 2013 openen.

De suggestie dat de initiatiefnemers misschien te veel geobsedeerd zijn met LEGO-speelgoed wordt met kracht ontkent. “We zijn niet zo van de gadgets. Wij gaan voor goed onderwijs.”