24 November 2011
LEGO Watertafel publiekstrekker op deltaparade.
Amsterdam (Noord-Holland) - Donderdag 3 november vond het tweede Nationaal Deltacongres plaats in Amsterdam RAI. Deltacommissaris Kuijken en staatssecretaris Atsma heetten de ruim 1.200 gasten welkom. Ook premier Rutte was aanwezig. Hij opende 's middags de Deltaparade en noemde het werken aan het Deltaprogramma 'uniek in de wereld'. Lievens Communicatie was betrokken bij de inrichting van de stand van de Zuidwestelijke Delta, een van de negen deelprogramma's die zich tijdens de Deltaparade presenteerden.

Het Deltacongres stond in het teken van het Tweede Deltaprogramma dat met Prinsjesdag is verschenen. Belangrijkste vragen daarin zijn hoe we ons land veilig houden tegen overstromingen en hoe we zorgen voor voldoende zoetwater; nu én in de toekomst. Rijnmond-Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta bestaan uit één watersysteem. Hoge rivierstanden en langdurige stormen op zee veroorzaken problemen op het vlak van veiligheid in beide regio's. Gelukkig zijn binnen de regio's ook oplossingen te vinden. De risico's en oplossingen wilden de deelprogramma's graag laten zien aan de bezoekers van de Deltaparade.

Interactie
Speciaal voor de Deltaparade hebben de deelprogramma's Rijnmond-Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta een LEGO Watertafel laten ontwerpen. Deze plattegrond van de twee gebieden, gemaakt van LEGO, trok veel belangstelling! Via waterpompen liep water via de rivieren en vanaf zee het gebied binnen. Bezoekers konden zelf oplossingen bedenken voor het stijgende water door bijvoorbeeld sluizen en waterkeringen open te zetten en water op te slaan in het Haringvliet, het Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer.

Premier Rutte onder de indruk
Ook minister-president Rutte liet zich bij de LEGOtafel uitgebreid voorlichten over het complexe watersysteem van het gebied. Hem vielen vooral de vele innovaties op. Bijvoorbeeld het bellenscherm in de Nieuwe Waterweg dat verzilting van de zoetwaterinlaatpunten bij Bernisse en Gouda moet tegengaan als door zeespiegelstijging meer zout water binnendringt. Ook bijzonder vond hij de nagebouwde getijdencentrale. Die kan in de Brouwersdam neergezet worden om duurzame energie op te wekken en tegelijk helpen om de waterkwaliteit van de Grevelingen te verbeteren.

De deelprogramma's willen de LEGO Watertafel vaker inzetten voor participatieve bijeenkomsten.

 

Lees ook: