21 Februari 2008

Weer een goed jaar voor LEGO

Billund - De strategische nadruk LEGO Group op zijn kernzaken en zijn kernproducten blijft goeds opleveren. Dit werd duidelijk toen de Groep LEGO zijn Jaarverslag vandaag voor 2007 op een persconferentie in Billund, Denemarken voorlegde. 

 

Winst voor het jaar vˇˇr belasting was DKK 1.414 miljoen tegen DKK 1.281 miljoen in 2006.

De netto winst voor het jaar bedroeg DKK 1.028 miljoen tegen DKK 1.290 miljoen in 2006, 

De opbrengst bedroeg DKK 8.027 miljoen tegen DKK 7.798 miljoen in 2006, een verhoging van 2,9%,

De winst vˇˇr speciale punten, financiŰle inkomen en uitgaven en belasting bedroeg 1.471 miljoen in 2007 tegen DKK 1.405 miljoen in 2006.

De werkende marge (ROS) was 18,1% tegen 17,0% in 2006. 

 

Nb: De LEGO groep veranderde de boekhoudprincipes die in 2007 door de goedkeuring van de Internationale Normen van de FinanciŰle verslaglegging (IFRS) worden toegepast. Dit impliceert een verandering in de erkenning van bepaalde punten. Voorts veranderde LEGO Groups bedrijfstructuur en de groepstoetreding met Holding LEGO, zoals die in het Jaarverslag voor 2006 wordt beschreven, be´nvloedt de vergelijkende cijfers voor 2003-2006, die zijn geherformuleerd om op het nieuwe structuur en boekhoudingbeleid te wijzen.

 

Deze resultaten zijn beter dan verwacht aan het begin van 2007. Aan het begin van het jaar, werd zowel dalende verkoop als dalende opbrengst verwacht, als stijgende investeringsactiviteiten en de uitgebreide delocaliseringsactiviteiten zouden zware druk zetten op de Groep. Nochtans, slaagde de Groep er in de productie op een niveau te krijgen zodat de grote vraag in de markt tijdens het jaar goed bijgehouden kon worden. 

 

Alle markten van de LEGO Group zagen verkoopverhogingen. De hoogste verhogingen werden gezien bij de klassieke Stad productlijn van LEGO, de Techniek LEGO en de Creator LEGO evenals STAR WARS LEGO, wat inmiddels een klassieke lijn lijkt te worden. Ook toonde de verkoop van LEGO  onderwijsmaterialen en directe verkoop aan consumenten een goede groei in 2007. Het jaar 2007 werd gekenmerkt door de aan de gang zijnde verhuizing van grote delen van de productie naar andere delen van de wereld. De leveringsketen structuur die door de delocalisering wordt gecreŰerd vormt een deel van het vernieuwde bedrijfsplatform dat de Groep LEGO deze jaren opbouwt, en dat ook het bijwerken van het platform van IT en de implementatie van nieuwe Mensen & de Strategie van de Cultuur omvat.

 

De verwachtingen voor 2008:

De speelgoed markt is onderworpen aan grote onzekerheid in 2008. De tendensen van stagnatie en recessie die in de V.S. tijdens de laatste zes maanden van 2007 wordt gekend lijken in 2008 verder te gaan. De markt van de V.S. vormt een zeer groot deel van de globale speelgoed markt, en daarom kan het effect hiervan slechts gedeeltelijk door de positieve ontwikkelingen op de Europese en Aziatische markten worden gecompenseerd.

 

Op basis van de ingeslagen weg, denkt de Groep LEGO om een verkoopgroei van 3-5% te bereiken in 2008.  In 2008 zal de Groep intensief werken aan het optimaliseren van de productie om de geplande kostenbesparingen te bereiken. Voorts zal de Groep blijven verbeteren en de efficiency en zijn investeringen in IT en innovatie voortzetten. In 2008 zal de rentabiliteit door een aantal externe factoren worden verminderd. De stijgende olieprijzen be´nvloeden rentabiliteit door stijgende uitgaven met betrekking tot grondstoffen, energie en vervoer.

 

Het lagere dollartarief zal een aanzienlijke rentabiliteit op verkoop op de grote markt van de V.S. verminderen. "In het licht van onze verwachtingen voor 2007, beschouw ik als de resultaten zeer bevredigend.", zegt J°rgen Vig Knudstorp, Voorzitter en CEO. "Het is in het bijzonder bevredigend voor ons geweest dat wij het grootste deel van de vraag naar producten van LEGO ondanks onze uitgebreide verhuizingen en het opnieuw vestigen van onze activiteiten hebben kunnen bijhouden. Dit is slechts mogelijk geweest door de inspanningen die door onze werknemers worden geleverd. Wij staan nog voor zware uitdagingen in 2008: wij zullen de inspanning voortzetten om de productiekosten te drukken, en wij verwachten de stijgende olieprijzen evenals het dalende dollartarief de inkomsten van de Group onder druk zullen zetten."