LEGO in Nederland

In 2007 was LEGO 50 jaar in Nederland verkrijgbaar. 

Hoe begon dit alles eigenlijk? 

LEGO was van 1963/1964 tot 1997 in Grootegast gevestigd. Alles hierover lees je op deze pagina!

Heeft u bij LEGO gewerkt of heeft u een tip?

Neem dan alstublieft contact met ons op:

info@miniland.nl

1963/1964 - 18-03-1976 Grootegast,

Hoofdweg 144/5  tel. 05946-2031 (tot 1984)

Hoofdweg 164 Grootegast

18-03-1976 - 02-09-1996 Grootegast,

Legolaan 1 9861 AT  tel. 05946-2031 (tot 1984)

(consumenten voorlichting 1985) tel. 05946 - 13888

(consumenten voorlichting 1986) tel. 05946 - 12020

Vanaf 1988: Postbus 18 9860 AA Grootegast

01-10-1996 - 19-07-1997 Grootegast, (Magazijn)

Legolaan 1 9861 AT  tel. 05946-2031 (tot 1984)

Inhoudsopgave van deze pagina per onderwerp:
Om navigeren over deze pagina te vergemakkelijken hebben we bladwijzers toegevoegd aan de pagina. Hieronder kunt u op een van de onderwerpen klikken om naar de informatie over dit onderwerp te gaan.

Het bedrijf LEGO in Grootegast

Gebouw van LEGO in Grootegast

Medewerkers van LEGO in Grootegast

Afdelingen van LEGO in Grootegast

 

Inhoudsopgave van deze pagina chronologisch:
Om navigeren over deze pagina te vergemakkelijken hebben we bladwijzers toegevoegd aan de pagina. Hieronder kunt u op een van de onderwerpen klikken om naar de informatie over dit onderwerp te gaan.
LEGO Nederland van Haren naar Grootegast. Terug naar boven

Dankzij het archief van de Gemeente Grootegast kwamen we er achter dat LEGO Nederland N.V. in Haren via aan advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden van vrijdag 21 juni 1963 een fabriekshal zocht om te kunnen uitbreiden. (bron:kranten.kb.nl)

De burgemeester van Grootegast stuurde 27 juni 1963 een brief naar het Nieuwsblad van het Noorden met de opmerking dat in Grootegast een loods leeg stond die interessant zou kunnen zijn voor diegene die deze advertentie plaatste. Dat bleek achteraf LEGO Nederland te zijn. Ynze de Haan was vertegenwoordiger bij LEGO en had de eer om het pand aan de Hoofdweg in Grootegast als een van de eersten te bekijken. Na allerlei briefwisselingen tussen de gemeente en LEGO verhuisde LEGO uiteindelijk eind 1963 naar Grootegast.

Bron: Gemeente Grootegast

Het perceel aan de Hoofdweg 144/5 was 1900 vierkante meter groot. Er stonden ten tijde van de verkoop 1 industriehal en 1 woning. De gemeente ontving ƒ 90.000 (negentig duizend gulden = €  40.840,00) voor het terrein en de gebouwen. In de koopakte wordt de heer Atema genoemd als koper, namens de N.V. LEGO Nederland.

Archief gemeente Grootegast:

Chronologisch zijn de volgende gebeurtenissen terug te vinden in het gemeentelijk archief van de gemeente Grootegast (met betrekking tot de aankoop van de fabriek en de woning):

 

27 juni 1963:

Brief van de burgemeester van Grootegast aan het Nieuwsblad van het Noorden over een advertentie van 21 juni 1963 waarin een fabriekshal te huur wordt gevraagd.

 

05 juli 1963:

Brief van N.V. LEGO Nederland te Haren aan de Burgemeester van de gemeente Grootegast waarin wordt gerefereerd aan een onderhoud in de morgen waarin LEGO

aangeeft te hebben besloten industriehal nr.5 te willen kopen.

 

09 juli 1963:

Brief van de gemeente Grootegast waar als bijlage een tekening van de hal en woning zijn bijgesloten. Verder nodigt men de directeur van LEGO uit op 11 juli voor een 

verder gesprek.

 

10 juli 1963:

Een advies nota aan de burgemeester en wethouders waarin wordt aangegeven dat het perceel Hoofdweg 144/5 op 2 februari 1961 is aangekocht door de gemeente voor ƒ 91.790,00 met naastgelegen terrein t.w.v. ƒ 6540,00 waarna bij aftrek van dit terrein ƒ 85.250,00 overblijft. De opsteller van het stuk stelt voor om aan LEGO een bedrag van ƒ 90.000,00 te vragen voor het terrein en de fabriekshal met woning. Eventueel te verhogen met ƒ 1000,00 tot een bedrag van ƒ 100.000,00 als de gemeente het fabriekspand in goede staat moet herstellen.

 

12 juli 1963:

Brief aan de raad van de burgermeester, dhr. K. Koster, waarin hij aangeeft dat ene heer Rozema het pand wilde kopen voor ƒ 91.790,00 maar dit niet rond kon krijgen. Daarom nu het verzoek om alles aan LEGO te verkopen voor ƒ 90.000,00.

 

Augustus 1963:

LEGO Inform waarin LEGO op pagina 4 aangeeft te zullen verhuizen van Haren naar Grootegast.

 

27 augustus 1963:

Raadsbesluit waarin staat dat de raad heeft besloten het industrieterrein, de hal en de woning aan LEGO te verkopen voor ƒ 90.000,00.

 

Een nieuw adres  Terug naar boven

Een nieuw adres.

In augustus 1963 staat in een LEGO inform te lezen dat LEGO Nederland haar vestiging aan de Middelhorsterweg 69 in Haren gaat sluiten. De afdeling van N.V. I.S.I. is inmiddels te groot geworden en beide N.V.'s worden gesplitst. De verkoopafdeling en het magazijn van LEGO gaan over naar een nieuwe locatie: Hoofdstraat 144/5 in Grootegast. Daar is een nieuw pand gevonden om het bedrijf te vestigen. Hieronder de foto's uit die LEGO Inform van augustus 1963.

De heer Cornelis D. van Diepen staat als eigenaar van het pand op de huisnummerkaart van de gemeente Haren. Er staat dat hij van 22 juni 1959 tot 28 oktober 1963 aan de Middelhorsterweg 69 heeft gewoond en op 28 oktober is verhuisd naar de Hoofdweg 144/5 in Grootegast.

 

 

02 september 1963:

Brief van de gemeente Grootegast aan LEGO in Haren, waarin staat dat de verkoop door de raad is goedgekeurd.

 

20 september 1963:

Notariële akte opgemaakt door de heer Tjark Hendrikus Huisman notaris uit Grootegast, waarin de verkoop van het industrieterrein, de fabriekshal en de woning aan de Hoofdweg 144/5 vastgelegd is. De verkoper is de heer Klaas Koster, burgemeester van de gemeente Grootegast. De koper is de heer Lolke Durk Atema, wonende aan de Lutsborgweg 8 te Haren, handelende als directeur van de N.V. LEGO Nederland te Haren. Ten slotte wordt nog genoemd de heer Menze de Jonge, gemeente-ontvanger.

 

Dhr. van der Meer neemt afscheid als directeur  Terug naar boven

Dhr. van der Meer neemt afscheid als directeur.

Met ingang van 31 december 1963 neemt dhr. Jan van der Meer afscheid als directeur van de N.V. LEGO Nederland. Dit doet hij om zich geheel te kunnen wijden aan de N.V. I.S.I. een onderneming waarvan hij sinds de oprichting directeur is.

De heer Lolke Durk Atema neemt het directeurschap over.

 

Diverse oud werknemers van LEGO geven aan dat het afscheid de heer van der Meer erg zwaar viel. Het was een beslissing die op emotionele gronden genomen is. LEGO in Denemarken wilde dat LEGO Nederland zou gaan uitbreiden, maar dhr. van der Meer zag dit niet zitten. Daarop ging de heer Atema voor LEGO op zoek naar een grotere ruimte. Later schijnt de heer van der Meer daarom met LEGO hebben willen stoppen. De heer Atema sprak, in tegenstelling tot de heer van der Meer, Deens. Dat was voor Denemarken ook een voordeel.

 

 

Een nieuwe directeur (Atema)  Terug naar boven

Een nieuwe directeur.

Waar dhr. Jan van der Meer in Haren de scepter zwaaide over de N.V. LEGO Nederland, daar zien we in Grootegast dhr. Lolke Durk Atema als directeur op papier staan. Dhr. Atema komt van LEGO Nederland Ontwikkeling in Groningen, alwaar hij financieel directeur was. Dhr. Bob van Diepen was ten tijde van dhr. van der Meer adjunct-directeur, en ging bij de verhuizing van Haren naar Grootegast mee met dhr. Atema. Ook in Grootegast was de heer van Diepen adjunct-directeur. Dhr. Atema was niet lang directeur van LEGO Nederland. Hij moest na enkele jaren afscheid nemen. Dhr. Atema was al op leeftijd toen hij de aanstelling als directeur aanvaardde.

 

Dhr. L.D. Atema

 

 

Dhr. van Diepen  Terug naar boven

Dhr. van Diepen.

Dhr. Cornelis Dirk (Bob) van Diepen was vanaf het allereerste begin van LEGO in Nederland in Haren adjunct directeur van LEGO Nederland, hij vormde de directie samen met dhr. van der Meer, daarna dhr Atema en als laatste de heer Avis. Een oud-medewerkster van LEGO vertelt: "Meneer Avis was een zachte, vaderlijke figuur, een mensen-mens. Hij was goed voor het personeel, en was een fantastische directeur. Maar bij problemen moest je bij meneer van Diepen op kantoor komen. Hij was wat meer de harde zakenman." LEGO was een strak bedrijf. Van Diepen was een man die alles strak hield.

 

Op 2 mei 1996 kreeg dhr. van Diepen een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Dijkstra. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit alles omdat hij 28 jaar voor LEGO werkte en bijdroeg aan de grote groei van het bedrijf en voor zijn inzet als oprichter en voorzitter van de Industriecommisie Grootegast. Dhr. van Diepen woonde met zijn vrouw in het huis aan de Hoofdstraat 164 in Grootegast. Dat is het huis dat voor de gebouwen van LEGO staat. Al jaren is het huis naar hem vernoemd: "Diepenheim".

 

Dhr. van Diepen krijgt de onderscheiding opgespeld door burgemeester Dijkstra van Grootegast.

 

 

Het huis waar de heer van Diepen en zijn vrouw jarenlang woonden, toen LEGO nog in Grootegast gevestigd was. Het huis hoorde bij het terrein van LEGO. Later omgedoopt tot "Diepenheim", naar de familie van Diepen. Mevrouw van Diepen vertelt hierover: "We woonden in Haren boven het bedrijf I.S.I. NV. Toen LEGO ging verhuizen verhuisden wij mee naar het woonhuis voor de Loods. In de loods had eerder een machinefabriek gezeten."

Meer over Dhr. van Diepen lees je hier.

Modelwoningen bouwen in Grootegast (± 1963)  Terug naar boven

Modelwoningen bouwen in Grootegast. (± 1963)


Een advertentie uit Nieuwsblad van het Noorden van 01-11-1962.

 

In Grootegast was niet alleen een magazijn, ook de showstukken voor in de winkels stonden hier. Verder maakten de mannen van LEGO in Grootegast ook zelf veel showstukken. Dhr. Klaas Bos weet het nog goed: "We moesten op een gegeven moment allemaal van die bergwoningen bouwen. Toen waren de 1/3 steentjes net nieuw. En er waren van die dozen waarmee je allerlei woningen kon bouwen. We maakten vele tientallen van de Zweedse bungalows. We zaten hier bij ons thuis in de keuken en dan bouwden we de huisjes en plakten we alle steentjes goed vast. Dat was veel werk, omdat het zulke kleine steentjes waren. We hebben hier verschillende avonden wel tot 12 uur 's nachts zitten werken. Die huisjes zijn allemaal naar grote winkelketens gegaan: Vroom en Dreesmann, Bart Smit en de Bijenkorf."

 

Ze maakten ze in Grootegast in 1965 allemaal Windmolens, tractoren en T-fords. De mannen vonden dat een leuke afwisseling naast hun gewone werkzaamheden. Hieronder een paar foto's van toen.

 

 

 

(Foto uit 'Het Westerkwartier 8 juli 1966)

 

 

 

 

Brief aan de winkeliers uit 1964  Terug naar boven
In 1964 stuurde LEGO de speelgoedwinkeliers die zich hadden aangemeld op de jaarbeurs een brief over de vaderlandse geschiedenis. Bij deze brief zat een kaart, deze hebben we echter helaas nog niet in bezit.

Leuk aan de brief is het briefhoofd, dat als eerste briefhoofd uit de periode dat LEGO in Grootegast gevestigd was, gezien kan worden.

Personeelsadvertentie 1964  Terug naar boven

Personeelsadvertentie 1964.

Hieronder een personeelsadvertentie van de N.V. LEGO Nederland in Grootegast. Leuk om te lezen is dat men een brief naar bovenstaand adres moet sturen. Echter er staat alleen N.V. LEGO Nederland in Grootegast, geen straatnaam en huisnummer.

Alle personeelsadvertenties van LEGO Nederland vind je hier.

 

 

27-06-1964 nieuwsblad van het noorden pagina 26

Meer informatie over demonstratices lees je hier!

LEGO folder 1964  Terug naar boven

De LEGO producten uit die tijd.

Hieronder zie je een LEGO folder uit 1964. In deze Vlaamse editie zie je alle LEGO producten die men in die tijd verkocht. Meer advertenties van LEGO uit die tijd vind je hier.

 

Het magazijn in 1965  Terug naar boven

Het magazijn in 1965.

De heer Bos werkte vanaf 1959 in het magazijn bij LEGO. Hij werkte tot de sluiting in 1996 bij het bedrijf. Hieronder enkele foto's van zijn werkzaamheden in het magazijn in 1965.

Kees Vogelzang, Klaas Bos en Jaap Visser in het magazijn.

 

 

 

 

Het magazijn in 1966  Terug naar boven

Het magazijn in 1966.

De heer van der Woude werkte bij een kunststoffenfabriek in Groningen toen hij naar de Raamstraat in Groningen kwam om te praten met de heren die kort tevoren een nieuw soort speelgoed naar Nederland hadden gehaald. Heel nieuwsgierig bekeek van der Woude de plastic bouwsteentjes  die op de tafel lagen uitgestald en de modelletjes die er naast stonden. Op dat moment wist hij heel zeker, LEGO.... dat wordt wel wat. Men vroeg of hij voor LEGO wilde werken, en dat wilde hij wel.

 

De heer B. van der Woude aan het inpakken in het magazijn. (Foto uit 'Het Westerkwartier 8 juli 1966)

 

Zo begon de nauwe relatie tussen LEGO en van der Woude, die als magazijnchef van het bedrijf verantwoordelijk is voor een stipte uitvoering van de orders die uit alle hoeken van het land binnenkomen. Eerst verhuisde het snel groeiende LEGO van Groningen naar Haren. De heer van der Woude verhuisde mee. Nog later werd LEGO overgebracht naar een royaal pand in Grootegast. Die verhuizing viel hem overigens niet zwaar: omdat ook verschillende van z'n naaste medewerkers meeverhuisden. Deze medewerkers waren onder andere de heer Klaas Bos, de heer Kuiper en de heer van der Woude zelf.

 

Eenmaal per maand komt er een vrachtwagen vanuit het Deense Billund naar Groningen. Daar inspecteert de dienst Invoerrechten en Accijnzen de lading waarna de vrachtwagen doorrijdt naar Grootegast. Daar staan de heer van der Woude en zijn mannen klaar om de kostbare lading onder dak in de stellingen te brengen. Het LEGO magazijn is ingedeeld volgens de nummering van het orderformulier, zodat er heel systematisch gewerkt kan worden.

(Foto uit 'Het Westerkwartier 8 juli 1966)

 

Iedere morgen brengt de post tientallen orders van klanten uit alle windstreken. En iedere middag tussen drie uur en half vier komt een van Gend en Loos wagen de pakken halen, die in het LEGO magazijn zijn klaargemaakt. De mannen rijden met karren langs de stellingen. Ze halen aan de hand van de orderformulieren kleine en grote LEGO dozen te voorschijn en zetten die op de wagentjes.

 

(Foto uit 'Het Westerkwartier 8 juli 1966)

 

Wanneer de lijst is afgewerkt, wordt de order op een werktafel uitgezet, waarna een ander dan de "ophaler" controleert of de klant precies krijgt waar hij om heeft gevraagd. Deze controle wordt heel consequent doorgevoerd, om te voorkomen, dat een klant bepaalde aanvullingsdoosjes krijgt waar hij op dat moment geen behoefte aan heeft of verstoken blijft van model- of geschenkdozen, waar hij om zit te springen. Als alles in orde is bevonden, wordt de bestelling zorgvuldig ingepakt, geadresseerd en gewogen en dan kan de reis naar de klant beginnen.

 

 

Personeelsadvertenties LEGO Nederland 1968  Terug naar boven

Personeelsadvertenties LEGO Nederland 1968.

Hieronder een tweetal personeelsadvertenties van LEGO Nederland uit 1968. Hier is al meer informatie over het adres opgenomen: N.V. LEGO Nederland te Grootegast, telefoonnummer 05946-2031.

 

 

01-06-1968 Telegraaf pagina 18 / 26-10-1968 Leeuwarder Courant

 

Orderlijst 1969  Terug naar boven

Orderlijst 1969

Hieronder een orderlijst uit 1969. Hierop staat de bestelling van de firma M.Sliedrecht uit Gouda. Hierop nog het oude (eerste) LEGO logo.

 

Orderlijst 1971  Terug naar boven

LEGO orderlijst 1971

Hieronder de orderlijst van LEGO uit 1971. Daarop het vernieuwde LEGO logo.

 

Een nieuwe directeur (Dhr. Avis)  Terug naar boven

Een nieuwe directeur (2).

Dhr. Atema was tot 1972 directeur van LEGO Nederland. Hij werkte in 1972 nog enkele tijd twee dagen in de week als directeur, ook nadat dhr. August Frederik Gerbrand Avis zijn positie als directeur over had genomen. Dhr. Avis woonde jarenlang aan de Molenweg in Eelde. Hij reed altijd in een grote Chevrolet. De heer Avis weet nog dat hij de functie van de heer Atema overnam: "LEGO was toen een klein bedrijf met ongeveer 20 medewerkers. De heer Atema ging weg en ik kwam als nieuwe directeur. We werkten ongeveer drie weken samen waarna de heer Atema vertrok."

 

Een oud-medewerkster van LEGO vertelt: "Meneer Avis was een zachte, vaderlijke figuur, een mensen-mens. Hij was goed voor het personeel, en was een fantastische directeur. Maar bij problemen moest je bij meneer van Diepen op kantoor komen. Hij was wat meer de harde zakenman."

 

Een andere medewerker: "Op een gegeven moment haalden we voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljoen gulden. Dat vond meneer Avis zo fijn dat elke medewerker uit zijn eigen zak honderd gulden bonus kreeg."

 

Lees hier enkele krantenartikelen over dhr. Avis.

Hieronder een foto van 27 maart 1972 van al het personeel van LEGO Nederland in die tijd.

 

 

LEGO 25 jaar in Nederland (1982). Foto beschikbaar gesteld door: Ferdinand Tiben

 

Personeel van LEGO. Foto: Tjeerd Alserda

 

Zomer 1988: Personeelsfoto beschikbaar gesteld door: Ferdinand Tiben

 

Een krantenfoto uit 11-07-1992 Nieuwsblad van het Noorden.

 

27-08-1970 Leeuwarder Courant

 

LEGO als merk in de Benelux. (1971/1980)  
LEGO heeft op 20 september 1971 het merk LEGO in de Benelux ingeschreven, blijkt uit rechtbankverslag met betrekking tot merkinbreuk door MEGABRANDS.

Lego Juris A/S is houder van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491 d.d. 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 d.d. 3 juli 1980). Licenties zijn ingeschreven voor Lego System A/S en Lego Nederland BV. Lego Juris A/S heeft Lego System A/S gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden.

Een dagje Denemarken  Terug naar boven

Een dagje Denemarken.

LEGO Nederland BV in Grootegast lag op 17 september 1973 stil. Het personeel maakte toen een trip naar de moederfabriek in Denemarken. "Dat herinner ik me nog goed, dat was heel speciaal in die tijd, dat je met het hele bedrijf per vliegtuig een personeelsreis maakte", zegt een oud-medewerkster. Omdat het zo goed ging met LEGO in Nederland werd het deze keer eens geen bustocht, maar een vliegreis met een DC-9, en omdat een vliegtuig voor een man of dertig er niet is, had directeur A.F.G. Avis ook allerlei relaties en persmensen uitgenodigd.

In totaal 64 mensen zijn met Martinair naar Denemarken vertrokken. Veertig personen vertrokken 's ochtends om half acht van Schiphol en de rest (onder wie de 22 LEGO medewerkers en hun echtgenotes) had zijn beginpunt om kwart voor negen op Eelde. Na een half uur landde het toestel al op Billund Airport. "Ik herinner me nog dat we in het vliegtuig zaten en dat ik een kroket had besteld. Deze moest ik tijdens de landing nog snel naar binnen werken. We waren namelijk binnen 15 minuten naar Billund gevlogen. Daar waren de stewardessen ook niet op voorbereid.", aldus een oud LEGO medewerker. Na de landing ging men naar LEGO waar de Nederlandse gasten een film over LEGO keken en werden rondgeleid door de fabriek. Daarna gebruikte men een lunch waar vooral de alcohol opviel tussen de warme hapjes. Tenslotte bezochten de bezoekers het LEGOLAND park dat toentertijd slechts zes jaar oud was. Deze reis werd een jaar later nog eens georganiseerd.

18-09-1973 Nieuwsblad van het Noorden pagina 19: Terug op vliegveld Eelde. Het hele kranten artikel lees je hier

In totaal zijn de medewerkers van LEGO Nederland drie keer met het vliegtuig naar Denemarken geweest. Daar zaten diverse jaren tussen. In 1973 was het de eerste keer dat men naar Denemarken vloog. Na de verbouwing in 1987 zijn ze ook een keer geweest. Verder gingen ze vaak met de bus op personeelsreis. Zo zijn ze in 1984 naar Duitsland met de bus.

 

Uitbreiding pand aan de Legolaan  Terug naar boven

Uitbreiding pand aan de Legolaan.

 

In het archief van de gemeente Grootegast is chronologisch de volgende informatie terug te vinden over de uitbreiding van het pand van LEGO Nederland BV in 1976:

 

18 mei 1973:

Brief van de heer ir. H.A.J. Dallenga, Architect te Eelde, waarin hij aangeeft op verzoek van zijn opdrachtgever, LEGO Nederland BV, een voorstel van de gemeente te willen over uitbreiding van LEGO Nederland BV op de huidige locatie. Er wordt gesproken over bereikbaarheidsproblemen vanaf de Hoofdweg. In het kader van toekomstig gelijktijdig laden en lossen van meerdere wagens met aanhangers, palletisering en containerbelading is het noodzakelijk om een weg aan te leggen aan de westkant van het terrein van de heer Plomp, buurman van LEGO Nederland BV. LEGO neemt per 31 juli het terrein van de heer Plomp en zijn bedrijf "Multitoys" over wegens bedrijfsbeëindiging van dhr. Plomp.

 

23 mei 1973:

Brief van de heer G.O. Groenwold aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast met het verzoek om medewerking te verlenen aan het verzoek van LEGO met betrekking tot de weg. De geraamde kosten voor aanleg van de weg zijn ƒ 10.000,00 (4.500 euro).

 

25 mei 1973:

Brief van de gemeente Grootegast aan de heer Dallenga waarin wordt meegedeeld dat door de gemeente zal worden voldaan aan het verzoek om een weg van ongeveer 80 meter aan te leggen.

 

02 oktober 1973:

Brief van dhr. Dallenga aan de heer Groenwold van de Gemeente Werken Grootegast. Bij de brief zitten twee tekeningen van het ontwerp van de nieuwe uitbreiding van LEGO Nederland BV.

 

02 november 1973:

Aanvraag bouwvergunning door LEGO Nederland BV. De architect is de heer Dallenga, de tekenaar is de heer ir. O. Wassenaar uit Haren en de aannemer is de heer Westra uit Grootegast. De totale inhoud van het bouwwerk bedraagt 3.000 vierkante meter. De aanneemsom bedraagt ƒ 200.000,00 (90.756,00 euro).

 

13 november 1973:

Bouwvergunning van de gemeente Grootegast voor de uitbreiding van de fabriekshal.

Dierenweide 1974  Terug naar boven

Dierenweide 1974

13-03-1974 Nieuwsblad van het Noorden

Een foto van de dierenweide van LEGO. (Foto: Tjeerd Alserda)

De heer Vogelzang, de heer Alserda, de heer Dijkstra en de heer Bos waren verantwoordelijk voor de dierenweide. De heer Vogelzang had zelf een aardige veestapel en zodoende veel kennis over de dieren. De heer Alserda was/is fervent paarden liefhebber en zodoende betrokken bij de dierenweide.  In 1976 werd de uitbreiding van LEGO geopend door Prins Claus. De bouwer van het nieuwe complex, bouwbedrijf Westra uit Grootegast schonk LEGO na de bouw een ezel voor de dierenweide. 

Naast de omheining waar ook in het krantenartikel hierboven over werd geschreven, groef men een grote vijver en sloeg men een punt naar een natuurlijke bron om op die manier de dieren en de vijver van water te voorzien. Er waren allerlei dieren in de weide, geiten, eenden, kippen, zwanen, konijnen, dwerggeiten, pauwen en dus een ezel. De 4 LEGO medewerkers hadden om de beurt een weekenddienst voor de dierenweide. Zo had een ieder dus maandelijks een weekend waarin hij voor de dieren moest zorgen.

"Als de ezel een veulen kreeg werd hij naar ons huis gebracht, op die manier kon Kees er voor zorgen", vertelt de vrouw van dhr. Vogelzang tijdens ons interview. "De heer Avis stuurde dan een gelukswens per kaart naar ons huis. Dat deed Avis altijd, bij bijzondere gebeurtenissen een kaartje sturen".

Wat er soms ook gebeurde, was dat er dieren over de omheining werden gezet, die de Grootegasters niet meer thuis wilden hebben. Zo werden er meerdere keren kippen en konijnen in onze dierenweide gedumpt. De beesten werden dan vervolgens liefdevol opgevangen in de LEGO dierenweide.

In de vijver van de dierenweide zat vis. Eens in de zoveel tijd werd al het water uit de vijver om deze helemaal schoon te maken. Je kon dan zien dat het een goed leefmilieu voor de vissen was, want er werden ook altijd veel jonge vissen gevangen tijdens deze schoonmaakactie.

We vonden in het archief van de Gemeente Grootegast een schets van de dierenweide. Hieronder deze schets. De schets is afkomstig uit een bouwaanvraag voor een schuur op de dierenweide.

 

1974: 

Notariële akte opgemaakt door dhr. Tjalk Hinderikus Huisman, notaris te Grootegast, waarin de verkoop van een perceel industrieterrein gelegen ten oosten van de Legolaan van de gemeente Grootegast, vertegenwoordigd door de heer Klaas Koster, aan LEGO Nederland BV, vertegenwoordigd door de heer August Frederik Gerbrand Avis. De koopsom bedraagt ƒ 18.705,00 (8487,95 euro).

Opening door Z.K.H. Prins Claus 1976  Terug naar boven

Opening door Z.K.H. Prins Claus. (18-03-1976)

Op 18 maart 1976 werd een nieuw gebouw geopend aan de LEGOLAAN 1. Dit is vlak achter de oude vestiging aan de Hoofdstraat 164. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus heeft LEGO Nederland in Grootegast (LEGOlaan 1)op 18 maart 1976 officieel geopend. Ergens in 1973 is de Legolaan aangelegd. Deze is loodrecht op de Hoofdweg aangesloten en loopt in noordelijke richting.

LEGO Nederland is dan al dertien jaar in Grootegast gevestigd. In 1973 bleek men zo uit het pand te zijn gegroeid dat men tien jaar daarvoor betrokken had, dat uitbreiding noodzakelijk was. Nu stond er aan de Legolaan in Grootegast een modern bedrijfsgebouw dat een oppervlakte had van 2.250 vierkante meter. Het is ontworpen door de architect ir. H.A.J. Dallenga en heeft ruim anderhalf miljoen gulden gekost. Het oorspronkelijke gebouw is toen geheel vernieuwd opgenomen in de totale architectuur van het complex.

 

Op de woensdagmiddag voor de opening waren 500 jongens en meisjes tussen 5 en 12 jaar te gast bij de LEGO directie. Zij namen deel aan een wedstrijd in het bouwen met LEGO stenen. Op de openingsdag mochten zestig van hen nog eens terugkomen voor de finale. De vier hoofdprijswinnaars zullen ongetwijfeld met veel plezier aan dit gebeuren terugdenken, want zij kregen uit handen van niemand minder dan Prins Claus een oorkonde aangeboden, plus het daarbij behorend kaartje voor een vliegreis naar het helemaal uit LEGO stenen opgetrokken LEGOLAND in Denemarken.

 

Toen prins Claus arriveerde herkende de heer Avis hem niet meteen. Een oud medewerker vertelt: "Meneer Avis vertelde dat hij de prins niet meteen had herkend. Hij dacht dat de prins wel een kroon zou dragen. Toen er een meneer uitstapte zonder kroon had meneer Avis niet door dat het de prins was."

 

© fotocollectie Anefo/Bogaerts

 

Ruim vijfhonderd genodigden woonden de ingebruikname van de nieuwe bedrijfsgebouwen bij. Nadat alle jeugdige deelnemers aan de wedstrijd waren verblijd met een grote doos speelgoed, maakte directeur Guus Avis de namen van de derde- en vierde prijswinnaars bekend. Prins Claus, die in gezelschap van de commissaris der koningin in Groningen, mr. Edzo Toxopeus naar Grootegast was gekomen, vulde daarna de namen van de hoofdprijswinnaars in op de oorkonde, die hen het recht geeft voor een reisje naar Denemarken.

 

 

Links: Dhr. Godtfred Kirk Christiansen, midden Prins Claus, rechtsachter is nog net dhr. Avis te zien.

 

De gelukkigen waren de vijfjarige Karin Schaafsma, Bert Geerling (groep 6-7 jaar), Anja Bronsma (8-9 jaar) en Margreet Verbree (10,11 en 12 jaar). Margreet had aan de jury te danken dat ze mee mocht doen, want haar vader protesteerde tegen het toekennen van de prijs aan haar. Hij is burgemeester van Grootegast en wilde iedere schijn vermijden dat Margreets prijs doorgestoken kaart zou zijn. Maar de jury vond dat wat het beste was ook als zodanig beloond diende te worden en dit besluit werd met luid applaus van de aanwezigen goedgekeurd.

 

Foto's van de bouwwedstrijd en de andere feestelijkheden ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gedeelte van de gebouwen vind je hier.

 

 

De Koninklijke gast mocht van de directie tevens drie forse speeltafels cadeau doen aan de door hem aan te wijzen instellingen. De prins maakte bekend dat de peuterspeelzalen in Grootegast en Opende elk zo'n LEGO tafel zouden krijgen, alsook het opvangcentrum voor rijksgenoten in Opende. Beladen met koffers vol bouwstenen voor zijn eigen kinderen vertrok prins Claus naar Drakesteyn. Meer krantenartikelen over de opening door Prins Claus vindt je hier.

 

Het LEGO bouwsysteem is een vinding van de 56-jarige Deen Godtfred Kirk Christiansen, thans voorzitter van de Raad van Bestuur van het concern. Samen met zijn president-directeur Vaughn Holck Andersen en vier andere topfunctionarissen van het Deense moederbedrijf woonde de heer Christiansen de opening in Grootegast bij. Uit veiligheidsoverwegingen was deze delegatie met twee bedrijfsvliegtuigen uit Denemarken overgekomen.

 

De bezoekers van het openingsfeest kregen na afloop een bijzonder cadeau: een longdrink glas met daarop de tekst "LEGO Grootegast 18-03-1976". Hieronder zo'n glas en een detailfoto van de opdruk.

 

 

19-03-1976 Nederlands Dagblad pagina 5

 

Hieronder een tweetal kadastrale tekeningen van de eerste uitbreiding in 1976.

De eerste tekening is de bestaande situatie in 1973 en de tweede tekening is de gewenste situatie in 1976.

 

 

 

De plaquette die herinnerd aan de opening op 18 maart 1976 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus. Deze hangt nog steeds in het gebouw aan de LEGO laan.

 

Plaatsing lichtbak op paal 1977  Terug naar boven

Plaatsing lichtbak op paal (1977).

Uit de stukken uit het archief van de gemeente Grootegast blijkt dat LEGO Nederland BV op 17 februari 1977 een brief stuurde aan de gemeente met een tweetal voorstellen om beter gevonden te kunnen worden door bezoekers: men wil een duidelijke markering in de vorm van een indicatiebord op een paal aan het begin van de Legolaan, of met behulp van witte verf LEGO op het wegdek van de Legolaan aanbrengen, gevolgd door twee pijlen om de rijrichting aan te geven. De heer Groenwold van de gemeente heeft op 4 maart 1977 telefonisch contact gehad met de heer Avis over dit voorstel. Hij stelt voor om een lichtbak te plaatsen.

 

De heer Avis stuurt op 22 april een brief naar de EGD (Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe) waarin hij vraagt om een lichtbak te mogen bevestigen aan de lichtmast van de EGD. De EGD antwoord in een brief op 26 april dat ze geen medewerking verleent aan het aanbrengen van een lichtbak aan de lichtmast, en wel omdat: de bevestiging van borden aan een lichtmast corrosie in de hand werkt, kosten meebrengt tijdens het periodiek schilderen van de mast, waarvoor deze tijdelijk verwijderd moet worden, de windvang verhoogt waardoor hogere eisen aan de stijfheid van de lichtmast moeten worden gesteld, uit het oogpunt van verkeersveiligheid de vraag kan worden gesteld of de lichtbak het verkeer niet zal afleiden.

 

Op 28 april stuurt de heer Avis een brief aan de heer Groenwold met het verzoek aan de gemeente om een lichtmast te plaatsen. De EGD heeft een verzoek van LEGO afgewezen waarin LEGO vraagt om een lichtbak te mogen plaatsen aan een lichtmast van de EGD.

 

De gemeente laat op 9 mei 1977 weten dat de gemeente geen lichtmast kan plaatsen omdat hiervoor bij de gemeente geen materiaal beschikbaar is. Verder laat de heer Groenwold weten dat LEGO zelf natuurlijk ook de mast kan aanschaffen en hij wijst er op dat er voor het plaatsen van een lichtmast een vergunning aangevraagd dient te worden. Hierop stuurt LEGO een brief (12 mei 1977) aan de gemeenteraad met het verzoek toestemming te geven voor het plaatsen van een paal met een (niet verlichte) lichtbak met de afmetingen 75 x 75 x 20 cm op de hoek Hoofdweg/Legolaan.

 

Op 25 juli stuurt de directeur gemeentewerken van Grootegast en Oldekerk een brief waarin hij meedeelt dat het plaatsen van de paal en de lichtbak geen bezwaar van de gemeente oplevert.

Personeelsuitje: Karten in Denemarken  Terug naar boven

Personeelsuitje: Karten in Denemarken

(Foto: Louis Lourman)

 

(Foto: Louis Lourman)

 

(Foto: Louis Lourman)

 

Uitbreidingen van 1979 tot 1982 Legoland omgelegd  Terug naar boven

Uitbreidingen van 1979 tot 1982: Legolaan omgelegd.

In het archief van de gemeente Grootegast is een brief te vinden die LEGO Nederland BV op 28 november 1979 aan het college van B & W van de gemeente Grootegast stuurde. Hierin doet LEGO een verzoek aan de gemeente om met spoed een offerte te zenden voor de grond achter Bocofa (buurman aan de oostkant). LEGO doet een bod van 15 gulden per vierkante meter. Verder wil LEGO graag de de gemeente een nieuw stuk grond van 92 bij 50 meter aan het industrieterrein toevoegt. LEGO wil daarom heen dan de Legolaan leggen. Het oude stuk Legolaan dat het terrein van LEGO splitst van het nieuwe stuk industrieterrein van 92 bij 10 meter wil LEGO samen met het nieuwe industrieterrein van de gemeente kopen voor een bedrag van ƒ 250.000,00 (113.445,00 euro). We vinden geen antwoord van de gemeente op deze brief. Wel spraken we met de heer Avis, toenmalig directeur over de omlegging van de Legolaan. "Ik ben toen naar de burgemeester gegaan en heb aangegeven dat we het bedrijf wilden uitbreiden en dat we het stuk grond naar LEGO wilden kopen. Verder heb ik toen aangeven dat ik de weg naast LEGO wilde verleggen en heb toen ook bedongen dat het zou worden omgedoopt tot 'Legolaan'", vertelt de heer Avis.

 

 

(28 november 1979) Bron: Archief Gemeente Grootegast

 

Wel zit er in het archief een aanvraag bouwvergunning gedateerd op 24 maart 1980. Hierin vraagt LEGO een bouwvergunning aan voor het gedeeltelijk vergroten van de werkplaats met kantoren aan de Legolaan 1 in Grootegast. De inhoud van het totale bouwwerk zal 6000 vierkante meter bedragen. De aanneemsom is begroot op ƒ 800.000,00 (363.024,00 euro). De gemeente vraagt vervolgens op 20 mei 1980 per brief aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen om een afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor de bouwvergunning.

 

Op 3 juni 1980 stuurt LEGO een brief aan de gemeente met het verzoek een aanbod te doen naar aanleiding van de briefwisseling op 28 november 1979. 22 juli ontvangt de gemeente Grootegast een brief van het Provinciaal bestuur van Groningen waarin wordt aangegeven dat er geen bezwaren zijn tegen het verlenen van een bouwvergunning aan LEGO. Daarop stelt de gemeente op 19 augustus 1980 een bouwvergunning op voor het vergroten van de werkplaats en kantoren van LEGO.

 

Op 22 december 1980 stuurt LEGO een brief aan de gemeente met de mededeling dat ze heeft vernomen dat het bedrijf Bacofa is overgegaan in handen van Autobedrijf Van Santen. LEGO stelt voor om grond te ruilen met de heer van Santen. Dit om te voorkomen dat bezoekers van LEGO oog in oog komen te staan met overjarige goederen.

 

Op 11 mei 1981 ontvangt LEGO een brief van de Gemeentwerken Grootegast Oldekerk met de mededeling dat de opname voor goedkeuring van de werkzaamheden voor de wegomlegging van de Legolaan is vastgesteld op 20 maart om 11.00 uur. LEGO wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

(11 mei 1981) Bron: Archief Gemeente Grootegast

 

 

In een notarieel stuk van notaris W.J. Ludwig uit Grootegast staat dat de heer Jan Verbree, burgemeester van Grootegast en de heer A.F.G. Avis de verkoop van een stuk grond overeen zijn gekomen. Het gaat om een stuk grond ten noorden van de Hoofdweg. De koopsom bedraagt ƒ 25.350 (11.503 euro).

 

Hierna stuurt het architecten en ingenieursbureau Jansen, van Deel Dallenga BV op 12 maart 1982 een brief aan de gemeente Grootegast met een aanvraag voor een bouwvergunning voor het maken van een laadruimte en laadkuil. De directeur gemeentewerken geeft op 15 maart 1982 aan de raad aan dat er een vergunning verleend kan worden.Hierop geeft de gemeente op 30 maart 1982 een bouwvergunning af. In de aanvraag van de bouwvergunning is te lezen dat de bouwkosten zijn geraamd op ƒ 200.000,00.

 

Op 8 juni 1982 ontvangt LEGO een brief van de gemeente Grootegast waarin wordt meegedeeld dat LEGO geen borden mag plaatsen in en rond het dorp Grootegast met daarop het opschrift "LEGO". De gemeente geeft aan dat er door het college is besloten om borden te plaatsen met de aanduiding "industrieterrein" en dat het niet wenselijk is dat bedrijven afzonderlijke borden gaan plaatsen.

 

Hieronder een tweetal schetsen die mooi aangeven hoe de Legolaan in eerste instantie liep en hoe de weg na de omlegging liep.

 

(30 november 1979) Bron: Archief Gemeente Grootegast

Bron: Archief Gemeente Grootegast

 

Buitenkant gebouw  Terug naar boven

Hieronder enkele foto's van de ingang en de buitenkant van het gebouw. Er is onder andere een heel oud LEGO logo te zien dat aan de gevel van de loods was bevestigd.

 

 

 

 

 

Kantine  Terug naar boven

Kantine.

Tussen 12.00 en 13.00 uur was het altijd lunchpauze in Grootegast. Eerst was er een klein keukentje, van 5 bij 5 meter, maar later kwamen er steeds meer mensen werken en kwam er een heuse kantine. In de kantine was een grote inloopkast. Er werd 's morgens, voor het werk wel eens een kopje koffie gedronken. Die koffie werd niet betaald. Na enige tijd mocht men 's morgens geen koffie meer komen halen, om dit te omzeilen kwamen de mannen toch naar de kantine en slopen de inloopkast binnen. Daar kregen ze dan hun kopje koffie geserveerd. Hieronder een foto van de kantine.

 

Verder werden er in de kantine in de pauze diverse activiteiten gedaan: men legde er kaarten, je kon sjoelen en er was een biljarttafel aanwezig.

 

 

 

 

 

 

Personeelsreis naar LEGOLAND Billund 1982  Terug naar boven

Personeelsreis naar LEGOLAND Billund 1982.

In 1982 ging het personeel van LEGO weer per vliegtuig naar het hoofdkwartier van LEGO in Billund. Hieronder enkele foto's van die reis.

 

 

 

De postkamer  Terug naar boven

De postkamer.

Op de postkamer kwam alle post voor LEGO binnen. Er moest daar van de heer Avis een snelle selectie worden gemaakt: brieven geschreven door kinderen moesten met voorrang worden behandeld. Dit omdat volgens Avis kinderen er van uit gingen dat zodra zij de brief op de bus deden, ze ook al antwoord verwachtten. En hiervoor moesten de brieven dus met voorrang worden behandeld, zodat de kinderen zo snel mogelijk een reactie terug kregen.

 

De medewerker van de postkamer maakte alle inkomende post open, voorzag het poststuk van een datum binnenkomst en 'bezorgde' vervolgens de brief op de juiste plaats in het gebouw: Brieven voor de directie kwamen bij de directie secretaresse binnen en de brieven voor de afdeling voorlichting werden bij de balie bij de hoofdingang afgegeven.

De modelbouwafdeling 1977  Terug naar boven

Modelbouwafdeling.

Ferdinand Tiben begon in 1977 aan zijn baan bij LEGO. Hij begon in het magazijn. Niet lang daarna stroomde hij binnen het bedrijf door naar de postkamer en de service afdeling. Nadat hij daarna bij de LEGO Instore en Events afdeling aan de slag ging werd hij uiteindelijk LEGO modelbouwer in Grootegast. Voordat de heer Tiben modelbouwer was, was de heer Bert Hofman de LEGO modelbouwer. Later ging hij aan de slag bij de afdeling verkoop.

 

De modelbouw afdeling zat in de beginperiode bovenin het gebouw van LEGO. Later na de uitbreiding verplaatste men de modelbouwafdeling naar de begane grond.

 

Dhr. Tiben werkte tot 1996 als modelbouwer bij LEGO. Hij had diverse werkzaamheden. Zo bestelde LEGO showmodellen in Denemarken, waarna dhr. Tiben deze modellen nabouwde omdat dat goedkoper was dan de complete beelden bestellen in Denemarken. Verder bouwde hij allerlei LEGO modellen voor de reclame folders van de speelgoedwinkels. Dit waren gewone LEGO setjes die verlijmd werden om op de foto gezet kunnen te worden. Ook repareerde hij standbeelden die beschadigd terugkwamen. En dat kwam geregeld voor. En tenslotte bouwde hij complete landschappen voor de diverse tentoonstellingen in de winkels.

 

Hieronder zie je enkele foto's van zijn atelier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Tiben werkte ook veel voor de afdeling Instore en Events. Daarbij ging hij naar de winkels en naar allerlei evenementen om shows op te bouwen. Ook bouwde hij op verzoek allerlei modellen voor bedrijven en instellingen. Hieronder enkele voorbeelden.

 

Dolle Dingen Dagen in Amersfoort mei 1988.

 

 

GADO bus gebouwd en onthuld in 1992.

 

AVERO Toren te Leeuwarden februari 1993.

 

Abel Tasman ter gelegenheid van het Abel Tasman festival (bron: Elsevier 13 september 2003)

 

Meer modellen en foto's van evenementen vindt je hier.

 

De grote LEGO modellen voor de tentoonstellingen stonden in het magazijn. (Foto: Tjeerd Alserda)

 

(Foto: Louis Lourman)

 

(Foto: Louis Lourman)

 

Gemeentewapen in LEGO aangeboden op 30-12-1981  Terug naar boven

Op 30 december 1981 werd een door dhr. Hofland uit LEGO gemaakt gemeentewapen door LEGO Nederland BV aangeboden aan het bestuur van de gemeente Grootegast. Hieronder enkele foto's van het bouwwerk. Het bouwwerk staat in het archief van de gemeente Grootegast.

LEGO 25 jaar in Nederland 1982  Terug naar boven

1982: LEGO 25 jaar in Nederland.

 

In 1982 bestond LEGO 25 jaar in Nederland. Dat jaar was er een grote jubileumwedstrijd. Er was een voorronde die in 250 speelgoedwinkels in Nederland werd gehouden, daarna een tweede ronde die werd gehouden in Ponypark Slagharen, Duinrell, Beekse Bergen en de Flevohof (nu Walibi). Uiteindelijk was er dan de grote finale, deze werd gehouden op Schiphol. De winnaar mocht zich 'De kampioen LEGO bouwen van Nederland' noemen.

Op 12 maart bestaat LEGO Nederland 25 jaar. In geheel Nederland worden in samenwerking met LEGO winkeliers 250 bouwwedstrijden georganiseerd met als slotstuk voor de finalisten een grandioze bouwdag op Schiphol. Meer dan 25.000 kinderen nemen aan deze wedstrijden deel.

 

Magazijn 1982 - 1986  Terug naar boven

Het magazijn in de periode 1982 tot 1986.

Naast de magazijnchef de heer B. van der Woude werkte de heer Klaas Bos in het magazijn. Ook hij is overgekomen vanuit LEGO Haren alwaar hij in 1959 begon te werken. Van hem kregen we veel foto's van het magazijn van LEGO rond 1985.

 

Meneer Bos vertelt over zijn tijd bij LEGO het volgende: "Ik begon in 1959 bij LEGO in Haren. We hadden ook in de Raamstraat in Groningen een gebouw waar we LEGO in opslag hadden. Dat is waarschijnlijk de plek waar ISI eerder gezeten heeft." "Toen meneer Atema directeur werd, verhuisden we naar Grootegast. Daar ben ik toen ook mee naar toe gegaan. Een van de andere medewerkers, dhr. Kuiper ging ook mee, maar na een paar maanden ging hij terug. Zijn vrouw kon niet aarden in Grootegast."

 

"In het begin kwamen er 1 a 2 vrachtwagens per week LEGO afleveren. Later kwamen er wel 10 vrachtwagens per week en op drukke perioden wel zes per dag. Ik herinner me nog dat we het magazijn soms zo vol hadden staan, dat we dan voor nood de ladingen bij andere bedrijven in de buurt moesten stallen." Ook de heer Vogelzang werkte in het magazijn: "Om een uur of drie/vier kwam Van Gend en Loos om de orders op te halen. In het begin was het erg gemoedelijk in het magazijn, later werd het steeds drukker en drukker".

 

"Er was ook eens een actie van de Shell. Toen hadden we bergen doosjes voor hen staan. Nadat de actie was afgelopen hadden we nog veel pallets met dozen staan. De Shell vertelde ons dat ze de doosjes niet meer nodig hadden. Die hebben we toen allemaal weer terug moeten sturen naar Denemarken: de klant was immers koning."

 

Na de komst in Grootegast in 1963 werd er in 1981 een groot nieuw magazijn van circa 1500 vierkante meter in gebruik genomen en men dacht daarmee voorlopig een flink eind vooruit te kunnen. Maar al na 6 jaar bleek een forse uitbreiding van de magazijnruimte opnieuw nodig en dat betekende de bouw van een hal van 2750 vierkante meter die inmiddels al in gebruik is genomen en waar de medewerkers op een prettige en efficiënte manier hun werk kunnen doen.

 

De nieuwe personeelsruimte is toen ook officieel geopend. Dat gebeurde door de oudste werknemer van het bedrijf, de heer Klaas Bos. Hij onthulde met het wegtrekken van een LEGO vlag de naam van dit verblijf en dat bleek "t Koepeltje" te zijn.

 

 

Hieronder een aantal foto's.

 

1983 (foto beschikbaar gesteld door: Ferdinand Tiben)

 

1984 (foto beschikbaar gesteld door: Ferdinand Tiben)

 

1985 (foto beschikbaar gesteld door: Ferdinand Tiben)

 

Foto's: Klaas Bos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel uit Speelgoed en Hobby maart 1983 nummer 3 Terug naar boven
In het maart nummer van Speelgoed en Hobby stond een prachtige reportage over LEGO Nederland B.V. in Grootegast. Hieronder deze reportage. (klik op de diverse pagina's om deze te vergroten!)

 

 

Verkoopafdeling  Terug naar boven

De verkoop afdeling.

De afdeling verkoop had als doel om de bestellingen die via de vertegenwoordigers en via de telefoon en per post binnen kwamen te verwerken en door te geven aan het magazijn en aan de afdeling boekhouding.

 

Mevrouw van Diepen werkte jaren op de verkoop afdeling. Ze maakte mee dat de bestellingen per typemachine werden uitgewerkt en dat de eerste computer zijn intrede deed op het kantoor. Dhr. van Diepen had gezegd dat het nu wel drie keer zo snel zou gaan als via de typemachine. Na verloop van tijd werd de computer steeds trager tot ergernis van de medewerkers op de verkoopafdeling.

 

Als de medewerkers van de verkoopafdeling de order hadden ingevoerd ging deze naar de boekhouding. Daar verzorgde men de factuur. Samen met het order formulier gingen deze documenten dan naar het magazijn waar men de LEGO artikelen bij elkaar zocht en inpakte. Daarna werd de factuur nog toegevoegd en kon alles via Van Gend en Loos naar de winkeliers.

 

Het kwam geregeld voor dat de vertegenwoordigers 's avonds telefonisch contact opnamen met mevr. van Diepen. Zij nam de orders dan aan en nam ze de volgende morgen mee naar kantoor.

 

Een andere medewerkster op de verkoopafdeling was mevrouw Elbrig Sinke. Zij werd in oktober 1985 aangekomen in verband met de aankomende sinterklaas drukte. Ze werd aangenomen als oproepkracht maar het duurde niet lang of ze kreeg een vaste aanstelling. Mevrouw Sinke geeft aan dat er veel in shiften werd gewerkt. Er kwamen telefoontjes binnen, en mevrouw Sinke noteerde de bestellingen en gaf ze in op de computer. De ene medewerker noteerde twee uur lang alle inkomende orders, een ander controleerde de order en weer een ander draaide de facturen uit. De order ging dan naar het magazijn waar de order werd gepickt. De factuur ging naar de boekhoudafdeling, waar de facturen verstuurd werden.

 

Meer over de verkoop afdeling lees je in het stuk over Dhr. Sportel, Hoofd afdeling Verkoop binnendienst. (1986)

LEGO Dacta setje 1984  Terug naar boven
Toen LEGO Dacta werd geïntroduceerd bracht men een speciaal setje op de markt om mensen kennis te laten maken met LEGO Dacta. Hieronder zie je dat kennismakingssetje.

Collectie Klaas Sportel

De manier van werken in het magazijn  Terug naar boven

De manier van werken in het magazijn.

Speelgoedwinkeliers stuurden een bestellijst, een briefkaart of belden met LEGO om een bestelling door te geven. De medewerkers in het magazijn kregen de orderformulieren door vanuit kantoor (verkoop) en gingen vervolgens de order picken.

 

Elk jaar werd het magazijn weer opnieuw ingedeeld. Alle pallets moesten dan worden verplaatst. De pallets met daarop de LEGO setjes werden niet op artikelnummer naast elkaar gezet, maar zoals ze in de gratis LEGO catalogus te vinden waren.

 

 

De vaste magazijn medewerkers konden naar verloop van tijd alle LEGO sets 'blind' vinden. Er kwamen ook geregeld nieuwe medewerkers of vakantiekrachten in het magazijn mee werken. Zij pakten dan vaak de orderlijsten met weinig sets. "Dan moesten ze tussen de verschillende sets steeds erg ver lopen en zoeken. Wij als vaste medewerkers gaven ze dan vaak de tip om de lange bestellijsten met veel verschillende sets te nemen. Dan keken ze je vragend aan, waarom dan? Als je een lange lijst nam, kon je bijna bij elke pallet een set pakken, zo raakte je niet in de war en hoefde je bijna niet te zoeken", aldus Tjeerd Alserda, een van de magazijn medewerkers.

De LEGO sets die gepickt werden kwamen op een plateauwagen. Op de wagen lag een groot blad waarop de orderpicker de LEGO sets neerlegde die bij de order hoorden die hij aan het verwerken was.

Nadat alle LEGO sets waren verzameld op de plateauwagen vanuit het magazijn ging de medewerker naar zijn inpakplek. Vaste medewerkers hadden vaak hun eigen vaste tafel. "Het was de kunst om de sets zo in de dozen te verpakken dat er zo weinig mogelijk ruimte overbleef in de doos. We hadden als opdracht om de dozen zo slim mogelijk in de pakken zodat er zo weinig mogelijk ruimte overbleef in de doos. Op die manier zorgden we er voor dat er zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal nodig was om de doos op te vullen."

De dozen werden verzameld door een magazijn medewerker. Een andere medewerker controleerde vervolgens de paklijst en de aanwezige dozen. Zo kon men fouten zo veel mogelijk uitsluiten.

 

 

Als de dozen waren ingepakt en de pallets klaar stonden kwam Van Gend en Loos om ze vervolgens door het hele land bij de winkeliers te bezorgen.

 

 

Er werden ook wel eens spoedbestellingen geleverd. De heer Vogelzang heeft hierover een mooi verhaal: "Een vertegenwoordiger had een nieuwe winkelier in Rotterdam beloofd bepaalde artikelen te leveren. Helaas was de vertegenwoordiger iets te enthousiast geweest. Het artikel was niet leverbaar en zou later worden nageleverd. Toen de artikelen er waren ben ik nog snel in de auto gestapt en heb samen met mijn vrouw de LEGO dozen afgeleverd bij de winkelier. Het was inmiddels 8 uur 's avonds, maar de winkelier was erg blij dat alles er was. Ze hadden namelijk een grote opening van de winkel de volgende dag."

 

De medewerkers van het magazijn deden allerlei extra klussen voor LEGO. Zo werden meer dan eens LEGO producten uitgeroepen tot 'Speelgoed van het jaar'. De heer Vogelzang vertelt dat hij dan met een 5 of 6-tal jongens van een uitzendbureau dagen lang niets anders deed dan stickers op 500.000 LEGO dozen plakken. Verder werden er zogenaamde 'nouveauté' pakketten samengesteld. Alle nieuwe dozen uit die periode gingen dan in één doos. Die doos ging dan automatisch naar alle winkeliers. De ene keer werden deze dozen ingepakt door de medewerkers van het magazijn en als het te druk was door mensen via het uitzendbureau. Er gingen per keer meer dan 3000 van die pakketten uit. Soms paste alles in de normale dozen, en zo niet, dan werden bij Kappa speciale dozen met specifieke afmetingen besteld. Later werd alles kant en klaar als pakket aangeleverd vanuit Denemarken.

 

Nieuwe magazijnchef in 1986: Dhr. Dick Bronsdijk  Terug naar boven

Nieuwe magazijnchef in 1986: Dhr. Dick Bronsdijk

 

In 1986 kwam er een nieuwe chef in het magazijn. Het was de heer Dick Bronsdijk. Hij nam de taken van de heer van der Woude over. Het magazijn werd net verdubbeld in die tijd. De oppervlakte van het magazijn ging van 1600 vierkante meter naar 3600 vierkante meter. De heer Bronsdijk heeft samen met de medewerkers van het magazijn uitgetekend waar alles zou moeten komen te staan. Dit ook omdat er overal doorsteken moesten komen zodat het orderpicken snel en efficiënt kon gebeuren. 

 

Bij LEGO werkten in die tijd 48 medewerkers. Slechts 8 werkten er in het magazijn. In het magazijn werd veel werk verzet: men moest orders picken, maar ook vaak reclame enveloppen vullen voor de winkeliers. "Als het druk was werd soms gezegd: 'ga maar even naar het uitzendbureau en haal daar wat mensen', maar dat werkte natuurlijk niet zo", zegt de heer Bronsdijk. "Ze hadden dan niet door dat zo'n nieuwe medewerker van het uitzendbureau moest worden ingewerkt door een ervaren orderpicker, dus in plaats van een man meer had je dan een man minder." "Orderpicken is een handigheid die je je eigen moet maken, en je moet precies weten waar je wat kunt vinden in het magazijn, er zijn bepaalde trajecten door het magazijn die je als orderpicker allemaal kent."

 

De heer Bronsdijk werkte als magazijnchef onder de heer van Diepen. "LEGO was een strak bedrijf, de heer van Diepen was dan ook een man die alles strak hield." De feestavonden van het bedrijf waren minder strak en waren altijd erg goed verzorgd, zo was er bijvoorbeeld altijd voor vervoer gezorgd.

 

 

De tweede man achter de heer Bronsdijk was de heer Vogelzang. Hij vertelt dat er bij drukte vaak overgewerkt moest worden. "Dan ging ik naar boven (kantoor red.) en vroeg wie van de heren over wilde werken. Er waren dan altijd wel vrijwilligers te vinden. De mensen van de planning vonden het altijd erg leuk om dat te doen. Ten tijde van sinterklaas werd er wel drie keer per week overgewerkt.

 

In rustige tijden bouwden de heren uit het magazijn allerlei kleine LEGO standbeelden die als showmodel konden dienen in de diverse speelgoedwinkels. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een kleine panda beer of een Garfield model.

 

Nieuwe Hoofd Verkoop Binnendienst in 1986: Dhr. Klaas Sportel  Terug naar boven

Nieuwe Hoofd Verkoop Binnendienst in 1986: Dhr. Klaas Sportel.

In het jaar 1986, in aanloop naar de uitbreiding van de gebouwen van LEGO Nederland, ging men op zoek naar nieuwe mensen om het team te versterken en ging men aan de slag om de bestaande bedrijfscultuur binnen LEGO te professionaliseren. Een van de nieuwe medewerkers die toen werd aangenomen was de heer Klaas Sportel. De heer Sportel weet nog dat hij reageerde op een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden.

(Bron: Nieuwsblad van het noorden 08-02-1986)

De heer Sportel werd uitgenodigd bij Mercuri Urval in Amersfoort en kwam op sollicitatiegesprek bij o.a. de heer van Diepen en de heer Wolff. Een van de vragen die werd gesteld was of de heer Sportel zijn eerste ervaring met LEGO nog kon herinneren. De heer Sportel gaf aan dat hij vroeger als kind nooit met LEGO had gespeeld. Bij hem thuis was toen geen LEGO aanwezig. Zijn eerste ervaring kwam zodoende op latere leeftijd. Het was een erg bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van LEGO waar de heer Sportel toevalligerwijs getuige van was geweest: De brand in de LEGO opslagplaats in Finsterwolde. "Op een zaterdagnacht (het was laat geworden) in 1972 bracht ik een toenmalige vriendin, die in Beerta woonde, op een geleende brommer terug naar huis. Nadat ik haar had thuisgebracht en op de terugweg naar Midwolda was, zag ik een onheilspellende rode gloed. Toen ik deze gloed naderde stonden een flink aantal mensen staan bij een gebouw dat in brand stond, de brandweer was ook al aanwezig. Natuurlijk ging ik ook naar de brand kijken en hoorde ik dat het om een opslagplaats van LEGO ging. Toen de brand grotendeels geblust was haalden tientallen mensen dozen LEGO uit de resten."

(Bron: Nieuwsblad van het Noorden 19-03-1972)

Of deze gebeurtenis de doorslag heeft gegeven weet hij niet, maar de heer Sportel werd uiteindelijk  aangenomen voor de functie van Hoofd Verkoop Binnendienst. Op zijn afdeling kwamen de orders van de winkeliers en verkoopadviseurs (vertegenwoordigers) van LEGO binnen. De mensen op de afdeling Verkoopbinnendienst zorgden er vervolgens voor dat de orders werden ingevoerd in het systeem en dat de pakbonnen werden uitgedraaid voor de medewerkers van het magazijn, zodat zij de orders konden gaan verwerken. Er werden vanuit Grootegast in die tijd ca. 2.000 speelgoedverkopende winkels voorzien van LEGO artikelen. De afdeling onderhield ook de telefonische en schriftelijke contacten met de winkeliers.

Naast de organisatie van de orderverwerking was de heer Sportel ook verantwoordelijk voor de verkoopondersteunende activiteiten ten behoeve van de verkoopadviseurs en de National Accountmanager. De verkoopadviseurs verkochten de klanten in den lande niet alleen de bekende LEGO producten, ze waren ook mede verantwoordelijk voor de uitstraling van het merk in de winkels. Als de verkoopadviseurs een bezoek brachten aan een speelgoedwinkel, dan noteerden ze allerlei informatie over de manier waarop LEGO werd gepresenteerd: aantal schapmeters, was alles op de goede manier in de schappen geplaatst?: Duplo bij Duplo, Technic bij Technic, Fabuland op de juiste plek, etc.; werd er gebruik gemaakt van displays, etc. etc.. Indien de presentatie te verbeteren was, deden de verkoopadviseurs hun best om de winkelier te overtuigen van de noodzaak van die verbetering, zoals bijvoorbeeld het gebruik van schapstoppers, een lichtbak aan de gevel, gebruik van andere  promotiematerialen, enzovoort. Ook organiseerden de Verkoopadviseurs in overleg met de winkeliers de bekende LEGO bouwwedstrijden.

(bron: Speelgoed en Hobby nr3 maart 1983)

Daarnaast rapporteerde de heer Sportel verkregen marktinformatie aan de Verkoopleiding, ontwikkelde in overleg met de Verkoopleiding telefonische verkoopondersteunende acties waarna de Verkoopbinnendienst deze uitvoerde. In zijn collectie heeft hij ook een prachtig voorbeeld hoe LEGO via een rekening-oefening winkeliers inzicht leerde te verkrijgen in de opbrengst en mogelijkheden van hun bedrijf:

Heel leuk vond de heer Sportel het om een keer namens LEGO in een vakjury van het vakblad Nieuwstribune plaats te nemen teneinde allerlei reclame uitingen(in dagbladen, tijdschriften, buitenreclame etc.) van diverse Nederlandse fabrikanten te beoordelen.
 
Een andere taak die afdeling van de heer Sportel was toebedeeld was het voorbereiden van de verzending van de nouveauté-mailing aan de winkeliers. Voordat er een nieuwe LEGO serie of een aanvulling op een bestaand thema werd toegevoegd aan het assortiment ontvingen de winkeliers een enveloppe  met daarin informatie over de nieuwe producten. Deze enveloppen waren vaak mooi bedrukt met een afbeelding van de nieuwe producten. De nouveauté’s(ca. 90 artikelen per jaar) werden in 6 á 7 zogenaamde golven per jaar in Nederland gelanceerd. Meer informatie over de nouveauté enveloppen vind je hier!

(Bron: Collectie Klaas Sportel)

Het Verkoopteam van LEGO moest natuurlijk zelf ook weten wat er aan te pas kwam om aan de hand van een bouwvoorbeeld een LEGO artikel te maken. Daarom kregen ze ook wel opdracht om een LEGO set te bouwen. Op die manier konden zij zich goed inleven in de wereld van het kind en konden ze nog beter vertellen over het specifieke product.

(Bron: Collectie Klaas Sportel)

De heer Sportel heeft ervaren dat als je eenmaal in de enerverende wereld van het LEGO steentje terechtkomt,  je hoe dan ook met die wereld verbonden blijft.

 

LEGO Tigers  Terug naar boven

LEGO Tigers. (Voetbalteam)

LEGO had een eigen bedrijfsvoetbal team. De naam van dit team was 'LEGO Tigers'. De leden van het voetbal team kregen elk een LEGO sporttas, 2 sets sokken, 2 shirts en 2 voetbalbroekjes.

 

Aan de competitie van bedrijvenvoetbal deden naast LEGO diverse bekende bedrijven mee: Hunter Douglas, Rijkspolitie, De Kegel en St. Maheerdt.

 

In 1986 boekte het team van LEGO een overwinning in de competitie en werd het team uitgenodigd voor het provinciale kampioenschap van Groningen.

 

 

(Trainer: Hotze Stienstra, Alexander van Diepen, Aldert Gritter, Kees Vogelzang, Bert Hofman, Klaas Bos, Harry Plantenga,Evert Frankes, Bert van der Veen en Erik van Houten )

(?, Bokke Dijkstra, Roel Visser, Jaap Visser, Gerard Visser en Meint Slagter)

 

(Bron: Het Westerkwartier 18 juni 1986 pagina 25)

 

(Kees Vogelzang, Klaas Bos, Jaap Visser, Hotze Stienstra, Robbie van Diepen)

(Alex Eekhout, Bert Hofman, Bokke Dijkstra, Eppie Tuintjer)

LEGO 30 jaar in Nederland 1987  Terug naar boven

12-03-1987: 30 jaar LEGO in Nederland.

 

Op 12 maart 1987 bestond LEGO 30 jaar in Nederland. Alle medewerkers ontvingen als geschenk voor dit heuglijke feit een mooi mes met de opdruk "30 jaar LEGO Produkten in Nederland" Het personeel van LEGO Nederland mocht ter ere van 30 jaar LEGO  in Nederland met het hele gezin naar LEGOLAND Denemarken.

 

Collectie: Klaas Sportel

 

Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Uitbreiding in 1987  Terug naar boven

Uitbreiding in 1987.

Op 30 januari 1987 stuurt welstandszorg Groningen een brief aan de gemeente Grootegast met de mededeling dat een bouwaanvraag van LEGO voldoet aan de eisen van de welstand.

Op 13 april doet LEGO een aanvraag voor een bouwvergunning voor het geheel oprichten van een magazijn met laadkuil aan de Legolaan 1 te Grootegast. De totale bouwsom bedraagt ƒ 850.000,00. De directeur gemeentewerken geeft in een brief van 27 mei aan naar het college van B&W dat er een bouwvergunning kan worden afgegeven. Op 9 juni ondertekent de burgemeester de bouwvergunning en wordt de vergunning dus verleend.

 

Op 21 september 1987 doet LEGO een tweede aanvraag voor een bouwvergunning. Deze keer voor het gedeeltelijk vernieuwen van het kantoor met werkplaatsen. De totale bouwsom wordt begroot op ƒ 2.300.000,00 ( 1.043.694 euro). De directeur gemeentewerken stuurt op zijn beurt op 14 oktober een brief aan het college van B&W met het advies om de vergunning te verlenen. En aldus geschiedt op 20 oktober 1987.

 

LEGO stuurt de gemeente een brief op 30 oktober 1987 met daarin een uitnodiging aan de heer Groenwold en de heer Verbree om op maandag 16 november 1987 van 16.00 - 17.00 uur aanwezig te zijn bij het slaan van de eerste paal.

Het krantenartikel bij deze foto lees je hier.

 

In een krantenartikel van enkele dagen later staat een stuk over het slaan van de eerste paal: Afgelopen maandag heeft burgemeester Verbree van de gemeente Grootegast de eerste paal geheid voor de uitbreiding van de kantoorruimte van LEGO Nederland te Grootegast. Sinds het bedrijf zich in 1963 in Grootegast vestigde is men voortdurend aan het uitbereiden en verbouwen geweest en de nu in uitvoering genomen verbouwing van de kantoorruimten moet er voor zorgen dat men wat deze ruimten betreft met een gerust hart de negentiger jaren in kan gaan. De uitbreiding wordt een kantoorgebouw van twee verdiepingen met een totaal oppervlak van ongeveer 860 vierkante meter.

 

Na de komst in Grootegast in 1963 werd er in 1981 een groot nieuw magazijn van circa 1500 vierkante meter in gebruik genomen en men dacht daarmee voorlopig een flink eind vooruit te kunnen. Maar al na 6 jaar bleek een forse uitbreiding van de magazijnruimte opnieuw nodig en dat betekende de bouw van een hal van 2750 vierkante meter die inmiddels al in gebruik is genomen en waar de medewerkers op een prettige en efficiënte manier hun werk kunnen doen.

 

De heer Verbree hield ook nog een openingsrede in de vernieuwde personeelsruimte. Deze ruimte moest echter eerst officieel geopend worden. Dat gebeurde door de oudste werknemer van het bedrijf, de heer Klaas Bos. Hij onthulde met het wegtrekken van een LEGO vlag de naam van dit verblijf en dat bleek "'t Koepeltje" te zijn.

 

Na 11 jaar te zijn doorgegroeid had LEGO opnieuw meer ruimte nodig om haar activiteiten te kunnen voortzetten. Daarom werd er in 1987 begonnen met de uitbreiding van het bestaande gebouw aan de LEGOLAAN. De burgemeester van Grootegast, dhr. J. Verbree heeft op 16 november 1987 de eerste paal van het nieuwe gebouw geslagen. Er werd in totaal 5 miljoen gulden (2.268.901 euro) geïnvesteerd in het nieuwe complex. Er kwam een nieuw magazijn met de grootte van 1500 vierkante meter en daarnaast kwam er een nieuw kantoor en ook de laad en losruimte werd verbeterd.

19-11-1987 De Feanster

 

Eind 1987 (20 november) doet LEGO nog een laatste bouwaanvraag bij de gemeente. Ze wil een klein dierenverblijf plaatsen aan de westzijde van het bedrijfscomplex. De bouwkosten bedragen ƒ 4.350,00.  De directeur gemeentewerken laat in een brief aan het college van B&W van 1 december 1987 weten dat een dierenverblijf niet in het bestemmingsplan past en stelt voor een WRO-procedure te starten. Op 8 december beslist de raad de gevraagde bouwaanvraag te verlenen op basis van het feit dat het dierenverblijf kan worden aangemerkt als onderdeel van het bedrijfscomplex. Op 8 december wordt de bouwvergunning afgegeven.

 

Op 8 december wordt de bouwvergunning voor het kantoor en de werkplaatsen afgegeven. Enkele weken later, op 23 december krijgt het ingenieursbureau dat de uitbreiding (kantoor en werkplaatsen) heeft getekend een brief van de gemeente met daarin de mededeling dat de tekeningen zijn goedgekeurd.

 

Luchtfoto van de panden van LEGO aan de Legolaan in Grootegast.

 

De laaddeuren vanaf de zijkant gezien. (Oude situatie voor 1987)

 

De verbouwing bracht voor de medewerkers natuurlijk de nodige overlast met zich mee. Daarom stuurde "De bouwpastoor" dhr. Klaas Sportel een excuusbrief met presentje.

Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Personeelsreis naar Denemarken in 1988  Terug naar boven

Personeelsreis naar Denemarken in 1988.

Geheel volgens traditie gingen de medewerkers van LEGO Nederland vlak voor de opening van het nieuwe gebouw in 1989 op personeelsreis naar het hoofdkantoor in Billund in Denemarken. Hieronder de brief van de personeelsvereniging hierover, de vliegtickets en enkele boardingpassen. (Allen beschikbaar gesteld door Ferdinand Tiben)

 

 

 

 

 

 

Kerstkaarten 1988  Terug naar boven
Vele jaren kreeg elke medewerker van LEGO een handgeschreven(!) boodschap van de directie(de heer Avis en de heer Van Diepen) op een Kerstkaartje in het Sint Nicolaaspakket.
Door de groei van het bedrijf werd dat ondoenlijk. Daarom bevatte het Sint Nicolaaspakket van 1988 een schrijven van de directie waarin werd aangekondigd dat wordt overgestapt naar een andere vorm(kopie van originele boodschap).

Kerstkaart 1987 bron: Collectie Klaas Sportel

Kerstkaart tekst 1988 bron: Collectie Klaas Sportel

 

Meer LEGO kerstkaarten zie je op deze pagina.

De opening van het nieuwe complex in 1989  Terug naar boven

De opening van het nieuwe complex in 1989.

Volgens de eerste berichtgeving uit 1987 zou het gebouw eind 1988 geopend moeten worden, maar uiteindelijk werd het nieuwe gebouw geopend  op 13 april 1989 door de zoon van de uitvinder van LEGO Godtfred Kirk Christiansen. De opening vond plaats tijdens een receptie in het vernieuwde pand aan de Legolaan. In zijn toespraak (gehouden in het Deens) zei Christiansen dat er rekening moet worden gehouden dat het nieuwe pand volgend jaar al weer te klein zal zijn. "De omzet is vorig jaar gestegen en de prognoses voor dit jaar wijzen diezelfde kant op."zo vertaalde directeur A.F.G. Avis. Bij de ingebruikname werd op symbolische wijze (met een luide knal) tevens het startsein gegeven voor de verkoop van een nieuw LEGO product: piraten.

 

LEGO Nederland stelde een commissie in die de feestelijkheden rondom de opening van het nieuwe gebouw zou voorbereiden en in goede banen moest leiden. Hieronder een tweetal brieven die de medewerkers van LEGO ontvingen van de feestcommisie:

 

 

 

 

Hieronder scans van de uitnodiging die alle genodigden hebben ontvangen:

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele foto's van de voorbereiding van het openingsfeest. (Foto's Ferdinand Tiben)

 

Dhr. Avis zegt in een krantenartikel in 1992 het volgende over de uitbreiding: "We zijn in twintig jaar twintig keer zo groot geworden. Ook onze relaties zijn op een ander niveau gekomen. We hebben in 1987 dan ook besloten om een representatieve ontvangst- en kantoorruimte laten bouwen. Voordien kregen we eigenlijk nooit gasten. We hadden geen deurbel of koffiejuffrouw en als zich hier zo vier keer per jaar een klant meldde, dan schrokken we ons beroerd."

"Het kantoor ademt een Scandinavische sfeer. Praktisch alles is van hout en daar is bewust voor gekozen. We krijgen veel Denen op bezoek en veel van onze mensen gaan regelmatig naar Denemarken. Overal treffen ze dus een gelijke sfeer en atmosfeer. Het onderstreept het familiekarakter van LEGO. Mijn bureau is verder ruim en functioneel, ook door de aanbouw van de vergadertafel. Ik overleg hier regelmatig met het hogere kader en dan schuif ik mijn stoel op wieltjes zo aan". Een van een zevenjarig jongentje gekregen stoffig modelletje van een vliegtuig staat op het bureau van Avis. "Dat staat voor mij model voor wat kinderen zelf met de bouwsteentjes kunnen maken. En dat houden we hoog in eer."

 

14-04-1989 Nieuwsblad van het Noorden: Verbouwde LEGO vestiging Grootegast opnieuw geopend door Godtfred Kirk Christiansen.

 

 

(Foto: Ferdinand Tiben)

 

Van Louis Lourman kregen we een hele hoop foto's van de opening van het gebouw in 1989. Deze foto's zie je hieronder.

 

 

 

 

De personeelsingang aan de achterzijde van het gebouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heren Christiansen, Avis en van Diepen. (Foto: Collectie Klaas Sportel)

 

 

 

 

 

 

De eigenaar van het bedrijf LEGO kwam over uit Denemarken: Godtfred Kirk Christiansen. Een van de LEGO medewerkers wist ons te vertellen dat er twee gewapende bodyguards meereisden vanuit Denemarken om de heer Christiansen te beveiligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pand na de verbouwing en uitbreiding in 1989:

 

 

Alle gasten kregen van LEGO nog een bedankje na afloop van het feest.

 

Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Op vrijdag 14 april was er voor het personeel een speciaal personeelsfeest ter gelegenheid van de opening van het nieuwe complex. Het feest had als thema jaren '60. Hieronder enkele foto's van dit feest.

 

De artiesten. Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Klaas Sportel. Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Links: Margreet Kluiter, rechts: Klaas Sportel. Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Haarstyliste bewerkt coupe Klaas Sportel. Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Groepsgesprek. Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Speelgoed en Hobby artikel over de opening in 1989 Terug naar boven
Hieronder een viertal bladzijden uit de Speelgoed en Hobby van juni 1989 over de opening van het nieuwe gebouw van LEGO Nederland B.V. aan de Legolaan in Grootegast.

 

Speelgoed en Hobby artikel over de personeelsreis naar LEGOLAND in 1989 Terug naar boven
Hieronder een artikel uit de Speelgoed en Hobby van november 1989 over de personeelsreis naar LEGOLAND Denemarken.

Kantoor 1989  Terug naar boven

Hieronder enkele foto's van het kantoorgedeelte na de verbouwing en uitbreiding in 1989: (Foto's: Louis Lourman)

 

 

 

 

(Foto: Collectie Klaas Sportel)

 

 

Jubileumdiner 1989  Terug naar boven
In 1989 vierden maar liefst 7 collega's hun 10 of 12,5 jarig jubileum bij LEGO.
Op dinsdag 19 december 1989 werden hen tijdens een besloten diner in restaurant "De Wilgenhoeve" te Drachten de versierselen opgespeld.

Hieronder de brief die de jubilarissen ontvingen van dhr. Avis, waarin hij hen uitnodigde voor een jubileumdiner.

Bron: Collectie Klaas Sportel

Klaas Sportel speldt Bert Hofman de versierselen op  t.g.v. zijn 10-jarig jubileum. Bron: Collectie Klaas Sportel

Van links naar rechts: de heer G.Avis, de heer D.Bronsdijk, mevrouw Bronsdijk, de heer R. Hut. Bron: Collectie Klaas Sportel

Meer informatie over jubilarissen lees je hier!

Demonstratrices  Terug naar boven

Demonstratrices

Al sinds eind jaren zestig, begin jaren zeventig in de vorige eeuw werden demonstratrices ingezet om vooral in de grotere winkels zoals bijv. warenhuizen (V&D, Bijenkorf) aandacht te vestigen op het LEGO assortiment middels LEGO demonstraties waarbij de persoonlijke aandacht voor de klant centraal staat. Uiteraard was (is) het doel om de verkoop van DUPLO en LEGO te stimuleren.

De demonstratrices bij LEGO Nederland hadden o.a. als taken: zorgdragen i.s.m. de verkoopadviseur en personeel van de winkel voor de opbouw, inrichting en onderhoud van een representatieve verkoop- en demonstratiestand conform de LEGO merchandising richtlijnen (LEGO Standard Merchandising Lay-out); goed gebruikmaken van het folder- en reclamemateriaal; het goed gevuld houden van de schappen; registratie van de omzet en deze bespreken met de verkoopadviseur; modellen en demonstratiematerialen in goede vorm houden.

Heel belangrijk voor deze werkzaamheden waren natuurlijk een positieve houding, goede vragentechniek, luistervaardigheid, goede demonstratietechniek etc.

Er werd  jaarlijks vóór de topmaanden in het speelgoedseizoen een demonstratie-instructiedag gehouden. Op deze dag kwamen de verkoopstaf, demonstratrices en verkoopadviseurs bijeen om de instructies en andere relevante zaken door te nemen.

Demonstratrices waren o.a.: Mevr. L v/d Bos, R. van Riet, J. Plante, A. Sauer, L. van Gent, E. Lachner, G. Boelhouwer en A. Mutsaers.

De demonstratie-instructiedag op 27 oktober 1989 in het Holiday Inn Hotel te Utrecht: Klaas Sportel presenteert zijn bijdrage.

(Foto: Collectie Klaas Sportel)

 

LEGO Merchandisers  Terug naar boven

LEGO Merchandisers.

Al sinds eind jaren zestig, begin jaren zeventig in de vorige eeuw werden demonstratrices ingezet om vooral in de grotere winkels zoals bijvoorbeeld warenhuizen (V&D, Bijenkorf) aandacht te vestigen op het LEGO assortiment middels LEGO demonstraties waarbij de persoonlijke aandacht voor de klant centraal staat. Uiteraard was (is) het doel om de verkoop van DUPLO en LEGO te stimuleren.

Personeelsadvertentie LEGO Nederland B.V. waarin Merchandisers worden gevraagd.

"In de jaren '80 had LEGO last van de opkomst van de spelcomputers (Nintendo)", vertelt mevrouw de Haan. Zij werkte van 21 oktober 1988 tot 1996 voor LEGO als Merchandiser. "Als reactie op de opkomst van de spelcomputer riep LEGO de merchandisers in het leven. Ze waren in het begin met acht personen werkzaam als merchandiser. Elke vertegenwoordiger had ook een merchandisers naast zich. De vertegenwoordiger ging langs de speelgoedwinkels om LEGO te verkopen, de merchandisers om de winkels te optimaliseren. Ze zorgden er voor dat de winkelschappen er netjes uitzagen en zorgden voor reclamemateriaal. De winkeliers hadden in die tijd meestal twee meter Duplo schappen en vier meter LEGO. Daar moest je je presentatie op maken. Het kwam ook voor dat je bij nieuwe winkels de hele stelling nog zelf op moest bouwen. Zo van: daar liggen je glasplaten en daar de staanders, en bouw maar op. Dat was beste zwaar werk, waar je ook wel een dag mee bezig was." De LEGO artikelen moesten worden gepresenteerd volgens een standaard indeling.

 

LEGO standaard winkelschap indeling.

Foto van de LEGO standaard winkelschap indeling.

De merchandisers gingen gemiddeld eens in de vier weken bij de klanten langs om alles weer in helemaal tip top in orde te maken. "Dan kwam je in zo'n speelgoedwinkels en dan was het een chaos, en dan maakten wij het weer netjes en overzichtelijk voor de klanten." Verder zorgden de merchandisers er voor dat de nieuwe reclame materialen werden opgehangen en neergezet om de nieuwste LEGO producten aan te prijzen. Ze hadden altijd alle reclame materialen bij zich, zodat ze het mooi in konden richtten. De merchandisers hadden van LEGO een gele koffer ontvangen met daarin de volgende items: pennen, draagtasjes, schrijfblok, dubbelzijdige tape en een (Polaroid)fototoestel. Met dat fototoestel moesten ze een foto maken als ze alles geoptimaliseerd hadden.

Foto genomen door mevrouw de Haan, na het spiegelen van de schappen.

De merchandisers namen ook wel eens kleine bestellingen aan bij de winkeliers, en die speelden ze dan weer door aan de desbetreffende vertegenwoordiger. Ze waren een rechterhand van de de vertegenwoordigers. Ze hadden een 11 maanden durend nul-uren contract, hierdoor was LEGO erg flexibel in het gunnen van werk aan de merchandisers.

De merchandisers werkten vanuit hun eigen woonplaats en kwamen eigenlijk niet op het hoofdkantoor in Grootegast. Er werkten destijds 9 merchandisers voor LEGO verdeeld over Nederland. De merchandisers kregen hun producten thuis bezorgd via Bulthuis transport. In december kwamen ze voor een bijeenkomst naar Grootegast. Mevrouw de Haan was als Merchandiser verantwoordelijk voor de provincies Friesland, Groningen, kop van Drenthe, Flevoland en Noord-Holland.

De chef van de afdeling merchandise was Roelof Kunst. Janeska Kroeske was zijn secretaresse. Later kreeg Roelof een andere baan binnen LEGO. Henk Looms is toen op die functie gekomen. Hij was daarvoor vertegenwoordiger.


 

De taakomschrijving van een merchandiser zag er als volgt uit:

Taakomschrijving van de Merchandiser.

 

De Merchandiser assisteert de Verkoopadviseur (V.A.) bij de merchandising job en ontvangt van hem wekelijks instructies

m.b.t. welke werkzaamheden in de aansluitende periode dienen te worden uitgevoerd. Zij rapporteert aan de  V.A.

 

Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

1. uitbreiden, verbeteren en onderhouden van de LEGO/DUPLO presentaties, volgens de LEGO Standaard Merchandising

Lay-out

2. het plaatsen van (nouveauté) displays

3. aanbrengen / plaatsen van P.O.S. materialen

4. het noteren van voorraad (winkel + magazijn + etalage) en / of noteren van een order aan de hand van een sjabloon die naar

de V.A. wordt gestuurd

5. het uitvoeren en onderhouden van LEGO / DUPLO instore activiteiten

6. het uitvoeren van speciale (instore) werkzaamheden (eventueel wisselend per periode binnen de gegeven deadline af te

handen)

 

Daarnaast heeft de merchandiser de volgende taken c.q. verplichtingen:

7. het nauwkeurig rapporteren op de daarvoor bestemde formulieren en deze overeenkomstig de afgesproken termijnen in te

sturen

8. de merchandiser ontvangt de volledige uitgewerkte (werk)planning van de V.A. De aangegeven routeplanning dienst zo

efficiënt mogelijk en via de kortste weg te worden gereden

9. bij het uitoefenen van de merchandising functie zich te kleden in representatieve vrijetijdskleding, die de bewegingsvrijheid

niet belemmert.

10. het geheimhouden van de als zodanig ter kennis gebrachte zakelijke informatie

11. zich flexibel op te stellen m.b.t. marktontwikkelingen

12. kritiek, initiatieven en suggesties voor verbeteringen opbouwend te presenteren

13. hard te werken, veilig te rijden en gezonde te leven!

 

Het team van de afdeling merchandise.

 

LEGO evenementen  Terug naar boven

LEGO evenementen

De medewerkers van LEGO gingen ook vaak in het weekend mee naar evenementen m.b.t. LEGO. Hieronder enkele foto's van een bouwwedstrijd in Rotterdam. Verder enkele foto's van een evenement in Aalsmeer met Hennie Huisman.

 

 

 


 

Personeelsreis 1990  Terug naar boven

07 september 1990 Personeelsreis naar de Apenheul. Met een huifkartocht en rijden op Piet Plezier fietsen.

 

 

 

Nationaal Kampioenschap LEGO bouwen 1991  Terug naar boven

19 oktober 1991 "Nederlands Kampioenschap LEGO bouwen" in de TV Studio van Joop van den Ende in Aalsmeer.

 

 

 

 

 

Konsumenten Service Afdeling  Terug naar boven

KSA: Konsumenten Service Afdeling, losse onderdelen.

Louis Lourman werkte vanaf zijn 18de bij LEGO. Hij begon zijn carrière in het magazijn. Vanaf 1984 werkte hij bij de Konsumenten Service Afdeling waar hij verantwoordelijk was voor de losse onderdelen. Alexander Eekhout was de manager van deze afdeling. Hieronder zie je enkele foto's van Louis zijn werkplek.

 

 In de laden van deze werkbank werden de incomplete LEGO sets die door winkeliers teruggezonden werden geleegd. Zo had men altijd de nieuwste elementen op voorraad, ook als ze nog niet in de voorraadbakjes zaten. Op een later moment zocht men de elementen uit en werden ze bij de andere elementen gevoegd in de desbetreffende bakjes.

(Foto: Louis Lourman)

 Boven op de kast zie je een LEGO model van Garfield staan. Deze modellen bouwden de medewerkers van het magazijn en Louis als het rustig was en er verder weinig te doen was. In de kast liggen de enveloppen en doosjes voor het verzenden van de losse onderdelen. (Foto: Louis Lourman)

 

In deze muur met blauwe sorteerbakken werden de grove onderdelen gesorteerd: je moet dan denken aan de 12Volt rails, de 9Volt rails, Duplo elementen en basis stenen (2x4 nops e.d.) (Foto: Louis Lourman)

 

(Foto: Louis Lourman)

 

Louis achter zijn bureau (Foto: Louis Lourman)

 

Marianne Looyen met een doos LEGO onderdelen. (Foto: Louis Lourman)

 

In de kast aan de rechterkant van de foto zie je allerlei bouwvoorbeelden liggen, zo liggen er een hele hoop bouwvoorbeelden van de riddertijd serie. Naast de kast staat een panda beer, dat model bouwden de medewerkers vaak als er weinig werk was. (Foto: Louis Lourman)

 

In het onderdelen magazijn werden alle elementen op nummer en op kleur gerangschikt. Zo was de kleurcode voor blauw bijvoorbeeld nummer 23, voor bruin 25 en voor grijs 27. Per week werden er ongeveer 300 tot 400 orders klaar gemaakt voor particulieren en dat naast de verzoeken vanuit de winkeliers. Louis was in zijn eentje verantwoordelijk voor de losse onderdelen. In drukke tijden hielpen de medewerkers uit het magazijn mee met het zoeken en versturen van de losse elementen.

 

 

Als er nieuwe onderdelen werden uitgebracht in de LEGO sets, kreeg Louis een mapje met daarin informatie over alle nieuwe elementen. Hieronder zie je een scan van een van die pagina's uit zo'n mapje.

 

 

Konsumenten Service Afdeling: kantoor  Terug naar boven

Konsumenten Service Afdeling: kantoor.

Hieronder een foto van twee van de medewerkers van de LEGO Konsumenten Service Afdeling. De persoon in het midden van de foto is Marja Kempenaar.

 

(Foto: Louis Lourman)

 

Op de afdeling Konsumenten Service, waren diverse werkzaamheden. Zo werden de losse onderdelen door deze afdeling beheerd en zorgde deze afdeling voor de vervanging van kapotte of missende LEGO onderdelen.

Afdeling voorlichting Terug naar boven

Mevrouw Marianne Looyen werkte van 1991 tot 1997 voor de afdeling Voorlichting. Ze vertelt over haar werkzaamheden bij de afdeling Voorlichting: "We werkten met meerdere dames op de afdeling. De meeste dames werkten part-time, ikzelf werkte twee en halve dag per week, de andere dames drie dagen per week. Alleen Maaike Wagenaar, het hoofd van de afdeling voorlichting, werkte full-time."

 

Een dag op de afdeling Voorlichting zag er als volgt uit: "We kwamen op kantoor, en dan begonnen we met de ingekomen post. De post kwam van de postkamer. Daar werd de post geopend en voorzien van een datumstempel. De stapel post kwam dan in een speciaal postbakje te liggen. Daarin lag soms ook nog de onbeantwoorde post van de vorige dag. De dames schreven iedere briefschrijver een brief terug. De beantwoorden brieven kwamen in de persoonlijke postmap van de desbetreffende medewerker."

 

De afdeling voorlichting was ook verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen van missende onderdelen in gekochte LEGO sets door consumenten. "We namen ook de telefoon aan. Dat ging dan vaak over missende LEGO onderdelen. We namen de ontbrekende onderdelen op en zorgden er voor dat de missende onderdelen werden toegezonden, vaak vergezeld door een goedmakertje zoals een LEGO-pet of iets dergelijks.

 

Vaak waren dit leuke gesprekken, af en toe zat er een vervelend gesprek bij, en het is zelfs wel eens voorgekomen dat men mij begon uit te schelden aan de telefoon. Ik probeerde meestal uit te leggen dat men in Billund alles afwoog, en er weinig foutmarge was, en dat we de missende onderdelen op zouden sturen, maar desondanks kwam het voor dat mensen boos bleven. Als zo'n telefoontje dan afgerond was, nam ik even tijd om mijn hoofd leeg te maken en liep ik even een rondje. Deze minder prettige gesprekken vonden vaak op maandag plaats, omdat er dan een heel weekend geen contact met LEGO gelegd kon worden. Vaak kwam de frustratie bij deze mensen van het feit dat ze dan een cadeautje hadden gegeven aan een kind en dat dat kind dan vervolgens twee dagen (weekend) moest wachten tot er een oplossing kwam. "

 

"Waar we ook verantwoordelijk voor waren, was het ontvangen van kinderen die eens de LEGO fabriek van binnen wilden zien. Dan moest ik uitleggen dat we eigenlijk geen fabriek waren. De kinderen kregen dan een rondleiding over de afdeling losse onderdelen, mochten even bij Ferdinand Tieben op de modelbouw afdeling kijken en liepen door het grote magazijn met alle LEGO dozen, vervolgens mochten ze nog lekker een glas limonade drinken en kregen ze een klein presentje mee naar huis. Ook kregen we veel verzoeken om informatie voor spreekbeurten van kinderen. Die stuurden we dan een speekbeurt pakketje toe."

 

Bezoekers die via de hoofdingang binnen kwamen, liepen recht op de balie van de afdeling voorlichting af. Daar werden ze te woord gestaan door de dames van de afdeling voorlichting.

De ontvangstbalie recht voor de hoofdingang.

LEGO en Sint Maarten  Terug naar boven

LEGO en Sint Maarten

Tijdens het feest van Sint Maarten (11 november) is het gebruikelijk in Groningen dat kinderen met lampions zingend langs de deuren lopen en lekkernijen ophalen. Zo ook in Grootegast. Mevrouw van Diepen was degene die voor LEGO altijd de presentjes aan kinderen uitdeelde op 11 november. Ze vertelt dat er altijd een grote rij kinderen in de straat stond te wachten tot ze aan de beurt waren. "Er kwamen dan wel 800 tot 900 kinderen een liedje zingen. Elk kind kreeg van ons dan een doosje LEGO", vertelt mevrouw van Diepen. "Ik kan me ook nog een keer herinneren dat er om kwart over negen nog iemand aanbelde. Het was een meneer uit Stroobos met zijn zoon. Hij verontschuldigde zich voor het late tijdstip. Zijn zoon wilde koste wat kost naar Grootegast om bij LEGO een liedje te zingen. Vader had aangeboden om niet te gaan en de volgende dag met zijn zoon een doosje LEGO uit de winkel te halen, maar zijn zoon had hem toch weten te overtuigen naar Grootegast te rijden."

 

 

We hebben één foto kunnen vinden met daarop op de achtergrond mevrouw van Diepen en voor haar deur een enorme rij kinderen die op een LEGO presentje hoopten tijdens Sint Maarten van 1995.

 

Noppen Nieuws  Terug naar boven

LEGO Personeelskrant "Noppen Nieuws".

Vanaf 1992 had LEGO Nederland BV een personeelskrant genaamd "Noppen Nieuws". Uit de collectie van de heer Klaas Sportel verkregen wij drie exemplaren. Klik op een van de uitgaven hieronder om deze personeelskrant te lezen.

 

LEGO Noppen nieuws nr 2. 1e jaargang november 1992

LEGO Noppen nieuws nr 1. 2e jaargang maart 1993

LEGO Noppen nieuws nr 1. 3e jaargang april 1994

 

Nieuwe Directeur Dhr. Dalm 1992  Terug naar boven

Nieuwe directeur (3): Dhr. Dalm.

Dhr. Avis was tot december 1992 directeur van LEGO Nederland. Hij werd opgevolgd door Dhr. Peter Edward Dalm. Volgens diverse oud medewerkers van LEGO werd de heer Dalm aangenomen om LEGO Nederland te reorganiseren. En dat gebeurde ook toen LEGO in 1996 naar Breda verhuisde. De heer Avis geeft aan dat hij na de komst van Peter Dalm nog ongeveer drie weken heeft doorgewerkt bij LEGO om de heer Dalm in de werken. "Ik zal in een kamertje achteraf in het gebouw en gaf aan dat als de heer Dalm vragen had, dat hij bij mij terecht kon", aldus de heer Avis.

Dhr. Peter Dalm in het magazijn in Grootegast. (Foto: DvhN)

In een personeelskrant uit november 1992 hebben we een foto gevonden van de sleuteloverdracht van de sleutel van LEGO tussen de heer Avis en de heer Dalm. Hieronder deze foto:

 

 

Afscheid van de heer Avis 1992  Terug naar boven

Afscheid van de heer Avis.

Dhr. Avis kreeg voor zijn afscheid een groot afscheidsfeest (good-bye party) in de Kruisweg in Marum. Alle medewerkers droegen een button met de tekst "Guus bedankt" (Guus is de voornaam van de heer Avis).

De button die alle medewerkers droegen bij het afscheid van de heer Avis (Foto: Louis Lourman)

 

Bij het afscheidsfeest waren, naast vele medewerkers en bekenden, ook Kjeld Kirk Kristiansen (President en CEO van de LEGO-Groep) en Hans Hyldelund (President-Directeur LEGO Nederland) aanwezig. Hieronder de toespraken van dhr. Kristiansen en dhr. Hyldelund. Je kunt op de afbeeldingen klikken om deze te vergroten.

 

Toespraak van Kjeld Kirk Kristiansen (bron: Collectie Klaas Sportel)

 

   

Toespraak van Hans Hyldelund (bron: Collectie Klaas Sportel)

 

 

Bij zijn afscheid als directeur van LEGO Nederland BV werd de heer Avis geridderd. (Foto: Louis Lourman)

 

Bovenstaande foto vonden we in het personeelskrantje "Noppen nieuws" van maart 1993. De heer Avis krijgt hier zijn Koninklijke onderscheiding opgehangen bij zijn afscheid als directeur van LEGO Nederland.

 

De heer Avis stelde voor zijn afscheid een brief op, die hij schreef aan alle werknemers van LEGO Nederland BV. Verder kregen alle medewerkers het boek "Een bron van licht" van de heer Avis cadeau. Hieruit blijkt ook weer zijn liefde voor zijn werk voor kinderen. Hij stelt in een afscheidsbrief het volgende: "Moge deze "Bron van licht" niet alleen Unicef helpen hun goede werk voort te zetten onder die "andere kinderen", die het minder goed hebben, maar ook aan u en de uwen enige vreugde, ontspanning en goede herinneringen bieden tijdens deze en latere kerstdagen."

(Bron: Collectie Klaas Sportel)

 

(Bron: Collectie Klaas Sportel)

 

We vroegen de heer Avis aan welke gebeurtenissen hij de beste herinneringen had tijdens zijn tijd bij LEGO. Hij vertelde hierover het volgende: "Het was een prachtig bedrijf om voor te werken. We waren een echte familie. Dat vond ik geweldig. Alle mensen waren erg betrokken bij het bedrijf. Ook de omgeving (Grootegast) was erg bij ons bedrijf betrokken. Als je ons bedrijf neemt en je zet met een passer een cirkel om het bedrijf, dan zul je binnen die cirkel vele mensen treffen die of bij ons gewerkt hebben, of die mensen kennen of familie hebben die bij LEGO hebben gewerkt."

 

Verder kan hij met veel plezier terug denken aan de talloze vliegreizen die vanuit LEGO Nederland naar Denemarken werden georganiseerd. Hij herinnert zich een reisje waarbij zes LEGO medewerkers, enkele ouders en een groot aantal kinderen met het vliegtuig naar Denemarken mochten. "Ik moest dat dan allemaal regelen. Dat was een hele verantwoordelijkheid. Het vervoer kwam helemaal voor onze rekening qua organisatie. Ik weet nog dat ik bij terugkomst in Nederland iedereen een hand wilde geven. Ik stond bij een hek en iedereen uit het vliegtuig schudde mij de hand, zelfs mensen die niet eens wisten wie ik was en wat ik deed..."

 

"Ik herinner me ook een reis naar de LEGO fabriek in Denemarken, waarbij winkeliers uit Assen mee mochten. Ik had dat samen met een van de Asser winkeliers opgezet. Dat was een van de eerste 'dealer' reizen naar Denemarken. Er zouden daarna vele reizen volgen".

 

"Ook die keer dat we een bouwwedstrijd hielden in Rai staat me nog goed in het geheugen gegrift. Er kwamen toen trams vol kinderen aan bij de Rai. Ze kregen allemaal een LEGO jasje en mochten komen bouwen voor een bouwwedstrijd. Er reden speciale trams naar de Rai voor onze wedstrijd. De ouders vingen we op en hielden we bezig. Op die manier konden de kinderen bouwen zonder dat de ouders mee gingen bouwen; het moest natuurlijk wel een eerlijke wedstrijd zijn. Het was trouwens een griezelige taak om winnaars uit te kiezen: ouders die het bouwwerk van hun kinderen zagen reageerden natuurlijk erg enthousiast op het bouwwerk dat was gebouwd door hun kind. Je wilde de kinderen niet teleurstellen. De bouwwerken die de kinderen maakten werden in een zijzaal tentoongesteld en later werd er dan een winnaar uit al die bouwwerken aangewezen. "

 

"Wat ook niet mag ontbreken is de anekdote over de heer Kranenberg, mijn toenmalige baas bij de Amstel Brouwerijen waar ik werkte voor ik directeur werd bij LEGO. Ik vertelde hem dat ik directeur zou worden bij LEGO, waarop hij mij uitnodigde in zijn appartement. Tot mijn verbazing had de man een hele kamer vol met LEGO. Dat was zijn hobby."

 

De heer Avis heeft het bekende LEGO lied geschreven. Hij kan goed dichten en maakte het liedje voor een reclame. Hij weet nog altijd hoe het liedje gaat.

 

Er gebeurden natuurlijk ook minder leuke dingen in zijn tijd als directeur. Zo kan de heer Avis zich nog een gebeurtenis herinneren waarbij een medewerker van LEGO naar Billund afreisde. Die medewerker had het in Billund erg bont gemaakt: Hij heeft 's nachts (onder invloed van drank) gebeld met LEGO in Denemarken en een dreigement geuit. Het hele hotel waar de man sliep werd vervolgens omsingeld door gewapende agenten. "Dat is nog een hele happening geweest. De man kwam terug naar Nederland en is overgeplaatst van een functie in het noorden naar een functie in het westen. Daar ging de man niet mee akkoord en hij heeft uiteindelijk het bedrijf verlaten."

 

"Wat ik ook altijd erg vervelend vond is dat we klachten kregen van mensen die LEGO hadden dat was krom getrokken. Meestal hadden ze het dan in de auto gebruikt en had het een tijdje op de hoedenplank in de zon gelegen. Zo'n huisje of ander bouwwerk zag er in principe normaal uit, maar als je het oppakte sprong het uit elkaar en kon je de LEGO stenen niet meer op elkaar krijgen, alles was dan verbogen. Maar we konden toch niet zeggen dat ze het niet in de zon mochten leggen of dat ze er niet mee in de auto mochten spelen?"

 

Dhr. Kjeld Kirk Kristiansen en dhr. Avis tijdens het afscheidsfeest van dhr. Avis. Bron: Collectie Klaas Sportel

 

 

Menukaart van het afscheidsfeest van dhr. Avis. Bron: Collectie Klaas Sportel

 

 

Afscheidslied dat de medewerkers zongen bij het afscheid van dhr. Avis. Bron: Collectie Klaas Sportel

De LEGO Merchandise medewerkers zingen een lied voor het afscheid van de heer Avis.

 

LEGO Dacta 1995 - 1997  Terug naar boven

LEGO Dacta.

 

LEGO Dacta (Benelux) BV heeft van 1995 tot 1997 bestaan en was gevestigd in Grootegast. Op 02 december 1997 is de BV opgeheven.

 

LEGO Dacta gaf iedereen per brief een bedankje voor de goede tijd in Grootegast. Hieronder die brief.

 

Bron: Collectie Klaas Sportel

 

Klik hier om de geschiedenis van LEGO Dacta in Nederland te bekijken.

 

Klik hier om het handelregister van LEGO Dacta (Benelux) BV te lezen!

 

LEGO vertrekt uit Grootegast 1996  Terug naar boven

LEGO vertrekt uit Grootegast.

Per 1 september 1996 vertrok LEGO Nederland vanuit Grootegast naar de Hoogeind in Breda. Het nieuws kwam voor veel medewerkers als een donderslag bij heldere hemel. "Op een dag moesten we ons allemaal in de kantine melden. Daar werd ons meegedeeld dat LEGO haar vestiging in Grootegast wilde verhuizen naar Breda. Dit omdat ze daar dichter bij de klanten zaten. Er waren mensen die zich er in berustten, maar er waren ook mensen erg boos. Ze gooiden de deur dicht en sommigen gooiden koffiekopjes kapot. Zo boos waren ze," aldus een ex-medewerkster. Het magazijn blijft in eerste instantie wel gewoon open.

 

Op 07 oktober 1995 staat er een groot artikel in het Nieuwsblad van het Noorden waarin de nieuwe directeur uitleg geeft over het hoe en waarom van de verhuizing. Hij geeft ook aan dat de medewerkers boos zijn, niet op het bedrijf, maar op de situatie.

 

Er waren slechts vier medewerkers lid van de vakbond. Een van hen was Marianne Looyen. Zij hoorde van de plannen van de verhuizing en nam contact op met de vakbond FNV. Daar was men blij met het telefoontje, men had zich al afgevraagd of er dan geen telefoontje kwam van medewerkers van LEGO. Mevrouw Looyen hoefde de situatie niet uit te leggen: bij de bond had men al uitgebreid kennis kunnen nemen van de situatie bij LEGO omdat het al in de pers was gekomen. De medewerker van de FNV nodigde het personeel van LEGO uit in herberg "In de Groote Gast". Veel medewerkers van LEGO zijn toen lid geworden van de vakbond. Dat er maar vier mensen lid waren van de vakbond geeft volgens mevrouw Looyen aan dat er veel vertrouwen was in de heer Avis en van van Diepen (voormalig directeur en adjunct directeur, red.).

 

Dankzij de tussenkomst van de FNV is het de medewerkers gelukt om er een goed sociaal plan uit te slepen: er kwam een afvloeiingsregeling en er was sprake van een outplacement traject voor de medewerkers. De medewerkers zijn nog op reis geweest naar Breda, waar ze met touringcar door de stad reden om allerlei huizen te bekijken. Er was ook iemand van de woningbouwvereniging en een makelaar aan boord. Alles werd in het werk gesteld om de medewerkers te helpen bij de keuze om mee te verhuizen. Slechts een enkeling ging ook echt mee naar Breda.

De aankondiging van het vertrek van het hoofdkantoor van LEGO Nederland uit Grootegast komt niet als een volslagen verrassing. Al twee jaar geleden werd een eerste onderzoek gestart naar de toekomstige positie van de vestiging in een steeds internationaler opererende detailhandelssector. De uitkomst - samenvoegen van LEGO Nederland en LEGO België tot LEGO Benelux en het onderbrengen van het kantoor op een centrale plaats in Breda - wekt eigenlijk ook geen verbazing.

Toch is het vertrek uit Grootegast opmerkelijk. Vanuit het Deense miljardenbedrijf was voordien nooit een echt signaal afgegeven dat de decentrale ligging van het Nederlandse hoofdkantoor een probleem vormde. Groningen Airport Eelde bracht het LEGO hoofdkantoor in Billund immers dichtbij - LEGO is een frequent gebruiker van het regionale vliegveld - en de verbinding over de weg was nu ook weer niet dramatisch slecht. En wat zeker ook telde was de hoge arbeidsmoraal in Grootegast. Een kolfje naar de hand van de producent van plastic bouwsteentjes.

Bij zijn afscheid, toen nog geen drie jaar geleden, prees de toenmalig directeur A.F.G. Avis van LEGO Nederland Grootegast nog bijkans de hemel in. "Waar maak je het mee dat werknemers zelf om een tijdklok vragen". En: "Ten tijde van de nieuwbouw is nog wel even geopperd naar Midden Nederland te verhuizen, maar echt serieus is dat nooit geweest. Net zo min is dat het geval bij een verdere internationalisering van LEGO. Aan de positie van Grootegast wordt niet getornd." Avis ging, Peter Adward Dalm kwam en nieuwe inzichten en de samensmelting sinds eind 1993 van grote afnemers deden de rest.

Peter Dalm (midden) in gesprek met twee magazijn medewerkers. (Foto: Tjeerd Alserda)

De kantoorfunctie van LEGO in Grootegast werd overgeplaatst naar Breda. De 38 betrokken werknemers konden meeverhuizen. LEGO trof voor hen speciale voorzieningen. Voor personeelsleden die niet voor een verhuizing voelden, werd een afvloeiingsregeling getroffen.

Wat in Grootegast bleef is het magazijn met negen werknemers. Die positie moest worden uitgebouwd, want Grootegast zou het LEGO distributiecentrum voor België, Nederland en Luxemburg worden. Men verwachtte dat de uitbreiding op termijn nog wat extra arbeidsplaatsen op kon gaan leveren. In ieder geval konden zes kantoormedewerkers voor een magazijnbaan in aanmerking komen.

Algemeen directeur Dalm zegt dat LEGO "wel heel erg met de beslissing zit". "We doen er alles aan om de werknemers voor LEGO te behouden en een verhuizing zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Aan concentratie en verhuizing viel echter niet te ontkomen. In de detailhandel heeft sinds 1993 een enorme concentratiegolf plaatsgehad.

Gevolg daarvan is dat driekwart van onze klanten, maar ook reclamebureaus, boven de lijn Amsterdam - Amersfoort - Hengelo is gevestigd. We zullen al het mogelijk voor onze mensen in Grootegast doen, maar het blijft natuurlijk een hard gelach," aldus Dalm die directeur van LEGO Benelux werd. Op 04 juni 1998 werd Roger Marie Lambert Slijpen directeur. Dit was hij tot 1 oktober 1999. Wie hem daarna opvolgde is niet terug te vinden in het handelsregister.

LEGO verwacht zo tenminste het huidige marktaandeel (in Nederland is dat nu 11 procent, de omzet ligt jaarlijks op ruim 70 miljoen gulden) te kunnen behouden, zegt directeur P. Dalm, die straks ook aan het hoofd zal staan van LEGO Benelux BV.

17-11-1995 Nieuwsblad van het Noorden pagina 23 is te lezen: Van de ongeveer 50 medewerkers van LEGO in Grootegast gaan er 37 niet mee naar Breda. Zoals gemeld wil LEGO zijn Nederlandse hoofdkantoor verhuizen naar Brabant. Voor de achterblijvers hebben de bonden een sociaal plan afgedwongen, dat er volgende bonden 'goed uit ziet'.

De eerste insteek van de bonden was om LEGO voor Grootegast te behouden, maar door diverse complicaties achtten de bonden het beter om te ijveren voor een goed sociaal plan. Voor de 37 werknemers is nu outplacement, (om)scholing en een schadeloosstelling gearrangeerd. "De schadeloosstelling valt hoger uit dan via de normale formule," zegt H.Martens van de Dienstenbond FNV. Diegenen die op 1 september '96 nog geen ander werk hebben, krijgen nog eens drie maanden extra salaris.

Op 11-06-1996 staat het volgende in Nieuwsblad van het Noorden:

Het mooie Westerkwartier achterlaten om in Brabant opnieuw te aarden. Dat vonden 31 medewerkers van LEGO Nederland in Grootegast te veel gevraagd. Wat volgt, is een speurtocht naar ander werk. De speurtocht naar nieuwe banen voor LEGO personeel, dat niet van Grootegast wil meeverhuizen naar het nieuwe Benelux hoofdkantoor dat op 1 september in Breda de deuren moet openen, verloopt voorspoedig. Van de 31 kantoormedewerkers die niet willen verkassen, hebben er volgens pr-manager mevrouw J.Jansma van LEGO Nederland BV nu al 15 een andere werkkring gevonden. Deels is hen dat op eigen kracht gelukt en deels zijn ze er via een door LEGO aangeboden outplacement-procedure in geslaagd elders aan de slag te komen.

"Er is sinds februari een enorme vooruitgang geboekt. Wij zijn hier heel tevreden over. Wij hadden ook wel verwacht dat onze mensen vrij snel nieuwe banen zouden vinden. Ze hebben immers een uitstekende naam achter zich bij hun sollicitaties, Onze medewerkers vinden dan ook heel goede betrekkingen," luidt de reactie van mevrouw Jansma. Totaal hebben 31 medewerkers van het Grootegaster LEGO kantoor te kennen gegeven mee te willen verhuizen. Dat houdt in dat er nu voor nog 16 mensen een andere baan moet worden gevonden.

Mevrouw Jansma is er vrij optimistisch over dat het zal lukken ook deze medewerkers weer aan de slag te helpen. Het bedrijf zal hen bij hun pogingen volgens haar nog een flinke tijd blijven steunen. "De outplacement-procedure loopt nog door tot 1 januari," zegt de pr-manager.

Het LEGO kantoor verdwijnt tot grote spijt van de gemeente uit Grootegast, omdat de speelgoedleverancier een meer centraal gelegen hoofdkantoor noodzakelijk acht. Dit om dichter bij de grote afnemers in ondermeer het Westen te zitten.

Totaal kregen 42 medewerkers het verzoek mee te verhuizen. Slechts elf besloten de stap naar Breda te wagen. Een vijftal buitendienstmensen en negen werknemers in het LEGO magazijn - dat in Grootegast gevestigd blijft - hoeven niet te verkassen. Het magazijn in het Groninger dorp wordt nu uitgebouwd tot een distributiecentrum voor België, Nederland en Luxemburg.

De werving van nieuw personeel voor het toekomstige LEGO kantoor in Breda is op dat ogenblik nog in volle gang. Volgens mevrouw Jansma is het de bedoeling dat alle vrijkomende plaatsen weer worden opgevuld. Zij meld dat de verhuizing gefaseerd plaats zal hebben.

Dhr. van Diepen bleef zelfs als enige nog een tijd in het kantoor in Grootegast werken, tot hij op 1 januari 1997 met de VUT ging. Dhr. van Diepen had een bijzondere taak aan het eind van LEGO in Grootegast: hij hield zich bezig met het herplaatsen van personeel. Het lukte om 24 van de 32 mensen die achterbleven weer aan een nieuwe baan te helpen.

 

Meer krantenartikelen over de verhuizing van LEGO uit Grootegast naar Breda lees je hier.

 

Adjunct directeur Bob van Diepen op 15 december 1996 in het lege kantoorgebouw van LEGO in Grootegast.

 

Dhr. Van Diepen had zoals hij het zelf zegt: "LEGO blokjes in plaats van bloed door de aderen stromen." Hij had eind 1996 allerlei plannen voor als hij met de VUT ging: Hij wilde iets doen aan leeftijdsdiscriminatie bij sollicitatie en wilde iets doen voor de ouderenbond. Echter op 23 december 1999 overlijdt hij plotseling.

 

Graf van de heer van Diepen, voorzien van een LEGO steen om zijn onlosmakelijke band met LEGO te symboliseren.

 

De heer van Diepen was niet de enige die nog lange tijd in het gebouw van LEGO aan de Legolaan verbleef. Toen LEGO al lang en breed uit Grootegast was vertrokken bleef de magazijnchef, de heer Bronsdijk, achter in het pand aan de Legolaan. Hij werkte van 1996 tot 2001 als beheerder in dit gebouw. Toen het gebouw aan de Poelman groep werd verkocht stopte de heer Bronsdijk als beheerder. De heer Bronsdijk bleef op papier gedurende die tijd in dienst van LEGO, tot zijn 57e omdat hij op die manier in de WW kon tot hij 65 jaar zou worden en met pensioen ging. De heer Bronsdijk was verantwoordelijk voor het onderhoud aan het pand, zo moest hij er voor zorg dragen dat alles netjes geschilderd werd. De heer Bronsdijk ging ook geregeld naar Breda om daar mensen te vervangen.

 

Nadat LEGO uit het pand was gegaan werd het pand diverse keren verhuurd. Zo is het een tijd verhuurd aan Spinder. Daar maakten ze onder andere kapstokken en fietsdragers. Daarna kocht de Poelman groep het pand.   

 

LEGO verhuizing in Noord Nieuws 12 september 1995: Klik op deze link
LEGO Jubilaris  Terug naar boven

LEGO jubilaris.

Medewerkers van LEGO die 25 jaar in dienst waren bij het bedrijf kregen een mooi feest ter gelegenheid van hun jubileum. Om dit jubileum aan te kleden had het bedrijf een schild laten maken in Denemarken. Hierop de tekst "Hulde aan de LEGO Jubilaris". De laatste jubilaris in Grootegast was mevrouw van Koten van de kantine.

Hieronder zie je een foto van dit schild.

 

Twee jubilarissen tijdens een van de vele personeelsfeestjes van LEGO: Tjeerd Alserda en Louis Lourman (foto: Tjeerd Alserda)

 

Het personeel dat niet mee ging naar Breda  Terug naar boven

Het personeel dat niet mee ging naar Breda.

Bij de vestiging van LEGO in Grootegast verdwijnen 32 van de 47 banen. In Breda wordt momenteel het nieuwe onderkomen van LEGO Benelux gebouwd en daar kunnen werknemers die in Grootegast hun baan verliezen aan de slag. In Grootegast blijft een distributiecentrum.

Werknemers die niet willen verhuizen, krijgen een regeling aangeboden. Het gemeentebestuur van Grootegast betreurt het besluit van LEGO. Er is echter ook hoop dat de werkgelegenheid na verloop van tijd weer zal toenemen. De vakbonden werden deze week verrast door de plannen van het Deense bedrijf (14-09-1995 De Feanster bladzijde 1)

LEGO verwacht zo tenminste het huidige marktaandeel (in Nederland is dat nu 11 procent, de omzet ligt jaarlijks op ruim 70 miljoen gulden) te kunnen behouden, zegt directeur P. Dalm, die straks ook aan het hoofd zal staan van LEGO Benelux BV.

De samenvoeging is volgens hem de eerste in haar soort in de geschiedenis van het wereldwijd opererende Deense speelgoedconcern. Alle betrokken - personeel en de bedrijfsleiding op alle niveaus - zouden er ondanks de onplezierige consequenties echter van doordrongen zijn dat de fusie een noodzaak is. Het idee voor de samenvoeging komt volgens Dalm ook van 'de lokale organisatie', die sinds een jaar van moederbedrijf LEGO Denemarken meer beleidsvrijheid krijgt.

De voornaamste reden voor de fusie is, zegt Dalm, de steeds verder voortschrijdende concentratie en de toename van grensoverschrijdende activiteiten in de detailhandel in dit deel van Europa. Daardoor moet het produkt aan een kleiner aantal gestaag machtiger wordende afnemers - met als grootste de Blokkergroep - worden verkocht. Afnemers, die ook meer advies en ondersteuning van de leveranciers willen. Dat maakt een intensievere samenwerking met de klanten noodzakelijk, die in overgrote meerderheid ten zuiden van de lijn Amsterdam - Amersfoort  gevestigd zijn. De LEGO mensen kost dat nu steeds meer reistijd.

Door het kantoor in Breda te vestigen, komt een einde aan die verre van ideale situatie. Ook wordt een extra bezuiniging bereikt, omdat in het vervolg kan worden volstaan met één kantoor. Daarnaast speelt de scherpere concurrentie, waarmee constructiespeelgoed te maken krijgt, een rol. LEGO moet opboksen tegen vooral het veranderend speelgedrag, het gegeven dat kinderen steeds meer tijd besteden aan het kijken naar video's en verder de stortvloed van computerspellen. De situatie dat het uit de jaren vijftig stammende genopte speelgoed zichzelf verkocht, is daardoor deels verleden tijd. "Wij verwachten dat wij steeds meer geld en energie in marktgerichte activiteiten moeten steken om hetzelfde doel te  bereiken," zegt Dalm. De kantoorfunctie wordt volgens hem straks in Breda dan ook niet afgeslankt. Het is juist de bedoeling dat er na de verhuizing binnen het jaar ongeveer acht extra medewerkers worden aangetrokken.

De directeur benadrukt dat 'iedereen in het bedrijf volledig begrip heeft voor wat er moet gebeuren'.  " Het schizofrene is echter dat het ook de persoonlijke situatie van de mensen aantast. Men is dan ook niet boos op het bedrijf, de medewerkers zijn boos op de situatie. Wij praten nog gewoon met elkaar," aldus Dalm. Hij verklaart dat eigenlijk niemand in de onderneming trots is op de samenvoeging van LEGO in België en Nederland.

"In Denemarken vinden ze wat hier gebeurt ook heel erg. Maar ze staan er wel volledig achter."

De 38 kantoormedewerkers in Grootegast kunnen allemaal mee naar Breda. Volgens Dalm zijn daar ook goede voorwaarden voor opgenomen in het sociaal plan, waarover hij verder niet in detail wil treden. Het betrokken personeel moet voor 10 november een beslissing nemen. De directeur, die nu nog niets van zijn mensen wil horen en wil dat ze goed over de keuze nadenken, heeft er nog geen idee van hoeveel er zullen besluiten mee te gaan.

Wie niet naar Breda wil omdat hij of zij daarvoor bijvoorbeeld te sterk aan het Noorden gebonden is of slechts een part-time baan heeft (ongeveer 10 mensen), wordt tot januari 1997 bijgestaan door een zogeheten 'helpdesk'. Degene die deze service op zich neemt, gaat onder meer actief op pad om LEGO mensen bij andere bedrijven in de regio aan de slag te helpen. "Wij hebben goede mensen en zullen veel moeite doen om ze te plaatsen. En daarnaast is er nog een zeer fatsoenlijke financiële regeling," aldus Dalm. De werknemers komen uit een groot gebied dat ruwweg loopt van Heerenveen tot de stad Groningen.

Het vertrek van LEGO Nederland BV uit Grootegast ligt ondanks de goede randvoorwaarden erg gevoelig voor de werknemers en het dorp. Dalm illustreert dat door aan te halen wat een medewerker hem recent heeft toevertrouwd. "Die zei: 'Ik heb altijd volgehouden dat ik niet met LEGO getrouwd ben, maar ik moet toch toegeven dat het anders ligt dan ik altijd zo stoet heb beweerd'."

Pr-manager mevrouw J.Jansma van LEGO Nederland BV doet er nog een schepje bovenop. Volgens haar zorgt ook de aard van het produkt, dat in 133 landen aan de man wordt gebracht en de afgelopen 40 jaar door naar schatting 200 tot 300 miljoen kinderen en volwassenen werd gekocht, ervoor dat het personeel zich extra betrokken bij het bedrijf voelt. "Als je op een verjaardagsvisite  vertelt dat je bij LEGO werkt, hoef je daarna zelf het eerste half uur niets meer te zeggen."

Volgens Jansma en Dalm moeten de personeelsleden die nu moeten beslissen of ze meegaan naar Breda er geen behoefte aan publiekelijk te reageren op de aanstaande verhuizing. Een telefoontje naar een door de fusie getroffen LEGO medewerkers geeft hen gelijk. Hij zit middenin een proces van wikken en wegen en verklaart dat hij daarover geen woord kwijt wil.

De kwestie ligt dan ook op allerlei vlakken gevoelig. Zelfs in Dalms eigen gezin is de verhuizing onderwerp van pittige discussies. "Ik moet mijn familie nog mee zien te krijgen naar het 'barre Zuiden'. Mijn vrouw staat niet echt te popelen en een van mijn kinderen voelt er helemaal niets voor," zegt Dalm, die daarbij beklemtoont als een van de architecten van de samenvoeging 'niet zielig' te willen doen.

Burgemeester K.B. Dijkstra van het 11.200 inwoners tellende Grootegast zei na de bekendmaking van de LEGO fusie, het vertrek van het hoofdkantoor te betreuren. Hij toonde er echter wel begrip voor dat er een centrale vestigingsplaats is gezocht. "Het vertrek is buitengewoon jammer, maar niet zorgelijk, "verklaarde Dijkstra.

Dalm zegt dat het magazijn in de bestaande vorm in Grootegast gevestigd blijft. De capaciteit blijft volgens hem beperkt tot de huidige 4000 vierkante meter. Daarnaast wordt er ook in de toekomst elders in Grootegast aanvullende opslagruimte gehuurd. Het contract daarvoor is net verlengd. Het magazijn krijgt een distributiefunctie voor de hele Benelux. Het magazijn van de Belgen in Brussel vervalt en voor de acht medewerkers van deze opslag worden buiten het LEGO concern nieuwe banen gezocht.

Het aantal medewerkers in het magazijn in Grootegast, van waaruit jaarlijks miljoenen doosjes met LEGO produkten naar de plaats van bestemming gaan, blijft in eerste instantie met negen op het huidige niveau gehandhaafd. De kans bestaat evenwel dat er een uitbreiding met vijf tot zes mensen plaats heeft. Dat hangt af van de keuzes die de bedrijfsleiding maakt. Een personele uitbreiding is ondanks de grotere hoeveelheid speelgoed die moet worden verwerkt namelijk niet nodig als er wordt geautomatiseerd bij de ordersamenstelling. Dalm wil daarover tegen het eind van dit jaar een beslissing nemen.

Dat LEGO Benelux BV wel een centraal gelegen kantoor nodig heeft, maar geen brandende behoefte heeft aan een magazijn in het hart van het werkgebied, is volgens de directeur eenvoudig te verklaren. De produkten worden aangevoerd uit Denemarken en Zwitserland.

"Er is geen goedkopere en betere plek voor ons magazijn dan het Noorden. Ik kan dan ook met een oprecht hart zeggen dat er geen enkele overweging is om hier weg te gaan." Dat  Grootegast voor het magazijn een prima vestigingsplaats is, heeft ook te maken met het feit dat de transportkosten volgens Dalm voor LEGO een te verwaarlozen factor zijn. Ze vallen volledig uit omdat veel expediteurs uit de rest van het land graag een retourvrachtje uit het Noorden meenemen.

LEGO Benelux BV kan na de verhuizing naar Breda met ingang van september 1996 - afgezien van de personeelsleden in het magazijn - beschikken over 10 buitendienst- en 18 kantoormensen van de Brusselse vestiging, die de Belgische markt zullen blijven bewerken. De Nederlandse markt wordt dan bediend door negen buitendienst- en 38 kantoormensen, hetzelfde aantal dat nu vanuit Grootegast opereert.

Dalm heeft zich gestoord aan krantenberichten over de fusie. Hij doelt daarbij vooral op het aanhalen van voormalig directeur A.F.G. Avis. Deze zei drie jaar geleden bij zijn afscheid nog dat aan de positie van Grootegast, waar LEGO in het recente verleden zeven miljoen gulden investeerde in nieuwbouw, niet zou worden getornd. Dalm: "Ik vind dat ongepast. De huidige turbulentie op de speelgoedmarkt, die zijn weerga niet kent, was toen hij met pensioen ging totaal niet te overzien."

Een van de oorzaken van die turbulentie is onder meer de sterke groei van de Blokker-groep, die drie jaar geleden Intertoys in bezig kreeg en al eerder een meerderheidsbelang in de Bart Smit zaken verwierf. Dit concern heeft  volgens Dalm nu 55 tot 60 procent van de Nederlandse speelgoedmarkt in handen. LEGO is door die concentratie, zegt hij, veel afhankelijker geworden van een kleinere groep mensen in de speelgoedmarkt. En dat heeft onder meer invloed op de prijzen.

Tevens wordt het resultaat van LEGO Nederland BV onder druk gezet door de komst van het Amerikaanse Toys 'R' Us. Die keten wil met een aantal 'superstores' volgens Dalm voor de eeuwwisseling 15 tot 20 procent van de totale Nederlandse speelgoedomzet binnenhalen. Wat deze winkels aan LEGO produkten verkopen, draagt echter net bij aan de omzet van LEGO Nederland BV.  De goederen voor deze zaken worden via de Duitse LEGO vestiging ingekocht. Bovendien zorgt Toys 'R' Us voor extra onrust op de markt, omdat het concern zijn omzetdoelstelling minder snel blijkt te realiseren dan het voornemen was. Het wil nu met extra kortingen de concurrentie op de knieën dwingen.

"Onze strategie is Nederland wordt nog agressiever. We gaan meer adverteren, onze prijzen worden nog lager," zei vice-precident L.Meyer van de Amerikaanse speelgoedreus nog in augustus.

Dalm verwacht dat de producenten en de groothandel hier ook last van krijgen. Die zullen zich meer moeten aanpassen aan hun afnemers, de detailhandel. Volgens het Economisch Instituut voor  Midden- en Kleinbedrijf (EIM) daalden bovendien de totale bestedingen aan speelgoed in Nederland vorig jaar met 1 procent.

Onder meer constructiespeelgoed was minder in trek dan in 1993. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt LEGO in het eigen marktsegment van constructiespeelgoed geconfronteerd met een nieuwe concurrent, het Amerikaanse merk K'nex.

Toch stemmen deze ontwikkelingen Dalm niet somber.  "Ik verwacht dat wij een goede toekomst tegemoet gaan als wij een adequate organisatie kunnen opbouwen. Ik denk dat er een paar moeilijke jaren voor ons liggen. Als wij ons marktaandeel kunnen behouden - en dat moet mogelijk zijn - zijn wij al heel blij,"zegt hij.

Dat hoopt het concern mede te bereiken door met nog meer vernieuwende produkten te komen (alleen dit jaar gaat het al om 86 items) en die nog actiever - maar traditiegetrouw absoluut kindvriendelijke - aan de man te brengen dan voorheen.

Zo kan het publiek er op rekenen dat LEGO jaarlijks in ons land een publiekstrekker van formaat present zal zijn op tenminste drie grote evenementen. Te denken valt aan attracties als het kolossale LEGO vehikel - opgebouwd uit 650.000 elementen - dat dit jaar de Auto Rai extra glans gaf en de vorig jaar gehouden LEGO shows in Bijenkorf winkels. Dalm zegt dat er volop kansen zijn voor productontwikkeling. Zijns inziens kan er bijvoorbeeld nog veel meer techniek in LEGO worden verwerkt dan nu al gebeurt. "Wij zijn tot dusver misschien wel wat te bescheiden geweest in onze productontwikkeling."

Maar één LEGO produkt zal er absoluut niet komen: oorlogsspeelgoed. "Dat is niet eens een gespreksonderwerp, terwijl het in deze tijd de omzet misschien wel fors zou verhogen," verklaart Dalm. Een dergelijke agressieve variant past zijns inziens niet bij een type speelgoed dat er -  zoals hij zegt - op gericht is een vredelievend soort geestdrift te wekken bij de consument.

Dalms rotsvaste geloof in LEGO wordt gedeeld door een speelgoedkenner uit onverwachte hoek. Conservator R.Valenteijn van Museum Kinderwereld in Roden constateert vrijwel dagelijks dat zijn bezoekers er warm voor lopen. Zowel kinderen - in alle leeftijden - als grijsaards leven zich uit in de LEGO speelhoek, die dit seizoen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Kinderwereld in het museum is ingericht.

"Er straalt een enorme simpelheid en eenvoud vanaf en dat is geloof ik ook de kracht van LEGO. Daar kunnen de mensen zich in kwijt. Je zou hier gewoon eens moeten komen kijken. Aan het eind van de dag breken wij waanzinnige bouwwerken af,"zegt Valenteijn. LEGO is volgens hem het eerste 'moderne' speelgoed dat een prominente rol krijgt in Kinderwereld. "En het is meteen een schot in de roos, " aldus de conservator, die de bruikleenpartij Duplo, LEGO en Technisch LEGO van LEGO Nederland BV -  ter waarde van ongeveer acht mille - graag zou willen houden. " Wij willen een permanent, klein LEGO landje bouwen om het doe aspect in het museum meer vorm te geven," zegt hij.

Een voornemen dat LEGO Nederland BV waarschijnlijk met vreugde zal vervullen. Niet zozeer omdat LEGO nu ook een museumartikel lijkt te worden, maar omdat grote aantallen kinderen hierdoor in contact zullen komen met de roemruchte, genopte plastic bouwsteentjes. En dat is nu eenmaal de beste garantie dat de jeugd blijft 'blokken'.  (07-10-1995 Nieuwsblad van het Noorden bladzijde 35)

Van de ongeveer 50 medewerkers van LEGO in Grootegast gaan er 37 niet mee naar Breda. Zoals gemeld wil LEGO zijn Nederlandse hoofdkantoor verhuizen naar Brabant. Voor de achterblijvers hebben de bonden een sociaal plan afgedwongen, dat er volgende bonden 'goed uit ziet'.

De eerste insteek van de bonden was om LEGO voor Grootegast te behouden, maar door diverse complicaties achtten de bonden het beter om te ijveren voor een goed sociaal plan. Voor de 37 werknemers is nu outplacement, (om)scholing en een schadeloosstelling gearrangeerd. "De schadeloosstelling valt hoger uit dan via de normale formule," zegt H.Martens van de Dienstenbond FNV. Diegenen die op 1 september '96 nog geen ander werk hebben, krijgen nog eens drie maanden extra salaris. (17-11-1995 Nieuwsblad van het Noorden pagina 23)

De berichten over het aantal LEGO medewerkers dat bij verplaatsing van het verkoopkantoor van LEGO Nederland BV uit Grootegast meeverhuist naar Breda zijn 'prematuur'. Dat zegt directeur P.Dalm van het speelgoedbedrijf. Hij verklaart dat de genoemde aantallen naar zijn mening niet kunnen kloppen, omdat de personeelsleden formeel nog geen besluit zouden hebben genomen.

Eind vorige week werd onder meer gemeld dat niet meer dan tien van de LEGO medewerkers naar Breda willen, terwijl er in principe 47 voor verhuizing in aanmerking zouden komen. Totaal werken er voor LEGO in Grootegast nu 56 mensen, van wie negen in het magazijn. Het magazijn blijft echter ook na de verhuizing van het verkoopkantoor in het Groninger dorp gevestigd.

Dalm zegt dat er in goed overleg met de vakbond een 'heel mooi sociaal plan' is opgesteld. Op dit stuk wordt volgens hem nu stevig gestudeerd door de betrokken LEGO personeelsleden. Ze hadden aanvankelijk tot 10 november de tijd om te beslissen of ze wel of niet meeverhuizen. Die termijn is nu echter verruimd tot eind deze week.

De Dienstenbond FNV heeft al laten weten dat het sociaal plan van LEGO 'er goed uitziet' voor de achterblijvers. (21-11-1995 Nieuwsblad van het Noorden pagina 15)

De speurtocht naar nieuwe banen voor LEGO personeel, dat niet van Grootegast wil meeverhuizen naar het nieuwe Benelux hoofdkantoor dat op 1 september in Breda de deuren moet openen, verloopt voorspoedig.

Van de 31 kantoormedewerkers die niet willen verkassen, hebben er volgens pr-manager mevrouw J.Jansma van LEGO Nederland BV nu al 15 een andere werkkring gevonden. Deels is hen dat op eigen kracht gelukt en deels zijn ze er via een door LEGO aangeboden outplacement-procedure in geslaagd elders aan de slag te komen.

"Er is sinds februari een enorme vooruitgang geboekt. Wij zijn hier heel tevreden over. Wij hadden ook wel verwacht dat onze mensen vrij snel nieuwe banen zouden vinden. Ze hebben immers een uitstekende naam achter zich bij hun sollicitaties, Onze medewerkers vinden dan ook heel goede betrekkingen," luidt de reactie van mevrouw Jansma. Totaal hebben 31 medewerkers van het Grootegaster LEGO kantoor te kennen gegeven mee te willen verhuizen. Dat houdt in dat er nu voor nog 16 mensen een andere baan moet worden gevonden.

Mevrouw Jansma is er vrij optimistisch over dat het zal lukken ook deze medewerkers weer aan de slag te helpen. Het bedrijf zal hen bij hun pogingen volgens haar nog een flinke tijd blijven steunen. "De outplacement-procedure loopt nog door tot 1 januari," zegt de pr-manager.

Het LEGO kantoor verdwijnt tot grote spijt van de gemeente uit Grootegast, omdat de speelgoedleverancier een meer centraal gelegen hoofdkantoor noodzakelijk acht. Dit om dichter bij de grote afnemers in ondermeer het Westen te zitten.

Totaal kregen 42 medewerkers het verzoek mee te verhuizen. Slechts elf besloten de stap naar Breda te wagen. Een vijftal buitendienstmensen en negen werknemers in het LEGO magazijn - dat in Grootegast gevestigd blijft - hoeven niet te verkassen. Het magazijn in het Groninger dorp wordt nu uitgebouwd tot een distributiecentrum voor België, Nederland en Luxemburg.

De werving van nieuw personeel voor het toekomstige LEGO kantoor in Breda is op het ogenblik nog in volle gang. Volgens mevrouw Jansma is het de bedoeling dat alle vrijkomende plaatsen weer worden opgevuld. Zij meld dat de verhuizing gefaseerd plaats zal hebben.(11-06-1996 Nieuwsblad van het Noorden bladzijde 3)

 

Magazijn sluit de deuren 1997  Terug naar boven

1997: Ook magazijn sluit haar deuren.

Waar de medewerkers van het LEGO magazijn in Grootegast een jaar eerder (1996) al hun andere collega's zagen vertrekken, bleef het magazijn open. De medewerkers van het magazijn wilden, na de sluiting van de kantoren, graag van LEGO Denemarken de garantie dat het magazijn nog vijf jaar open zou blijven. Die garantie wilde men echter niet afgeven.

 

"We moesten na de verhuizing naar Breda mee gaan helpen om het magazijn in het Belgische Zaventhem te ontruimen in verband met sluiting. Alles moest naar Grootegast worden vervoerd. We pakten alles zorgvuldig in en laadden alles in de vrachtwagens. Het LEGO magazijn in Grootegast werd het Benelux magazijn. Dit alles mocht niet lang duren:  midden 1997 kwam het besluit vanuit LEGO Denemarken dat het magazijn in Grootegast zou worden gesloten en dat alles naar België (Mechelen) zou worden verplaatst. Hieronder een artikel uit het Groninger Dagblad hierover:

 

Per 1 augustus 1997 verhuist ook het magazijn vanuit Grootegast richting het zuiden. In Mechelen heeft LEGO het distributiewerk uitbesteed aan transporteur Scansped. Die verzorgt met vijftien mensen het totale logistieke werk voor LEGO Benelux. LEGO krijgt er 7000 vierkante meter ruimte ter beschikking, twee keer zoveel als in Grootegast.

Het distributiecentrum in Grootegast, dat de hele Benelux van Lego voorzag, is feitelijk ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Door de sterke vraag naar LEGO speelgoed was het centrum veel te klein. De distributie van LEGO gebeurt vanaf augustus 1997 vanuit Mechelen in België.

De sluiting kwam voor de veertien medewerkers (van wie negen in vaste dienst) volslagen onverwacht. Een jaar eerder verhuisden vijftig man personeel naar Breda, waar alle administratiebezigheden van het bedrijf werden geconcentreerd. Dat gebeurde, omdat de vraag naar LEGO speelgoed toen was gedaald.

 

 

De medewerkers van het magazijn helpen bij de verhuizing naar Breda. Ze wisten dat ze in België veel werkten met warehousing. De magazijnmedewerkers hebben alles gedaan om de verhuizing naar Breda door te laten gaan. Ze kregen als beloning voor hun inzet uitbetaald tot eind 1996 in plaats van tot augustus. De medewerkers werkten ondanks het nieuws van de sluiting gewoon door. Ze draaiden zelfs ook overuren.

19-07-1997 Nieuwsblad van het Noorden bladzijde 11: LEGO en Grootegast gaan definitief uit elkaar. Na de verhuizing van het hoofdkantoor van LEGO naar Breda, volgt nu ook de sluiting van het magazijn. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het magazijn uit te bouwen tot een distributiecentrum voor België, Nederland en Luxemburg. LEGO Benelux BV heeft nu besloten de activiteiten te verplaatsen naar het Belgische Mechelen.

"We hebben onverwacht een enorme groei doorgemaakt. Alleen al in Nederland 22 procent. Het distributiecentrum is, overigens tegen de verwachting in, te klein geworden", zegt directeur P.A.Dalm van het speelgoedbedrijf.

Het distributiecentrum in Mechelen is 7000 vierkantemeter en dat is bijna twee keer zo groot als in Grootegast. Dalm zegt dat LEGO de afgelopen maanden al gebruik maakte van de opslagruimte van derden. "We hebben ook serieus in het Westerkwartier gezocht naar geschikte magazijnruimte. Helees voldeed niets aan onze wensen,"Dalm gaat er vanuit dat de klantenkring, die zich concentreert rond de as Amsterdam-Brussel, vanuit Mechelen beter kan worden bediend. Dalm heeft gistermorgen de negen vaste LEGO personeelsleden ingelicht over de sluiting van het distributiecentrum. Ook de vakbonden zijn op de hoogte gebracht.

LEGO vestigde zich in 1957 in Noord-Nederland in Haren. Zes jaar later verhuisde het bedrijf naar Grootegast. In september 1995 besloot de directie het hoofdkantoor over te hevelen naar Breda.

(Bron: Collectie Klaas Sportel)

(Bron: Collectie Klaas Sportel)

 

Foto: Klaas Sportel

 

Bron: Collectie Klaas Sportel (artikel Nieuwsblad van het Noorden)

 

LEGO Reünie 1998  Terug naar boven
Op zaterdag 20 juni 1998 was er een flink bezochte eerste reünie in De Postwagen te Tolbert. Deze reünie werd goed bezocht door oud-medewerkers van LEGO Nederland in Grootegast. Hieronder informatie over deze reünie.

Bron: Collectie Klaas Sportel

Bron: Collectie Klaas Sportel

Bron: Collectie Klaas Sportel

LEGO Reünie 2008  Terug naar boven
De tweede reünie was op zaterdag 18 oktober 2008 tijdens de LEGO Worldshow in de Ijsselhallen te  Zwolle. Ook de opkomst was deze reünie groot.
LEGO gebouwen anno 2010  Terug naar boven

We zien allereerst de plattegrond van de Legolaan. Daaronder een satellietopname van de Legolaan waarbij het LEGO complex is omkaderd. Daaronder het straatnaambordje en een scheefhangend LEGO logo aan de gevel: het enige dat nog herinnerd aan de 36 jaar dat LEGO in Grootegast gevevstigd was. Daarna een tweetal foto's van de buitenkant en een zestal van de binnenkant van het complex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De LEGO gebouwen aan de Legolaan anno 2010.

Legolaan anno 2013  Terug naar boven

Grootegast anno 2013: Nieuw bord Legolaan.