10 Mei 2009

Travellers Tales over LEGO Battles.

New York (Verenigde Staten) -  Zoals bekend zal Travellers Tales een spel uitbrengen voor de Nintendo DS getiteld: LEGO Battles. We spraken met producer Phil Ring om meer te weten te komen over dit spel.

Wat kun je ons vertellen over de inspiratie achter LEGO Battles?

Phil Ring: We willen gamers introduceren met een nieuwe stijl van LEGO games en daarom was "bouwen en vechten" een logische volgende stap.
We wilden ook een origineel verhaal bedenken, waarbij we de klassieke LEGO thema's als inspiratie gebruikten. De speler hebben de mogelijkheid om karakters uit die verschillende LEGO Werelden te combineren in het spel.

Waarom besloten jullie om LEGO Space, LEGO Castle, en LEGO Pirates karakter te gebruiken?

Er is niets leuker dan de verschillende LEGO thema's tegen over elkaar te zetten in een grote strijd, en dan te kijken wie er wint. Deze sets bevatten interessante en leuke karakters en leuke voertuigen om te gebruiken in het spel. 

Hoe werkt de interactie tussen de verschillende thema's? 

Aan het begin van het spel heb je toegang tot een thema. maar al spelende komt de toegang tot andere werelden tot stand en kun je ook karakters uit die andere werelden gebruiken. Na een korte tijd heb je keus uit een grote selectie karakters en speciale wapens om mee te spelen. We hebben ook een paar speciale helden toegevoegd, deze zijn echter verstopt in het spel en moeilijker te vinden. 

Klopt het dat het spel een RTS-RPG hybride is?

Sommige elementen van RTS en RPG zijn terug te vinden in LEGO Battles, maar het is meer een snelle actie game voor de draagbare spelcomputer
.

 

Hoe gaat de interactie tussen het bouwen en de karakters in zijn werk?

Als je collectie karakters steeds groter word en je begint te spelen met de karakters, kom je er al snel achter hoe je het spel wilt spelen. Je zou kunnen besluiten om een vesting te bouwen met veel torens en een muur en je leger wat langzamer uit te bouwen, maar je kunt er ook voor kiezen om een groot leger te bouwen en strategisch aan te vallen. Het ligt er helemaal aan hoe je de verschillende levels wilt spelen.

Controle is een belangrijk aspect in dit soort games. Hoe krijg je dat voor elkaar op zo'n klein scherm? 

De controle was een belangrijk aspect, dat we eerst goed wilden hebben, voordat we het spel zouden presenteren. De DS stylus is een effectief gereedschap voor het navigeren en selecteren. Spelers kunnen losse units selecteren, meerder units tegelijk aansturen en er is een mogelijkheid om groepen te vormen die in een keer aangestuurd kunnen worden met een enkele druk op de knop. Spelers kunnen door de beschikbare karakters scrollen door de A en B knoppen te gebruiken. 

Hoe werkt het om de benodigdheden in het spel te verkrijgen?

Er is een belangrijk ding als spelers in een LEGO wereld willen bouwen, en dat zijn LEGO stenen. Spelers kunnen deze stenen op twee manieren krijgen, of door bomen te kweken en te oogsten, en door een mijn te bouwen. Het is een erg gemakkelijk systeem, maar geeft je ook veel mogelijkheden voor verschillende manieren om oorlog te voeren en laat je nadenken over welke gebieden je moet veroveren en welke niet, met betrekking tot de aanwezige grondstoffen in bepaalde gebieden. 


Je gaf aan dat er zes verschillende verhaallijnen zijn. Welke LEGO vijanden nemen het tegen ons op? 

Je kunt het opnemen tegen tovernaars, trollen, ninjas en ruimte criminelen, om er maar een paar te noemen. 

Hoe werkt het in de multiplayer modus en zullen internet en plaatselijke modus beschikbaar zijn?

Elke unit heeft zijn kracht en zijn zwaktes. Er is geen unit die sterker is dan alle andere, dus kunnen spelers karakter kiezen die het beste passen bij hun manier van spelen. DS Wireless play is beschikbaar voor maximaal drie spelers.

Wat is volgens jou het meest fantastische aan LEGO Battles?

De grootte van LEGO Battles is erg fantastisch, er zijn 90 single player levels, Free Play en multiplayer modus, er is veel te doen voor een speler dus. Maar het meest fantastische is wel dat je met je eigen zelfgemaakte leger het op kunt nemen tegen je vrienden en hun legers in de multiplayer modus. Als je nagaat dat er tijdens de verschillende gevechten zowel draken als ruimteschepen mee doen en dat je kunt vechten tegen zowel trollen als piraten schepen. Dat is toch eigenlijk best cool!

Travellers Tales about LEGO Battles.

New York (Verenigde Staten) -  As known Travellers Tales is making a DS exclusive game in the shape of tactical action game LEGO Battles. We got hold of producer Phil Ring to find out more.

What can you tell us about the inspiration behind LEGO Battles?

Phil Ring: We wanted to introduce gamers to a new style of LEGO gameplay so "build and battle" was a very natural next step.

We also wanted to create an original story using the classic LEGO play themes as our inspiration and to give players the opportunity to mix up characters from different LEGO worlds.

Why did you decide to include the LEGO Space, LEGO Castle, and LEGO Pirates characters?

There's nothing cooler than putting different LEGO themes against each other in a big battle to see who would win. These sets are full of really interesting and fun characters and vehicles, so of course we wanted to include them all.

How does the interaction between these different themes work?

At the start of the game you only have access to one theme, but very quickly other themes and characters become available for you to collect and switch in to your squad. So after a short amount of time you will have a large selection of characters and special weapons to play with.

We also have some special hero characters which are a little more hidden and will require you to search a little harder.

Is it correct to see the game as a RTS-RPG hybrid?

There are elements of RTS and RPG gameplay in LEGO Battles, but it's a much more fast-paced arcade experience designed for handheld fun.

How does the interaction between base building and your squad of characters play out?

As your collection of characters gets bigger and you start to play with the characters, you'll soon decide on how you want to play the game.

You might decide to build a stronghold with lots of towers and walls and build your army slowly; or you might go for of an attack strategy and build more unit production buildings to get your squad ready for battle faster. It really depends how you want to play the levels.

Control is obviously an issue with such games, especially on a small screen, so how can you control and group your forces?

The controls were really important for us as we wanted to make them accessible for everyone. The DS stylus is an effective tool for navigation and selection. Players can select single units, multiple units and have the option to create a group which can be called on with a single button press.

Players can also cycle through their available characters using the A and B buttons which allows them to command individual units with ease.

How does the resource side of the game work?

There is one currency which the players uses to build in the LEGO world and that's LEGO Bricks. Players can get bricks from two ways, either harvesting trees or from building a mine. It's a really simple system, but gives you lots of opportunities for different battlefield tactics depending on the availability of resources in each area.

You've mentioned six distinct story lines so what sort of twisted LEGO enemies will we be up against?

You can go up against Wizards, Trolls, Ninjas and Space Criminals, just to name a few.

How will balancing work in the multiplayer modes and will internet and local modes both be available?

Each unit has its strengths and weakness and there is no one unit which is stronger than the other so players can select the units which best suit their style of play without having to worry about their army not being as good as a friends. DS Wireless play is available for up to three players.

Finally what do you think is the most impressive thing about LEGO Battles?

The size of LEGO Battles is really impressive as with 90 single player levels, Free Play and multiplayer modes, there's a lot for the player to do. But I think the most impressive thing is when you take your custom army against a couple of friends armies in multiplayer mode. Having Dragons and Spaceships battle against Trolls and Pirate ships is just incredibly cool!

Lees ook:

LEGO STAR WARS 10 jaar! (14-02-2009)