GŁnzburg (Duitsland) - Tijdens een bijeenkomst van de IG Metall beweging is kritiek geleverd op LEGOLAND GŁnzburg. Verwijzend naar de meningsuiting en de persvrijheid als het fundament van de samenleving eiste de vakbond een voortzetting van het werkverband van een medewerker.

Werknemers uit ongeveer 30 bedrijven in de regio van GŁnzburg reageerden met verontwaardiging op de gebeurtenissen in LEGOLAND op basis van de informatie die door de NGG vakbond werd uitgegeven. De poging om een ​​actief vakbondslid te beperken en in zijn recht op vrijheid van meningsuiting is, vanuit het perspectief van de IG Metall afgevaardigden onaanvaardbaar in welke vorm dan ook.

De IG Metall Afgevaardigden uitten hun kritiek op het gebied van het omgaan met het recht op vrijheid van meningsuiting in LEGOLAND. De leden zijn van mening dat de vrijheid van meningsuiting in Duitsland een hoge prioriteit heeft op basis van de democratische samenleving. Daarom is het niet aanvaardbaar dat dit recht wordt beperkt door bedrijven in de regio. De afgevaardigden en de lokale IG Metall Neu-Ulm-GŁnzburg protesteren krachtig tegen het voornemen van de Raad van Bestuur van LEGOLAND in GŁnzburg, het werkverband met hun collega en mede vakbondslid Nicholaus Sauter te beŽindigen.

Bij de arbeidsrechtbank Augsburg Kamer Neu-Ulm, zal moeten worden uiteengezet waarom de man door de raad van LEGOLAND werd ontslagen. De vertegenwoordigers van veel bedrijven in de regio doen nu een beroep op het management door het onder de aandacht te brengen. Het credo van de motie luidt: "Onze maatschappij leeft van verschillende meningen en adviezen - dit moet worden beschouwd als een belangrijk recht en dus ook en vooral in de bedrijven in de regio". Iedere beperking van dit grondrecht is een aanval op het fundament van de samenleving en zal dus met kracht moeten worden verworpen. De vakbond roept de directie op om voor het einde van het geding  Nicholas Sauter in dienst te houden en de werkrelatie ongewijzigd voort te zetten.