07 september 2008

Thema First LEGO League 2008-2009: Climate Connections.

De missies van de First LEGO League zijn bekend! Zie hiervoor de onderstaande tabel, of kijk op onze First LEGO League pagina's!

De FIRST LEGO League zal zijn 10 jarig bestaan gaan vieren met de nieuwe challenge voor 2008 "Climate Connections". Door middel van deze nieuwe challenge leren de FLL teams over de veranderlijkheid van het klimaat. Ook krijgen ze inzicht in hoe mensen samen kunnen werken om de hieraan gerelateerde problemen, met oog voor de oorzaken en de gevolgen voor de aarde, op te lossen.  Men verwacht dat er meer dan 120.000 kinderen aan deze challenge zullen meedoen.

De nieuwe opdrachten van de "Climate Connection" worden op 5 September 2008 bekend gemaakt.

“Er gaat een andere wind waaien” en die wind voert de 2008 Klimaat Connectie Challenge van de FIRST LEGO League mee.

Doe met ons mee en ontdek waarom door veel experts geloofd wordt dat het klimaat op aarde aan het veranderen is en wat daarvan de invloed zal zijn op jou en op onze planeet. Oorzaken, bijdragen en gevolgen zijn allemaal met elkaar verbonden. De experts zeggen ons: “think globally – act locally.” Mensen, geldmiddelen en plaatselijke acties moeten worden samengebundeld om een wereldomspannende strategie op te zetten.

Hebben FIRST LEGO League teams dat wat nodig is om dit soort wereldwijde klimaat connecties te kunnen maken?

Een wereldwijd actieplan

‘Niets is zo veranderlijk als het weer,’ maar wereldwijd verandert er wel heel veel! Hierom draait het in de Challenge van de FIRST LEGO League 2008/2009: Climate Connections! Doe mee en onderzoek waarom veel experts geloven dat het klimaat op aarde verandert en hoe deze veranderingen invloed hebben op jou en onze planeet.

De oorzaken, bijdragen en gevolgen zijn allemaal met elkaar verbonden. De experts vertellen ons ‘globaal te denken – lokaal te handelen’. Mensen, bronnen en lokale initiatieven moeten worden gecombineerd voor het maken van een wereldwijd actieplan. Heeft jouw FIRST LEGO League team genoeg in huis om wereldwijde Climate Connections te maken?

De inschrijving is op 1 april geopend op de website van de First LEGO League (www.firstlegoleague.org/nl)! Zorg dat je erbij bent!

De FIRST LEGO® League 2008 staat in het teken van klimaat verandering. Het spel bevat allerlei mini-taken of missies, voor je geprogrammeerde robot.   Aan het begin van elke ronde van twee en halve minuut begin je robot vanaf de basis, maar de missies die je kiest om te doen, en hoe je dat doet, maken de Challenge opwindend en vereist strategisch denken en plannen.

FLL teams...

  • onderzoeken samen gecompliceerde problemen vanuit verschillende invalshoeken

  • presenteren creatieve oplossingen en leren daarbij hoe zij zelf een verschil kunnen maken

  • bouwen en programmeren een robot en zetten zo hun eigen ideeën om in resultaten

Teams betalen 125 euro inschrijfgeld voor het project (een robotset schaffen ze zelf aan) en hebben tot half september de tijd om met hun robot en software te oefenen. Daarna worden de opdrachten (missies) bekendgemaakt en worden het wedstrijdveld en de missiemodellen van LEGO® verstuurd. Daarna hebben de teams minimaal acht weken de tijd om hun robot en onderzoekspresentatie voor te bereiden voor de finaledag in hun regio.

Begraaf Koolstofdioxide:

Missie: Begraaf Koolstofdioxide:
Opdracht: Verplaats kooldioxide (de grijze ballen) naar een ondergronds reservoir.  Elk stuk kooldioxide moet het reservoir van het model aanraken en / of de mat binnen het model, maar het mag de mat buiten het model niet aanraken. Scorende kooldioxide (ballen) zijn elk 5 punten waard.

Vloed blokken:

Missie: De aanleg van dijken:
Opdracht: Verplaats de vloed blokken om laaggelegen kusten en probeer daarbij geen schade aan te brengen aan degenen die op een goede positie staan om te scoren. Elk vloed blok moet moet rechtop staan en een verbinding leggen tussen laaggelegen kusten op de mat. Scorende vloed blokken hebben een waarde van 5 punten als ze een rood gebied raken en 4 punten als ze een groen gebied raken. Vloed blokken die zowel rode en groene oevers raken worden gescoord alsof ze een rode raken (5 punten).

OPMERKING:  De vloed blokken zijn dit jaar de boete objecten. Wanneer een actieve robot wordt aangeraakt terwijl het helemaal uit de basis is, zal de scheidsrechter zal een vloed blok buiten het veld plaatsen, buiten het spel, te beginnen met die in de basis. Als er geen in de basis is, zal die in het verste westen worden genomen. Als er alleen vloed blokken beschikbaar zijn die worden verplaatst door de robot op het moment van de aanraking,  zal een van die vloed blokken  worden genomen nadat de robot de missie heeft uitgevoerd en terug is in de basis. Als alle 8 vloed blokken al zijn geplaatst, is er geen verlies.

Test de vloed blokken:

Missie: Bekijk hoe de dijken het uithouden als er een storm aan komt (activeer het wiel). Het wiel moet blijven draaien tot het een vloedblok raakt of mist. Het activeren is 15 punten waard of het nu iets raakt of mist, maar je krijgt geen punten als het wiel is geblokkeerd door iets anders dan de vloed blokken. 

Breng de dam in positie:

Missie: De dam in positie (rode schakelaar is naar beneden) lever 15 punten op.

Verplaats het huis:

Missie: Het huis in de goede positie (rode hendel op het oosten) levert 25 punten op.

Schakel het licht uit:

Missie: Als de zwarte kant van het raam naar buiten is, levert dat 20 punten op. 

Zet een raam open:

Missie: Als het raam helemaal open is, levert je dat 25 punten op.

Breng de mensen samen:

Missie: Als drie of meer rood/witte inwoners het roze gebeid aanraken verdien je 10 punten. Drie of meer blauwe/grijze leiders die de grote groene berg aanraken of de stad aanraken zijn 10 punten waard en drie of meer zwart/witte wetenschappers die het onderzoek gebied aanraken zijn 10 punten waard.

Kom tot overeenstemming: (De pijlen wijzen dezelfde kant uit)


Missie: Voor de wedstrijd begint zal de scheidsrechter de twee gele pijlen in een willekeurige positie zetten, zo dat ze ongelijk staan. Als je beide gele pijlen in dezelfde richting kunt zetten, krijg je hiervoor 40 punten voor beide teams. Hierbij maakt het niet uit in welke richting ze wijzen of dat je het hebt gedaan met behulp van een of twee robots. 

Sponsor onderzoek of een oplossing:

Missie: Verplaats het geld (de gele bal) naar het onderzoeksgebied of naar de ondergrondse opslag. Om te scoren moet de bal het ondergrondse reservoir of onderzoeksgebied (ijs) modellen of mat binnen deze modellen aanraken. De bal mag de mat buiten deze gebieden niet aanraken. De score voor goed geplaatst geld is 15 punten.

Bezorg een IJsboormachine:

Missie: Verplaats de zware boor machine naar het onderzoeksgebied. Om te scoren moet de machine direct contact maken met het onderzoeksgebied of de mat binnen het model, het mag de mat buiten het model niet aanraken. De score voor een goed geplaatste machine is 20 punten, als de boor ook nog eens in de goede positie is gezet (verticaal) levert dat nog eens 10 extra punten op. 

Neem een monster van het ijs:

Missie: Als het lukt om een ijsmonster compleet uit het holletje te trekken verdien je 20 punten. Als je het monster ook nog mee neemt naar de basis krijg je 10 punten extra.

Lever een ijs boei af:

Missie: Verplaats een ijs boei naar het onderzoeksgebied. Voor het scoren moet de boei overeind staan en contact maken met onderzoeksgebied of de mat binnen dit model. Contact met de mat buiten het model is niet toegestaan. Als je deze missie goed uitvoert verdien je 25 punten. 

Isoleer een huis:

Missie: Verplaats het isolatie naar het groene gebied. Als beide isolatiepakketten het groene gebied aanraken verdien je 10 punten.

Rij op de fiets:

Missie: Verplaats de fiets naar het groene gebied. Als de fiets het groene gebied aanraakt verdien je daarmee 10 punten.

Telecommunicatie:

Missie: Verplaats de computer naar het groene gebied. Als de computer het groene gebied raakt levert dat 10 punten op. 

Bestudeer de wilde dieren:

Missie: Verplaats de ijsbeer en/of de sneeuwscooter naar het onderzoeksgebied. Om te scoren moeten ze direct contact maken met het onderzoeksgebied of het gebied binnen het model, de mat buiten het model mag niet geraakt worden. Als de beer rechtop staat is dat 15 punten waard, als hij slaap (op zijn zij ligt) verdien je daarmee 10 punten, de sneeuwscooter levert 10 punten op. 

Strijd tegen de klok:

Missie: Als je robot aan het eind van de wedstrijd contact maakt met het model van het onderzoeksgebied of de mat binnen dit model, verdien je daarmee 15 punten. Als de robot aan het eind van het spel het gele gebied aanraakt verdien je daarmee 10 punten.

De exploratie van het Challenge thema en de ontwikkeling van een onderzoeksproject is een kritisch deel van de totale FLL ervaring. FLL gaat niet alleen over de opbouw en de concurrentie met robots. FIRST moedigt goed op elkaar inspelende teams aan, omdat voor een succesvol project een brede waaier van vaardigheden vereist is.

Via het project onderzoek, komen de teams meer te weten over de wetenschap achter het Challenge thema en leren ze het werk van  professionals op dat gebied beter te begrijpen. Teams zullen uitdagingen tegen komen vergelijkbaar met die waarmee wetenschappers en ingenieurs worstelen als zij een probleem ontdekken en een innovatieve oplossing ontwikkelen. Blootstelling aan deze gebieden van de wetenschap en de verwante beroepen opent de ogen van kinderen waardoor ze misschien in de toekomst een beroep kiezen waarbij ze het verschil kunnen maken voor de maatschappij.

Opmerking: Om in aanmerking te komen voor de awards van het project, en mee te doen aan het kampioenschap,  moet u tijdens een presentatie uitleggen hoe je alle drie de onderdelen van het project heb afgesloten: het identificeren van een probleem, bedenken van een oplossing, informatie delen. De totale lengte van de presentatie van uw project mag niet langer dan vijf minuten zijn, met inbegrip van de tijd om dingen op te stellen.

Het Project
Weer is de toestand van de atmosfeer gemeten in korte tijd (uren en dagen). Klimaat, echter, is het gemiddelde weer over decennia en eeuwen op een specifieke locatie. Als we uit ons raam naar buiten kijken zien we hoe het weer elke dag verandert, maar we moeten de gegevens die gedurende honderden jaren zijn genoteerd bekijken om te begrijpen hoe het klimaat verandert.

Klimaat bijhouden is belangrijk voor gemeenschappen over de hele wereld, omdat de informatie wordt gebruikt voor het plannen, voorspellen, en het nemen van besluiten over activiteiten zoals het planten van gewassen of de jacht en de visserij. Mensen maken ook gebruik van de gegevens om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering  met betrekking tot de economie, voedsel en de beschikbaarheid van water, toerisme, ziekten, en vele milieuproblemen.

Waarom is klimaat belangrijk voor ons? Door het verkrijgen van een beter begrip van het aardse klimaat, dat bestaat uit complexe systemen, zullen we in staat zijn om samen te werken bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die ons allen ten goede zullen komen en door te gaan met het verbeteren van de wereld waarin wij leven.

Kunnen de FLL teams de nodige Klimaat Connections begrijpen en opsporen?

1. Onderzoek hoe het klimaat van invloed is op uw eigen gemeenschap. Identificeer een probleem veroorzaakt door het klimaat in uw regio, analyseer klimaat gegevens en ontdek wat uw gemeenschap doet tegen klimaat verandering. Zoek een andere gemeenschap ergens in de wereld met hetzelfde probleem en ga na aan welke oplossingen ze werken.

Bespreek de verschillende klimaateffecten waarmee uw gemeenschap te maken heeft. Kijk naar de klimaat gegevens die beschikbaar zijn voor uw buurt en betrekking hebben tot uw klimaat-probleem. Praat met deskundigen die werken in een klimaat-gerelateerd beroep, zoals klimatologen, landbouwers, boswachters, en de leiders van gemeenschappen. Probeer vervolgens een andere gemeenschap in een ander geografisch gebied te vinden met een soortgelijk probleem.

2. Maak een innovatieve oplossing, gebaseerd op de informatie die u heeft verzameld. Kijk of anderen, op een lokaal of zelfs mondiaal niveau uw oplossing zouden kunnen gebruiken bij het oplossen van dit klimaat probleem of de verbeter een bestaande oplossing.

Houd rekening met alle mogelijke oplossingen voor uw probleem en ga na hoe groot de impact kan zijn. Overleg met deskundigen om te zien welke ideeën al worden ontwikkeld of gebruikt. Bouw uw klimaat verbindingen door het creëren van een innovatieve oplossing voor uw gekozen klimaat probleem dat zou kunnen worden toegepast in beide gemeenschappen en goedgekeurd door nog meer gemeenschappen die te maken krijgen met een soortgelijke kwestie.

3. Deel uw onderzoek en de oplossing. Zodra u uw idee heeft onderzocht en ontwikkeld, deel hem met anderen! Gebruik dit project om te laten zien wat een grote impact u kunt hebben op uw gemeenschap en uw wereld!

 

Zie ook:

Robocup Junior: nieuwe robotwedstrijd (08-06-2008)

Eindhovens Team wint First LEGO League Tokio! (02-05-2008)

Thema First LEGO League 2008-2009 bekend: Climate Connections (16-03-2008)

First LEGO league Gouda Lees verder...

First LEGO League Eindhoven Lees verder...

Leerlingen strijden met robots om titel Lees verder...

Cosmos 2 naar Benelux Finale First LEGO League Lees verder...

Johannesschool naar finale FLL Lees verder...

Driemark niet naar FLL finale Lees verder...

Met LEGO kun je sterke teams bouwen Lees verder...

De bRobots winnen finale LEGO Leaugue Lees verder...

LEGO League in Stadskanaal Lees verder...

First LEGO Legue van start op 12 september Lees verder...

Thema FLL 2005  bekend

Lego-robots strijden om nationale titel

Uitslag First LEGO League finale nu bekend (30-01-2008)

Finale First LEGO League gespeeld (26-01-2008)