07  juli 2015
LEGO wil plastic vervangen door nieuwe "bio-based" materialen
Billund (Denemarken) - Met de vestiging van het LEGO Sustainable Materials Centre, waarvoor naar verwachting meer dan 100 medewerkers worden aangetrokken, neemt de LEGO Groep een belangrijke stap om de ambitie voor 2030 te realiseren: duurzame alternatieven voor huidige materialen vinden en toepassen.

Vandaag maakt de LEGO Groep een substantiële investering bekend van 1 miljard DKK voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van nieuwe, duurzame grondstoffen voor de fabricage van LEGO elementen en verpakkingsmaterialen.

Jørgen Vig Knudstorp, CEO en President van de LEGO Groep:

"Dit is een grote stap voor de LEGO Groep in ons streven naar het gebruik van duurzame materialen in 2030. We hebben al belangrijke stappen ondernomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact op de planeet achter te laten door het formaat van de verpakkingen te reduceren, door FSC-gecertificeerd verpakkingsmateriaal te gebruiken en door onze investering in een windmolenpark op zee. Nu richten we onze volle aandacht op de materialen."

Onderdeel van de investering is de vestiging van het LEGO Sustainable Materials Centre. Het centrum gaat deel uitmaken van het hoofdkantoor van de LEGO Groep in Billund, Denemarken, en omvat alle huidige functies en medewerkers die zijn gericht op het vinden van alternatieve materialen. Daarnaast verwacht de LEGO Groep in de komende jaren meer dan 100 specialisten op materiaalgebied aan te trekken om deze uitdaging aan te gaan.

De organisatie van het LEGO Sustainable Materials Centre vindt in de loop van 2015 en 2016 plaats en omvat naar verwachting satellietfuncties die zich wereldwijd op relevante locaties bevinden. Bovendien gaat het centrum samenwerken met externe belanghebbenden en deskundigen.

Kjeld Kirk Kristiansen, eigenaar van de LEGO Groep, merkt het volgende op naar aanleiding van de bekendmaking:

"Onze missie is om toekomstige bouwers te inspireren en te helpen. Onze belangrijkste bijdrage hieraan leveren we met de creatieve speelervaringen die we kinderen bieden. De aangekondigde investering is een getuigenis van onze voortdurende ambitie om een positieve impact op de planeet achter te laten, die toekomstige generaties erven. Het is zeker in lijn met de missie van de LEGO Groep en met het motto van mijn grootvader, de grondlegger van de LEGO Groep, Ole Kirk Kristiansen: Alleen het beste is goed genoeg”.

Aanzienlijke hulpbronnen nodig

Het besluit om de zoektocht naar duurzame materialen nadrukkelijk te stimuleren, werd genomen op de recente algemene vergadering van de LEGO Groep in mei 2015.

In 2012 meldde de LEGO Groep voor het eerst de ambitie om voor 2030 duurzame alternatieven te vinden en toe te passen voor de huidige grondstoffen die worden gebruikt voor de fabricage van LEGO® producten. De ambitie maakt deel uit van de inzet van de LEGO Groep om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen en een positieve impact achter te laten op de planeet die onze kinderen erven. In 2014 werden bijvoorbeeld meer dan 60 miljard LEGO elementen gemaakt - alternatieven vinden voor de materialen waarvan deze stenen worden gemaakt, betekent dus een aanzienlijke vermindering van de impact die de Lego Groep op de planeet heeft.

"Resultaten van tests en onderzoeken die we hebben uitgevoerd, hebben ons meer inzicht geboden in de hindernissen die we moeten overwinnen om op dit front te slagen. Op grond daarvan hebben we belangrijke hulpbronnen ingezet om voorbereid te zijn op de volgende fase van het vinden en toepassen van duurzame materialen. Ik ben bijzonder enthousiast over de sterke betrokkenheid van de raad van bestuur en onze familie van eigenaren bij deze aanzienlijke stap voorwaarts om een blijvende positieve impact te bewerkstelligen," aldus Jørgen Vig Knudstorp.

Wanneer de LEGO Groep klaar is om nieuwe materialen te introduceren, is het van cruciaal belang dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen waarvoor de LEGO Groep staat en die de ouders verwachten, op geen enkele wijze in gevaar komen. De LEGO Groep blijft dan ook uitgebreid onderzoek doen en betrouwbare gegevens verzamelen om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met alle aspecten van veiligheid en kwaliteit.

"Dit is voor ons van het grootste belang, want zo kunnen we kinderen de unieke speelervaringen bieden die inspireren en die hun ontwikkeling bevorderen, zodat ze kunnen bouwen aan een betere toekomst. Dit is uiteindelijk de reden voor ons voortdurende streven naar verbeteringen," aldus Jørgen Vig Knudstorp

Samen op zoek naar alternatieven

De LEGO Groep kan de taak om nieuwe materialen te vinden en toe te passen niet alleen aan. In de afgelopen jaren heeft de Groep samengewerkt met diverse bedrijven en deskundigen. Deze relaties worden voortgezet, maar we zoeken ook nieuwe partners met expertise op dit gebied.

Een voorbeeld is de partnerovereenkomst van de LEGO Groep en het WWF onder de noemer Climate Savers, die in 2013 is getekend en ten doel heeft een strategie voor duurzame materialen te ontwikkelen. In het voorjaar van 2015 is een nieuw samenwerkingsverband met het WWF overeengekomen, waarbij de focus ligt op een betere beoordeling van de algehele duurzaamheid en de invloed op het milieu van nieuwe 'bio-based' materialen voor LEGO elementen en verpakkingen.

"Er is geen algemeen geldende definitie van duurzaam materiaal. De duurzaamheid van materiaal wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals de samenstelling van het materiaal, hoe het materiaal wordt gewonnen en wat er gebeurt als het product het einde van de levenscyclus heeft bereikt. Bij onze zoektocht naar nieuwe materialen, moeten we met al deze factoren rekening houden," zegt Jørgen Vig Knudstorp. Hij voegt hieraan toe:

"Wat we vandaag bekendmaken is een investering voor de lange termijn en de belofte dat we doorgaan met onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe materialen, zodat we ook in de toekomst geweldige creatieve speelervaringen kunnen blijven bieden, zonder de zorg voor het milieu en de generatie van morgen uit het oog te verliezen. Het is een lastige en boeiende uitdaging."

Informatie

Over het LEGO Sustainable Materials Centre

• De LEGO Groep Investeert 1 miljard DKK en vestigt een LEGO Sustainable Materials Centre om nieuwe duurzame alternatieven voor de huidige grondstoffen te vinden en toe te passen.

• Naar verwachting worden meer dan 100 medewerkers aangetrokken om zich in de komende jaren aan deze taak te wijden, voornamelijk in het hoofdkantoor van de LEGO Groep in Billund, Denemarken

• De structuur en de organisatie van het LEGO Sustainable Materials Centre wordt in de loop van 2015 en 2016 ontwikkeld

• De LEGO Groep doet voortdurend verslag van de vorderingen en bevindingen met het oog op de ambitie van 2030

Wat is duurzaam materiaal?

Er is geen algemeen geldende definitie van duurzaam materiaal. De duurzaamheid van een materiaal wordt door diverse factoren beïnvloed. Duurzaamheid wordt in hoge mate bepaald door de bron, de chemische samenstelling, het gebruik (in een product) en de behandeling (aan het einde van de levenscyclus), maar ook de impact die het materiaal op milieu- en maatschappelijk gebied heeft.

De LEGO Groep is van mening dat een nieuw duurzaam materiaal een beduidend kleinere voetafdruk moet hebben op cruciaal milieu- en maatschappelijk gebied - zoals gebruik van fossiele grondstoffen, mensenrechten en klimaatverandering - dan het materiaal dat het vervangt.

Lees ook:

Investering in offshore windmolenpark werpt eerste vruchten af voor KIRKBI (23-02-2015)

669 kinderen bouwen met LEGO stenen hun versie van een duurzame toekomst (09-11-2014)

Bijna 1.000.000 ondertekenaars Greenpeace actie tegen samenwerking LEGO en Shell (20-09-2014)

LEGO verkleint de CO2 uitstoot van haar verpakkingen met 10.000 ton (06-09-2014)

LEGO reageert op het gebruik van de merknaam door Greenpeace (26-07-2014)

Greenpeace hangt spandoeken op aan miniatuur versie boorplatform in LEGOLAND Windsor (26-07-2014)

Greenpeace voert actie bij hoofdkantoor LEGO in Billund (26-07-2014)

Greenpeace in actie tegen samenwerking LEGO en Shell (22-07-2014)

LEGO zoekt duurzame bouwsteentjes (01-03-2014)

LEGO besluit alleen nog FSC papier te gebruiken (06-07-2012)

LEGO investeert half miljard in windmolenpark (02-03-2012)

LEGO strijdt tegen ontbossing (08-07-2011) 

Kleinere LEGO dozen? (02-03-2011)

LEGO derde in lijst klimaat vriendelijke speelgoedfabrikanten (23-04-2009)