12 Oktober 2009

Advocaat Generaal geeft LEGO nog een kans 

Breda (Nederland) - De LEGO groep voert overal ter wereld juridisch procedures voor de bescherming van haar bouwstenen. In Nederland heeft LEGO in 2005 de zaak gewonnen bij de rechtbank Breda, maar in hoger beroep verloren bij het hof ’s-Hertogenbosch in 2007.

In de zaak die nu bij de Hoge Raad ligt is het uitgangspunt dat de steentjes niet (meer) door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd zijn. De strijd gaat ook niet meer over intellectuele eigendomsrechten als merken of octrooien, maar over het leerstuk van de zogenaamde ‘slaafse nabootsing’. Dat leerstuk stelt kort gezegd, dat nabootsen in beginsel is toegestaan, zolang de nabootsing geen verwarring oproept bij het publiek. Men spreekt dan van nodeloos en verwarringwekkend nabootsen. Het woord nodeloos ziet dan op het feit dat de concurrent ook een andere manier had kunnen kiezen en dus geen verwarring had hoeven te veroorzaken. Wanneer het publiek echter de wens heeft tot (technische) standaardisatie dan mag men ook verwarringwekkend nabootsen.  

De stenen van beide partijen zijn nagenoeg identiek. Het meest opmerkelijke verschil is de merknaam op de noppen en mogelijk nog de kleuren van de stenen. LEGO stelt zich kort weg op het standpunt dat Mega Brands haar stenen meer had moeten onderscheiden van de LEGO stenen. Het hof heeft het marktonderzoek van Mega Brands geaccepteerd en daarmee de behoefte tot standaardisatie vastgesteld. Mega Brands mag van het hof LEGO dus nabootsen. LEGO stelt dat (technische) standaardisatie dat de stenen op elkaar passen nog niet hoeft te betekenen dat de stenen er ook hetzelfde uit moeten zien. Mega Brands heeft volgens LEGO dus niet voldoende gedaan om het te onderscheiden van LEGO. Daarbij is te denken aan kleur, maar bijvoorbeeld ook aan gaatjes in de blokken. 

De Hoge Raad toetst de zaak niet meer inhoudelijk. Er wordt in deze zaak alleen nog gekeken naar de vraag of het hof op de juiste wijze tot haar beslissing heeft kunnen komen. De Advocaat-Generaal (AG) adviseert de Hoge Raad in een zogenaamde conclusie. In deze zaak is de AG van oordeel dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt of Mega Brands de verwarring had kunnen voorkomen bijvoorbeeld  door het aanbrengen van markeringen/gaten. 

Wanneer de Hoge Raad zijn advies overneemt en het vonnis van het hof vernietigd en de zaak opnieuw naar het hof terugverwijst dan mogen de partijen opnieuw hun zaak voor het hof bepleiten. De Hoge Raad echter ook de conclusie van de AG naast zich neer leggen en zelf een andere beslissing nemen. Deze uitspraak wordt verwacht in november van dit jaar.

bron: Sander Gellaerts 

Lees ook:

Megablocks lijdt verlies! (14-08-2009)

LEGO verliest alleenrecht op blokjes (13-11-2008)

LEGO Groep veroordeeld tot boete door Franse Mededingingsautoriteit. 

LEGO verliest alleenrecht op blokjes (13-11-2008)

Ministeck komt met namaak 'LEGO' (27-08-2008)

Lego strijd tegen nepstenen Lees verder...

Update oktober: LEGO verlies rechtszaak tegen MEGABlocks Lees verder...

LEGO verliest rechtszaak MEGA Blocks in Nederland.

Jubilerend LEGO strijdt al jaren tegen namaak

MEGA BLOCKS verliest rechtszaak LEGO

LEGO wint rechtszaak in Finland

Interview met de oprichter van LEGOIsrael.com (augustus 2006)

LEGO verliest rechtszaak tegen Best-Lock (oktober 2005)

LEGO wint rechtszaak in Zweden tegen Coko (01-10-2004)

LEGO juristen verwijderen 70 nep LEGO artikelen van speelgoedbeurs (14-01-2004)

China breekt nep LEGO af (11 janauri 2003)

LEGO wint domeinnaam zaak tegen Koreaans bedrijf (mei 2002)